Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : meble biurowe]
Sort By :
1. Producent mebli. Meble kuchenne, szafy wn?kowe, meble biurowe
Ogromn? uwag? przywi?zujemy do rozwi?za? funkcjonalno- przestrzennych, ?wiat?a we wn?trzu i integracji wn?trz. Dbamy o detale i jako?? ich wykonania.Ka?dy projekt bez wzgl?du na lokalizacj? jest przez nas regularnie nadzorowany.Ka?dy projekt bez wzgl?du na lokalizacj? jest przez nas regularnie nadzorowany.Ka?dy projekt bez wzgl?du na lokalizacj? jest przez nas regularnie nadzorowany.Ka?dy projekt bez wzgl?du na lokalizacj? jest przez nas regularnie nadzorowany.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Meble biurowe, meble gabinetowe
Doradzamy naszym Klientom umeblowanie biur w oparciu o ich potrzeby, z uwzgl?dnieniem zasad ergonomii. Jeste?my jedn? z wiod?cych firm w tej bran?y, w Polsce. Oferujemy meble biurowe, meble gabinetowe, meble pracownicze. Gwarantujemy wysok? jako?? oferowanych produktów. Produkty tylko wybranych, najlepszych producentów. Urz?dzili?my i urz?dzimy biura wielko?ci od kilkunastu metrów, do kilku tysi?cy metrów kwadratowych.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Nasz Dom - Marek Kaczy?ski
Nasz Dom - Marek Kaczy?ski. Oferujemy kompleksowe us?ugi w zakresie remontowym, oraz meblowym. Wykonujemy na zlecenie: meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble ?azienkowe, szafy, garderoby, ?azienki, kuchnie, sypialnie , gabinety , systemy drzwi przesuwanych , remonty , aran?acje , zabudowy , malowanie , uk?adanie glazury , hydraulika , sufity podwieszane , ?cianki dzia?owe , stolarstwo , remonty mieszka? .

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Meble kuchenne Warszawa
Firma Wenus z Warszawy kompleksowo zajmuje si? wyposa?aniem domów w meble. W naszej ofercie znajduj? si? meble kuchenne, biurowe oraz szafy wn?kowe, jednak na tym nasza oferta si? nie ko?czy. Aby Pa?stwa mieszkanie by?o wyj?tkowe, zaprojektujemy Pa?stwu meble dostosowane do Waszych potrzeb oraz stylu ?ycia. Posiadamy w zespole zdolnych i do?wiadczonych projektantów wn?trz, którzy stworz? specjalnie dla Was pi?kne meble. Korzystanie jedynie ze sprawdzonych i wysokiej jako?ci materia?ów. Na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo pe?n? ofert? z któr? radzimy si? zapozna? zanim podejmiecie decyzj? odno?nie kupna mebli.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. krzes?a biurowe, meble biurowe, meble metalowe
W proponowanej przez nas ofercie znajdziecie Pa?stwo wysokiej jako?ci meble p?ytowe i metalowe do gabinetów dyrektorskich, sekretariatów, sal konferencyjnych, pomieszcze? socjalnych, magazynowych, archiwum, warsztatów oraz mieszka?.
Nasza oferta mebli, ma na celu zadbanie, o Pa?stwa komfortowe warunki pracy co wp?ynie korzystnie na efektywno?? i wi?ksze zaanga?owanie pracowników. Wyposa?yli?my wiele biur, urz?dów, szkó?, hoteli, szpitali, a tak?e prywatnych odbiorców.
Projektowanie wn?trz i wyposa?enie, biur, banków, hoteli, kawiarni i restauracji to nasze atuty!
Proponowane Pa?stwu meble biurowe, gabinetowe, pracownicze, biurka i krzes?a zaspokoj? gusta najbardziej wymagaj?cych, Nasze meble odznaczaj? si? wysok? jako?ci? i solidno?ci? wykonania.
Spe?niaj? wymogi w zakresie trudno palno?ci, ?cieralno?ci, a zastosowane do ich produkcji materia?y posiadaj? atesty zgodne z normami polskimi i europejskimi.
Projektanci firmy zapewniaj? optymaln? aran?acj? pomieszcze?, uwzgl?dniaj?c ich funkcjonalno?? i estetyk?.
Firma nasza proponuje równie? meble nietypowe, o dowolnych wymiarach i kszta?tach, w okleinach naturalnych i sztucznych.
Posiadamy du?e do?wiadczenie w realizacji wi?kszych kontraktów.
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? .

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. rega?y
Rega?y przesuwne ?KOMPAKT BIS? znalaz?y szerokie zastosowanie wsz?dzie tam, gdzie konieczne by?o optymalne wykorzystanie powierzchni pomieszcze? zaj?tych pod archiwa, biblioteki, magazyny.
Specyficzne w?a?ciwo?ci rega?ów ?KOMPAKT BIS? sprawi?y, ?e sta?y si? one w pe?ni nowoczesn? i jedynie w?a?ciw? odpowiedzi? na problemy zwi?zane z magazynowaniem stale przyrastaj?cej liczby druków i innych towarów.
Poni?ej przedstawiamy zalety proponowanego przez nas systemu rega?ów ?KOMPAKT BIS?. Powinny one przekona? Pa?stwa, ?e je?li stoicie obecnie przed konieczno?ci? utworzenia b?d? modernizacji archiwum, biblioteki, podr?cznego magazynu, to powinni?cie skorzysta? z tej w?a?nie propozycji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. meble biurowe
Projektowanie wn?trz i wyposa?enie, biur, banków, hoteli, kawiarni i restauracji to nasze atuty! Proponowane Pa?stwu meble biurowe, gabinetowe, pracownicze, biurka i krzes?a zaspokoj? gusta najbardziej wymagaj?cych, co wp?ywa na komfortowe warunki pracy z korzy?ci? dla efektywno?ci i wi?kszego zaanga?owania pracowników.Kontakt:
* ul. Kossutha 5 A
* 40 ? 844 Katowice
* tel. 32 254 08 26
* fax. 32 350 20 97
* e-mail: biuro (at) bar­ma.pl

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Meble biurowe
Biuro-Serwis to firma produkcyjno-handlowa, której specjalno?ci? s? meble biurowe. Firmowe sklepy meblowe proponuj? klientom ergonomiczne meble gabinetowe, sto?y konferencyjne i inne elementy wyposa?enia biurowych wn?trz. Niekonwencjonalne wzornictwo i obszerna paleta kolorystyczna powoduj?, ?e sprzedawane meble biurowe zdobywaj? powa?anie klientów z ca?ego kraju. Internetowy sklep meblowy umo?liwia Pa?stwu na zapoznanie si? z aktualn? ofert? handlow? oraz zakup mebli lub skontaktowanie si? z nasz? firm?. Oferta firmy przez ca?y czas ewoluuje, a wieloletni baga? do?wiadcze? powoduje, ?e Biuro-Serwis bezb??dnie dopasowuje produkcj? do wymaga? klientów i mód dominuj?cych na rynku mebli biurowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Meble biurowe, biurka komputerowe, lada recepcyjna, szafy biurowe
MDD to czo?owy producent mebli biurowych w Polsce. Profesjonalizm i wysoka jako?? produktów powoduj?, ?e wyposa?amy biura na najwy?szym poziomie. Nasze biurka (biurka komputerowe, biurka naro?ne) zapewniaj? komfortowe warunki pracy. Wykonujemy równie? takie meble biurowe jak: sto?y konferencyjne, szafy biurowe, rega?y biurowe i wiele innych. Potwierdzeniem d?ugoletniego do?wiadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceni?y nasz? sprawno?? funkcjonowania i kompleksow? obs?ug?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Tucano Polska - meble na zamówienie Kraków
Wykonujemy meble: kuchenne, biurowe, gabinetowe, salonowe, pokojowe, ?azienkowe, sklepowe i ekspozycyjne, sypialnie, sto?y konferencyjne, ok?adziny ?cienne, pawlacze, garderoby, zabudowy wn?k i poddaszy. Oferujemy us?ugi stolarskie (lakierowanie, CNC), remontowe i wyko?czeniowe wn?trz. Oczekiwania klienta staj? si? drogowskazem naszych prac. Jeste?my dla wszystkich tych, którzy szukaj? pomocy w zaaran?owaniu w?asnego mieszkania, lub mebla, który idealnie wpasuje si? w istniej?ce ju? wn?trze tak, by dawa?o satysfakcj? oraz poczucie komfortu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.