Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : lodz]
Sort By :
1. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.
Projektowanie i budowa hal przemys?owych w konstrukcji lekkiej stalowej Remco, generalne wykonawstwo inwestycji. Oferowane hale stalowe wykorzystywane s? jako: hale produkcyjne, magazyny, hale logistyczne, hale handlowe, hale sportowe, stacje obs?ugi samochodów oraz sortownie odpadów. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Danpol - opony nowe i uzywane, felgi stalowe i aluminiowe, naprawa i wymiana, cz??ci ?ód?
Strona ?ódzkiego serwisu opon i auto serwisu specjalizuj?cego si? w sprzeda?y i serwisie ogumienia oraz naprawach bie??cych. W sk?ad oferty wchodz? opony nowe i u?ywane, felgi aluminiowe i stalowe oraz cz??ci i akcesoria samochodowe (?ruby, pier?cienie, zabezpieczenia, amortyzatory, klocki, tarcze). Firma Danpol ?ód? oferuje pe?ny zakres us?ug wulkanizacyjnych (monta?, naprawa, wywa?anie) oraz naprawy bie??ce takie jak wymiana elementów zawieszenia i uk?adu hamulcowego (klocków, tarcz, szcz?k, amortyzatorów, spr??yn), wymiana filtrów, p?ynów, oleju, ?wiec itp.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 3

Member Reviews Visitor Ratings

3. Pasmanteria producent
Strona firmowa D.M.S. dostarcza informacji o ofercie przedsi?biorstwa w zakresie produkcji ró?norodnych wyrobów pasmanteryjnych. Firma zajmuje si? produkcj? koronek a?urowych oraz aplikacji i ta?m aplikacyjnych w wielu wzorach, wytwarzanych metod? wypalania wyt?aczania. D.M.S. to tak?e produkcja obrusów z tkanin plamoodpornych i satynowych oraz wytwórstwo lamówek. Asortyment firmy to lamówki ze sznurkiem, p?askie i zaprasowane w bogatej palecie kolorów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Fundacja Innopolis
Fundacja INNOPOLIS powsta?a w kwietniu 2010 roku i jest niezale?n? organizacj? non-profit. Nazwa Fundacji oznacza: INNO... - innowacyjno??, odnowienie, POLIS... - wspólnota wolnych obywateli. Misj? Fundacji jest kreowanie spo?ecze?stwa obywatelskiego opartego na odpowiedzialno?ci, wspó?pracy i zaufaniu. Kluczowe warto?ci to rodzina, edukacja, kapita? spo?eczny. Fundacja prowadzi dzia?alno?? po?ytku publicznego na rzecz rozwoju kapita?u ludzkiego i kapita?u spo?ecznego oraz tworzenia warunków optymalnego rozwoju spo?ecznego, kulturalnego, zawodowego, intelektualnego i duchowego.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Fotografia ?lubna ?ód? - Jaros?aw Sitkiewicz
Witam. Nazywam si? Jaros?aw Sitkiewicz. Odk?d tylko pami?tam, moj? najwi?ksz? pasj? by?a fotografia. Przygod? z aparatem fotograficznym rozpocz??em kilka lat temu.
Mieszkam w ?odzi, ale sesje fotograficzne prowadz? w ca?ej Polsce (?ód?, Warszawa, Pozna?), odleg?o?? nie stanowi problemu dla realizacji ?ycze? klienta.
Robi?c fotografie staram si? by? w centrum wydarze?, dok?adnie obserwuj? otoczenie. Znajduj? i uwieczniam Pa?stwa emocje i uczucia, w taki sposób, aby tworzy?y one histori? tego tak wa?nego dla Pa?stwa dnia - ?lubu, chrztu czy komunii.
Fotografia ?lubna jest szczególnym rodzajem sztuki, dlatego mam dla Pa?stwa szerok? ofert? ?lubnych pami?tek.
Proponuj? sesj? zdj?ciow? nie tylko z ceremonii ?lubnej i przyj?cia weselnego, utrwalam równie? chwile przygotowa? Pa?stwa M?odych do ?lubu oraz organizuj? profesjonaln? sesj? plenerow? Pa?stwa M?odych.
Zajmuj? si? tak?e fotografi? komunii, chrztów, a tak?e wszystkich innych wa?nych dla Pa?stwa chwil.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. La-Mar ?ód?. Opakowania, torby foliowe
Jeste?my producentem wszelkiego rodzaju opakowa? wykonanych z folii, takich jak torebki, worki, r?kawy, reklamówki. Zajmujemy si? równie? nadrukiem na materia?ach foliowych, dzi?ki czemu mog? si? one sta? ?wietnym gad?etem reklamowym. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? naszych wyrobów. Nasza firma znajduje si? w ?odzi, przy ul. Demokratycznej 72 - w razie wszelkich pyta? lub w?tpliwo?ci zapraszamy do kontaktu drog? elektroniczn? lub e-mailow?. Zapraszamy równie? na nasz? stron? internetow?, której adres brzmi http://www.la-mar.com.pl. Pozdrawiamy i ?yczymy mi?ego dnia :)

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.