Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : literatura]
Sort By :
1. Serwis Literacki - Knowacz - poezja, proza, wiersze czytelnik
Promocja pi?kna poezji, literatury czy w?a?ciwie poj?tych warto?ci duchowych to nasza g?ówna dewiza na twórczo?? i ?ycie. Do??cz do elitarnego kr?gu na?ogowych czytelników prasy literackiej, darmowych ebooków i bywalców imprez poetyckich.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Recenzje
Strona zawieraj?ca recenzje filmowe, ksi??kowe, teatralne. Napisz je?li chcesz si? wypowiedzie?, czytaj co my?l? inni. Nie musisz by? literatem by mie? w?asne zdanie. zapraszamy do wspólnego tworzenia strony, u nas znajdziesz recenzje wszystkiego co warto zobaczy?, przeczyta?, us?ysze? lub co nale?y omija? szerokim ?ukiem. Recenzje ksi??ek, filmów, spektakli teatralnych to to co nas interesuje i mam nadzieje zainteresuje równie? CIEBIE.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

3. Popularne ksi??ki
Odkryj fascynuj?cy ?wiat literatury, recenzje, wywiady z autorami najpopularniejszych ksi??ek, ka?dy znajdzie tutaj co? dla siebie. Zbiór najlepszych ksi??ek od najlepszych wydawnictw w Polsce. Je?li trafi?e? na t? stron? znaczy to, ?e jeste? wielkim mi?o?nikiem ksi??ek. Tutaj mo?esz poczyta? opinie innych o wielu lekturach tych bardziej i mniej znanych, napisa? co? od siebie, wdawa? si? w dyskusje i komentowa? innych. Chcemy ka?dego czytelnika zainteresowa? chocia? jednym tytu?em.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Gry, filmy, ksi??ki
Forum to powsta?o, poniewa? coraz wi?cej osób wspó?cze?nie sp?dza wolny czas, graj?c w gry komputerowe lub ogl?daj?c filmy, a niektórzy te? czytaj?c ksi??ki. Czasami graj?c w jak?? gr? komputerow?, nie mo?emy sobie z czym? poradzi?. W takiej sytuacji mo?e w?a?nie pomóc to forum - je?li mamy problem, wystarczy zapyta?. Podobnie jest z filmami i ksi??kami - je?li chcemy dowiedzie? si? czego? na temat konkretnej tematyki, konkretnej ksi??ki czy filmu, lub te? osoby zwi?zanej z filmem - wystarczy zapyta?. Oczywi?cie forum nie s?u?y tylko do tego, aby zadawa? pytania. Mo?na te? po prostu podyskutowa? na temat zagadnie?, o których wy?ej zosta?o napisane.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Rydzyna - Zamek Su?kowskich i jego historia
Rydzyna - historia miasta i gminy. Ciekawe miejsca, historia miasta, ciekawostki. Dawne widokówki, zdj?cia. Dawne czasopisma. Bardzo ciekawe materia?y.

Tutaj znajdziesz informacje o:
Zamku Su?kowskich w Rydzynie, obozie jenieckim, rodzie Leszczy?ski i Su?kowski. Znajdziesz stare pocztówki i dawne czasopisma. Opis stanowiska archeologicznego w Rydzynie.

Rydzyna - historia miasta i gminy. Ciekawe miejsca, historia miasta, ciekawostki. Dawne widokówki, zdj?cia. Dawne czasopisma. Bardzo ciekawe materia?y.

Tutaj znajdziesz informacje o:
Zameku w Rydzynie, obozie jenieckim, rodzie Leszczy?ski i Su?kowski. Znajdziesz stare pocztówki i dawne czasopisma. Opis stanowiska archeologicznego w Rydzynie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.