Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : leki]
Sort By :
1. Apteka internetowa
Apteka internetowa jest najnowsz? forma dzia?alno?ci rodzimej sieci aptek dzia?aj?cych w Trójmie?cie oraz okolicach. Przenosz?c nasze wieloletnie do?wiadczenie na p?aszczyzn? handlu on line oferujemy Pa?stwu zakupy leków bez recepty dwadzie?cia cztery godziny na dob?. Pragn?c sprosta? wymaganiom najbardziej wymagaj?cym klientom, oferujemy fachow? pomoc farmaceuty przy zakupach oraz priorytetowa dostaw? zamówionych leków i kosmetyków.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sok noni
Sklep z suplementami diety Vikon. Sprzedajemy leki firmy calivita. Priorytetowym suplementem, który najlepiej si? sprzedaje jest zdecydowanie niezast?piony i jedyny w swoim rodzaju sok noni. Kto? móg?by si? spyta? o cen? tego preparatu. Zazwyczaj w ka?dym sklepie jest identyczna cena, jednak mo?emy zapewni? ?e taniej ni? u nas nie znajdziesz. Zapraszamy do zakupów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Leczenie alkoholizmu
Oaza to odpowiednie schronienie dla chorych walcz?cych z uzale?nieniami fizycznymi, psychicznymi lub spo?ecznymi. Wnikliwa diagnostyka. Uwzgl?dnienie rozmaitych metod terapeutycznych, dopasowanych do uwarunkowa? chorych. Nastawienie na rozwój motywacji i umiej?tno?ci spo?ecznych. Personel medyczny i pozosta?a obs?uga maj? praktyk? w pracy z pacjentami z na?ogami. Spokojnie i w pobli?u wszystkich punktów Polski.Oferta z bran?y wychodzenia z uzale?nie?. W tym miejscu znajdziemy witryn? o?rodka „Oaza” po?o?onego w Polsce centralnej, zajmuj?cego si? kompleksowym leczeniem na?ogów, w tym alkoholizmu. W o?rodku pracuj? prawdziwi fachowcy, z których wiedzy skorzysta?o ju? wielu chorych. Pe?na szacunek dla poufno?ci. Dzi?ki terapii nie musimy by? niewolnikami swych wad. Dobrze przeprowadzona terapia pozawala na zyskanie rezultatów wydajnie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. www.penis-pills-rank.pl
Wszystkie najlepsze suplementy diety w naturalny sposób powi?kszaj?ce penisa znajdziesz w jednym miejscu – na stronie www.penis-pills-rank.pl. To miejsce przedstawia jedynie najlepsze, rekomendowane i przede wszystkim skuteczne rodzaje leczenia, dzi?ki którym mo?liwe jest faktyczne i efektywne poprawienie jako?ci swojego ?ycia erotycznego. Wyjd? z cienia i rozkoszuj si? seksem w nowym, nieznanym ci dot?d wydaniu dzi?ki najskuteczniejszym ?rodkom, nie powoduj?cym efektów ubocznych ani zmian w samopoczuciu – chyba, ?e na lepsze.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 20, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

5. leki
Suplementy diety zyskuj? coraz wi?cej miejsca w?ród ?rodków do leczenia i zapobiegania ró?nym chorobom. Ponadto lwia cz??? z nich to suplementy diety dla m??czyzn. Zaburzenia erekcji (impotencja) to cz?sty problem, z którym zmagaj? si? wspó?cze?ni m??czy?ni. Jest wiele przyczyn tego: przewlek?e choroby, stres, stres psychiczny lub fizyczny, z?e od?ywianie i nieprzestrzeganie re?imu odpoczynku. Aby zwi?kszy? potencj?, stosuje si? zarówno leki, jak i suplementy diety, które znajdziesz w naszym sklepie internetowym.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.