Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : kupno]
Sort By :
1. Katalog firm oraz stron winiarskich - wina w sieci
Winiarski katalog stron. Zbiór witryn w tematyce wina i wszystkiego co dotyczy winiarstwa. Wino polskie, francuskie, w?oskie oraz inne. Ro?ne typy win - czerwone, bia?e, ró?owe. Sklepy oferuj?ce sprzeda? wina oraz akcesoriów do win. Strony winiarskie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 1, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 4
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Mieszkania do wynaj?cia
Gazeta bezp?atnych og?osze? Nieruchomo?ci Bezpo?rednio. Tysi?ce prywatnych og?osze? nie wymieszanych z og?oszeniami agencji. Og?oszenia z rynku wtórnego i pierwotnego. Bezp?atne og?oszenia nieruchomo?ci. Najwi?kszy wybór bezpo?rednich og?osze?.Gazeta bezp?atnych og?osze? Nieruchomo?ci Bezpo?rednio.Najwi?kszy wybór bezpo?rednich og?osze?. Bezp?atne og?oszenia nieruchomo?ci. Mieszkania, domy, dzia?ki, lokale do wynaj?cia, sprzeda?y, zamiany - oferty z rynku wtórnego i pierwotnego.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Maszyny do napojów
Firma D.J. Europol oferuje szeroki asortyment linii i urz?dze? produkcyjnych wykorzystywanych w bran?y spo?ywczej. Oferta przedsi?biorstwa to nowe i u?ywane linie i maszyny rozlewnicze do produkcji wody, napojów i alkoholi. D.J. Europol sprzedaje etykieciarki, pakowaczki i saturatory oraz monobloki i tribloki. Przedsi?biorstwo zapewnia te? us?ugi remontowe i modernizacyjne linii produkcyjnych i urz?dze?, a tak?e prowadzi ich skup.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Agencja Nieruchomo?ci Lokal 2 Jerzy Wieczorek Katowice
Agencja Nieruchomo?ci Lokal 2 zajmuje si? po?rednictwem przy kupnie, sprzeda?y oraz najmie i wynajmie lokali mieszkalnych, kamienic, budynków jednorodzinnych, powierzchni biurowych, dzia?ek budowlanych, a tak?e doradztwem z zakresu nieruchomo?ci.
Biuro Lokal 2 uczestniczy?o w kilku tysi?cach transakcji zbycia mieszka?, domów, parcel budowlanych, obiektów przemys?owych, terenów pod stacje benzynowe, hipermarkety, placówki bankowe. Biuro zatrudnia do?wiadczony zespó?, pracuj?cy od pocz?tku za?o?enia firmy (1991r), w tym 2 po?redników z licencj? zawodow?. Aktywnie uczestniczy w doskonaleniu standardów zawodowych po?redników i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Lokal 2 jest jednym z cz?onków za?o?ycieli Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomo?ci.
Posiada obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej po?rednika w obrocie nieruchomo?ciami.
Agencja Lokal 2 oferuje tak?e systemy solarne wraz ze wszystkimi dokumentami gwarantuj?cymi dofinansowanie przez NFO?iGW.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Mieszkania
Morizon oferuje go?ciom rozbudowan? wyszukiwark? nieruchomo?ci skupiaj?c? oferty nieruchomo?ci z terenu pa?stwa. Wyszukiwarka Morizonu pozwala na znalezienie i porównanie ofert sprzeda?y i wynajmu dowolnego typu nieruchomo?ci. U?ytkownicy mog? wyszukiwa? domy, mieszkania, lokale u?ytkowe i dzia?ki w ka?dym regionie kraju np. mieszkania Warszawa. Dzi?ki mo?liwo?ci okre?lenia takich parametrów odnajdywania jak przedzia? cenowy, powierzchnia nieruchomo?ci i ceny za metr kwadratowy bez w?tpienia prawie ka?dy zainteresowany znajdzie ciekawe dla siebie og?oszenia nieruchomo?ci. Mieszkania mo?na wyszukiwa? równie? okre?laj?c po??dan? liczb? pokoi. Wyszukiwarka nieruchomo?ci Morizon ma w swojej bazie ponad pó? miliona ofert po?redników nieruchomo?ci z ca?ego pa?stwa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.