Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : komunia]
Sort By :
1. Wypo?yczalnia naczy? PARTYLAND Kraków
Wypo?yczamy krzes?a konferencyjne typu ISO (a tak?e porcelanowe fili?anki, szk?o, termosy konferencyjne z pompk?).

Krzes?a s? tapicerowane (kolor tapicerki ciemnopopielaty) osadzone na metalowym stela?u w kolorze czarnym.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 7, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Micha? Wnuk - profesjonalna fotografia, fotograf Zawiercie, ?l?sk
Micha? Wnuk profesjonalna fotografia artystyczna. Zakres dzia?anaia: fotografia ?lubna, fotografia weselna, fotografia komunijna, fotografia produktowa, fotografia koncertowa, fotografia plenerowa, fotografia korporacyjna.
Teran dzia?ania: Zawiercie, ?l?sk, Myszków Por?ba, Mrzyg?ód, Silesia.
Fotografowanie imprez integracyjnych, rajdów, zawodów, wyst?pów, spektakli, imprez masowych, architektury, pejza?y, plenerów, panoram.
Wykonywanie fotografii na banery, strony internetowe, plakaty oraz ksi??ki, p?yty.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. FOTOGRAFIA ?LUBNA KIELCE FOTOGRAF NA ?LUB
Fotografia ?lubna i reporta?owa Robert Durlik
Tel 605-202-552 lub 041-34-516-94

Mam przyjemno?? przedstawi? Pa?stwu swoj? ofert?, która jest skierowana do osób ceni?cych profesjonalizm, jako??, wyj?tkowo?? oraz przyst?pn? cen?. Przyk?adowe zdj?cia na fotografdurlik.kielce.pl pytania pod w/w telefonami, lub na e-mail robertdurlik@op.pl

Jestem do Pa?stwa dyspozycji we wszystkich wyj?tkowych chwilach dnia ?lubu. Wykonuj? dokumentacj? niepowtarzalnych chwil pocz?wszy od przygotowa? i b?ogos?awie?stwa w domu, poprzez ceremoni? w ko?ciele, zdj?cia plenerowe, a na zabawie weselnej sko?czywszy. Dysponuj? w pe?ni profesjonalny sprz?tem fotograficznym firmy nikon. Pracuj? na najwy?szej jako?ci materia?ach, a wszystko po to, ?eby Wasze fotografie by?y wyj?tkowe i pi?kne... Fotografia to dla mnie nie tylko zawód to przede wszystkim pasja, której po?wi?camy swoje ?ycie, dlatego mo?ecie by? Pa?stwo pewni, ?e zamawiaj?c u mnie opraw? fotograficzn? waszego ?lubu , nie b?dziecie tego ?a?owa? ogl?daj?c gotowe zdj?cia.
Pozdrawiam Robert Durlik

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Ksi?garnia Katolicka
Ksi?garnia Maryja, prowadzona przez Urszul? i Marka Wapa, dzia?a na rynku od 15 czerwca 2009 roku. Ksi?garnia posiada siedzib? w Bia?ej Podlaskiej, jednak jej dzia?alno?? jest ukierunkowana g?ównie na sprzeda? wysy?kow?. Misj? ksi?garni jest ewangelizacja oraz pog??bianie wiary katolickiej w?ród pragn?cych pod??a? drog? wiary, nadziei i mi?o?ci. Bogata oferta sprzedawanych ksi??ek przyczynia si? do rozwoju duchowego i pog??biania wiary potencjalnych odbiorców (czytelników). Literatura obejmuje swoim zakresem tematyk? maryjn?, papiesk?, rodzinn?, formacyjn?. Zg??biaj?c drog? takich ?wi?tych jak ojciec Pio, ?wi?ta Rita, czy ?wi?ta siostra Faustyna Kowalska, czytelnik zyskuje bogactwo mistycznych do?wiadcze? niezb?dnych do znoszenia trudów ziemskiego ?ycia. Wielk? nadziej? ka?dego spo?ecze?stwa s? dzieci, o których pami?ta Ksi?garnia Maryja. Wychodz?c w stron? najm?odszych czytelników zapewnia im warto?ciowy wybór ksi??eczek, kolorowanek oraz puzzli.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.