Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : kamieniarstwo]
Sort By :
1. Granit, Marmur, Piaskowiec - Akropol
Jednym z najcz??ciej wykorzystywanych kamieni w budownictwie jest granit. Znajduje on wiele zastosowa? przy wyka?czaniu budynków mieszkalnych oraz biurowych. Granit jest równie? bardzo popularnym materia?em na nagrobki, jego bogata kolorystyka potrafi zaspokoi? wymagania prawie ka?dego klienta, ponadto granit jest bardzo trwa?ym kruszywem.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 13, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Posadzki granitowe
Zak?ad kamieniarski z Rzeszowa pragnie zainteresowa? Pa?stwa swoj? bogat? ofert? zawieraj?ca mi?dzy innymi takie produkty jak p?ytki granitowe, posadzki granitowe oraz blaty granitowe. Specjalizujemy si? w obróbce wyrobów granitowych. Oprócz wymienionych nasz zak?ad zajmuje si? równie? produkcj? takich wyrobów z granitu jak schody granitowe. Zapraszamy na nasz? stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 20, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

3. Granit
W bogatej ofercie naszego zak?adu mo?ecie Pa?stwo znale?? szeroki asortyment granitu. Zajmujemy si? sprzeda?? p?ytki granitowe oraz chi?ski granit. Jeste?my jednym z wi?kszych zak?adów w Polsce mog?cych zaoferowa? Pa?stwu tak bogaty wybór chi?skiego granitu. Granit oraz kamieniarstwo jest coraz bardziej doceniane w bran?y budowlanej. Zapraszamy na stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. .:Kamieniarstwo
BAZALT jest pracowni? rze?biarsk? oferuj?c? rze?b? nagrobkow?, nagrobki i pomniki oraz tablice nagrobkowe. Wykonuje nagrobki i grobowce z kamieni naturalnych z ca?ego ?wiata, wed?ug w?asnych wzorów oraz na indywidualne zamówienie klienta. Materia?em najcz??ciej u?ywanym prze firm? do produkcji wyrobów, jest granit. Ponadto firma wykonuje wszelkie inne prace rze?biarskie. W ofercie, oprócz pomników i grobowców, znajduj? si? równie? rze?by i p?askorze?by sakralne, pomniki okoliczno?ciowe, rze?by ogrodowe, o?tarze, kominki i wiele innych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. P?yty marmurowe
Zak?ad obróbki kamienia budowlanego Rogala od wielu lat dostarcza nam wysokiej jako?ci materia?y kamieniarskie wykorzystywane przy budowie i wyka?czaniu naszych domów. W naszej ofercie posiadamy marmur, granit, trawertyn oraz inne najbardziej popularne kamienie. Z marmuru wytwarzamy popularne ostatnio p?ytki marmurowe wykorzystywane jako p?ytki pod?ogowe. P?yty marmurowe zyskuj? coraz wi?ksze uznanie w?ród polskich Klientów dzi?ki swojemu eleganckiemu oraz presti?owemu wygl?dowi.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Parapety
Chc?c nowocze?nie wyko?czy? swoje mieszkanie, warto pomy?le? o elementach kamiennych, które idealnie wpasowuj? si? w futurystyczny design wielu mieszka?. Firma CUBiD w swoim asortymencie posiada granit, trawertyn i marmur, które nadadz? smaku Twojemu mieszkaniu. Wszystkie oferowane przez nas kamienie naturalne s? doskona?ej jako?ci, a ich cena zadowoli nawet najwybredniejszego Klienta. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? znajduj?c? si? na naszej stronie. Niedrogie granity oraz marmury w cubid.pl. Konkurencyjne ceny kamieni naturalnych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. nagrobki Wroc?aw - grzeda-wroclaw.com.pl
Witamy serdecznie na naszej stronie zak?adu kamieniarskiego. Istniejemy od 1990 roku , posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w obróbce kamienia. Nasza firma zajmuje si? sprzeda?? hurtow? do dostawców i zamówieniami detalicznymi, monta?ami oraz zamówieniami specjalnymi.

Swoje us?ugi ?wiadczymy w obr?bie miasta Wroc?aw, K?odzka i ca?ego kraju, jak i poza granicami. Specjalizujemy si? w wykonywaniu wysokiej jako?ci produktów takich jak nagrobki, schody, parapety i inne. Asortyment naszych us?ug i produktów jest jednak o wiele bogatszy – oferujemy tak?e z wysokiej jako?ci kruszców galanteri? kamieniarsk?. Staramy si? aby klient by? jak najbardziej zadowolony z naszych us?ug, dlatego zawsze stawiamy na jako?? naszych produktów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Nagrobki
Rzetelnie przygotowane wyroby w oparciu o granit, mi?dzy innymi grobowce oraz tablice nagrobkowe to znak rozpoznawczy Kurnicki Zak?ad Kamieniarski Strzegom. Je?eli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu w?a?nie takich produktów, je?eli poszukujesz specjalistów którzy wiedz? jak dopasowa? odpowiednie projekty, przygotowa? wyroby z granitu i do tego w przyst?pnych cenach to trafi?e? w samo sedno. Wieloletnie do?wiadczenie, liczne realizacje na nagrobki, a wszystko to wyroby z granitu najwy?szych lotów. Sprawd? pe?n? ofert?

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Maszyny kamieniarskie
Nasz sklep internetowy to miejsce, gdzie znajd? Pa?stwo szeroki wybór maszyn kamieniarskich oraz profesjonalnej chemii. Posiadamy szereg sprawdzonych preparatów do ochrony i piel?gnacji kamienia naturalnego. Dzi?ki naszym profesjonalnym impregnatom do kamienia, odpowiednio zapezpiecz? Pa?stwo nagrobki i blaty kamienne przed niszczeniem na d?ugie lata. Zach?camy równie? do zapoznania si? z promocjami i ofertami specjalnymi.

Kategoria:

Data wpisu: May 8, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. nagrobki.info.pl
Mo?esz si? zdziwi?, jak pi?kne kszta?ty potrafi? przyjmowa? nagrobki, je?li zajmie si? nimi odpowiedni zak?ad kamieniarski, jak na przyk?ad Celtic z województwa zachodniopomorskiego. Na terenie Szczecina oraz okolic mo?esz równie? liczy? na transport gotowego nagrobka oraz jego monta? na miejscu.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 6, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.