Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : izolowanie budynków]
Sort By :
1. P?yty warstwowe do budowy wiat, gara?y i innych obiektów
P?yty warstwowe do budowy wiat, gara?y i innych obiektów. Instalacja przypomina budowanie z klocków czy uk?adanie puzzli. Poszczególne elementy ??czy si? ze sob? w zwart? konstrukcj?. Na szkielet ?cian nak?ada si? pokrycie dachowe - tak?e z p?yty warstwowej - tworz?c tym samym kompletn? konstrukcj?.Zalet? p?yt warstwwych, która jest szczególnie wa?na przy budowaniu gara?u czy wiaty jest fakt, ?e poszczególne elementy kupowane od producenta daj? si? ?atwo ze sob? po?aczy?, za pomoc? zamontowanych na nich mocowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 17, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Izolacja z p?yt warstwowych jest recept? na rosn?ce koszty ogrzewania
Izolacja z p?yt warstwowych jest tak dobra, ?e nie wymaga ?adnych docieple?. Wynika to z konstrukcji kompozytu oraz u?ytych do jego produkcji tworzyw. Najlepszymi w?a?ciwo?ciami termicznymi charakteryzuje si? pianka poliuretanowa (PUR) oraz jej udoskonalona wersja - pianka poliizocyjanurowa (PIR). Obie posiadaj? bardzo niski wspó?czynnik przewodno?ci cieplnej w?a?ciwej, czyli zatrzymuj? w budynku o wiele wi?cej ciep?a ni? drewno, ceg?a czy styropian.Warto wi?c zastanowi? si? nad budow? obiekty z p?yty obornickiej, która jest wytrzyma?a, trwa?a, ?atwa i szybka w monta?u oraz lekka. Ta ostatnia cecha sprawia, ?e obiekty z p?yty warstwowej nie musz? mie? g??bokich i ci??kich fundamentów ani konstrukcji - ?ciany i i dach unios? lekkie konstrukcje stalowe, do których przytwierdza si? za pomoc? wkr?tów p?yty ?cienne i p?yty dachowe.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 9, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.