Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : internetowe]
Sort By :
1. Pozycjonowanie stron Pozna?
Tense.pl oferuje swoim klientom profesjonalne us?ugi outsourcingu internetowego. Celem tych dzia?a? jest wszechstronna reklama strony lub firmy klienta, która ma w bezpo?redni sposób prze?o?y? si? na jego realne zyski lub wypromowanie witryny. Cel ten osi?gamy pozycjonuj?c strony i optymalizuj?c je, by by?y przyjazne dla internautów i wyszukiwarek. oferujemy te? projektowanie witryn internetowych oraz sklepów elektronicznych. Zajmujemy si? tworzeniem grafiki na strony oraz copiwritingiem, czyli wype?niamy strony atrakcyjn? i ciekaw? tre?ci?. Profesjonalnie przeprowadzamy kampanie AdWords, administrujemy stronami klientów i ?wiadczymy wiele innych us?ug internetowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
Testkomp.pl - ?wiadczy outsourcing IT dla firm, testy oprogramowania komputerowego: programów, gier, portali, stron internetowych, baz danych. Wykonujemy testy funkcjonalne, akceptacyjne, jednostkowe, instalacyjne, systemowe, regresyjne, baz danych, zgodno?ci, obci??eniowe i wydajno?ciowe, post-awaryjne, automatyczne.
Wykonujemy równie? serwis komputerów, instalacji, aktualizacji oprogramowania.
Piszemy, pozycjonujemy strony internetowe.
Firm? Testkomp.pl tworzy zespó? osób maj?cych du?e do?wiadczenie w zakresie zapewnienia jako?ci oprogramowania w du?ych projektach informatycznych, g?ównie z sektora elektroniki i automatyki.

Pracownicy TESTKOMP.PL przez wiele lat pracowali z wykorzystaniem najnowszych technologii do testów, w oparciu o norm? ISO 9001.

Testowanie oprogramowania to nasza pasja.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Certyfikaty SSL Globalsign
Jeden z najwi?kszych polskich rejestratorów domen internetowych i sprzedawców certyfikatów SSL, które, szyfruj?c komunikacj? pomi?dzy przegl?dark? internetow? klienta a witryn?, zapewniaj? najwy?sze bezpiecze?stwo przesy?anych danych. Oferuje atrakcyjne ceny na rejestracj? i odnowienie adresów, a tak?e udost?pnia us?ug? pozwalaj?c? na ostateczne zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pe?nej funkcjonalno?ci. Pod tak? domen? mo?na podczepi? dowolny serwis, uruchomi? poczt? i korzysta? z nich przez ca?y czas próbny.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Gierki online
Darmowe gry internetowe. Ogromny wybór doskona?ej rozrywki dla ka?dego. Gry dla dzieci, gry logiczne, gry platformowe, bijatyki, strzelanki, kolorowanki, gry przygodowe, gry muzyczne i wiele, wiele innych. Serwis oferuje mo?liwo?? bezp?atnej rejestracji, a tak?e oceniania i komentowania wszystkich pozycji. Dost?pne równie? mini forum dyskusyjne, gdzie u?ytkownicy mog? wymienia? si? uwagami i spostrze?eniami, wyszukiwarka gier oraz opcja dodawania w?asnej gry do bazy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Tworzenie stron Katowice
Firma zapewnia kompleksowy outsourcing internetowy, czyli ?wiadczy ró?norodne us?ugi internetowe. W?ród nich nale?y wymieni? przede wszystkim optymalizacj? i pozycjonowanie stron oraz ró?norodne dzia?ania promocyjne, których celem jest zwi?kszanie zainteresowanie ofert? klienta oraz budowanie wizerunku marki. Agencja reklamowa Tense.pl specjalizuje si? równie? w projektowaniu i tworzeniu stron oraz sklepów internetowych.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Szablony Joomla
Ciekawa strona internetowa to klucz do marketingowego sukcesu. Na rynku jest coraz wi?cej prostych rozwi?za?, które czyni? ten cel dost?pnym nawet laikom. Szablony Joomla oraz kompleksowe us?ugi projektowe, oferowane przez firm? Joomla-Projekt, usatysfakcjonuj? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Dodatkowo, firma prezentuje na swojej stronie szereg dodatków do pobrania za darmo, w tym templatki Joomla. Proste zasady, przejrzyste pakiety, atrakcyjny cennik i mnóstwo bonusowych narz?dzi to g?ówne zalety tego, co ma do zaoferowania ten zespó? do?wiadczonych web deweloperów. Wiadomo, ?e atrakcyjna strona to najwi?kszy wabik dla klientów i sól w oku konkurencji. Dlatego ju? dzi? warto zapozna? si? z ofert? firmy Joomla-Projekt i przejrze? galeri? proponowanych narz?dzi, które obejmuj? szablony Joomla. Wiele z nich jest do pobrania za darmo. Wyprzed? konkurencj?, zaskocz swoich klientów stron?, przygotowan? na bazie interesuj?cych szablonów Joomla.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Hosting
Hosting dla Ciebie i Twojej firmy. Zamów jeden z czterech dost?pnych planów hostingowych a dostaniesz do konta domen? gratis. Je?eli chcesz zamówi? domen? regionaln?, krajow?, europejsk?, globaln? b?d? funkcjonaln? mo?esz dokona? tego u nas. Nasze konta hostingowe cechuj? si? stabilno?ci? dzia?ania, panelem administracyjnym w j?zyku polskim, preinstalowanymi skryptami Fantastico, pomoc? techniczn?. Serwery zlokalizowane s? w polskiej serwerowni co daje gwarancj? stabilno?ci i szybko?ci w dzia?aniu. Odwied? nasz? stron? i zapoznaj si? z ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Katalog stron Jarmi
Oddajemy do Waszej dyspozycji nieoceniony indeks stron internetowych, za pomoc? którego mo?esz zareklamowa? Twoj? witryn? internetow?. Przygotowane rozwi?zania w katalogu zapewniaj? dobre reklamowanie wpisów katalogowanych. Istnienie w naszym katalogu stron z pewno?ci? pozwoli na podniesienie popularno?ci Waszej strony. Zach?camy równie? do umieszczenia strony w okienku reklamowym za ma?? op?at?. Uk?ad punktowania pozwala u?ytkownikom okaza? oceny o stronach b?d?cych w katalogu. Nie stawiamy na liczebno?? wpisów, ale na warto?? skatalogowanych witryn www. Proponujemy mnóstwo kategorii tematycznych min.: zwierz?ta. Zatem ka?dy powinien wyszpera? miejsce dla swego wpisu. Oczekujemy na dodawania stron www.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. oklejanie samochodów- projekty
Specjalizujemy sie w projektowaniu okleje? i reklam na samochody rajdowe, prywatne, firmowe, dostawcze oraz autobusy czy tiry. Profesjonalne zaplecze i najnowsze technologie którymi sie pos?ugujemy zapewniaja pelna satysfakcie klientów z zamówionej uslugi. W swojej dzia?alnosci odnie?li?my zwyci?stwa w kilku ogólnopolskich konkursach graficznych np. najlepszy projekt oklejenia dla Lotos-Subaru Poland Rally Team. Projektujemy tak?e grafik? na szyby, odzie? oraz kaski sportowe. Projekty przedstawiane s? na wizualizacjach 3D które realistycznie oddaj? wszystkie kszta?ty auta. W naszej ofercie znajdziecie równie? projektowanie stron www, reklam, banerów, grafiki 3D, logotypów,a tak?e marketing internetowy. Nasze us?ugi charakteryzuj? si? solidno?ci? i wysok? jako?ci? wykonania.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Piotr Pietrzak - strony internetowe Warszawa
Tworzone przeze mnie strony pisane s? zgodnie z najnowszymi standardami. Ka?da strona jest w trakcie projektowania weryfikowana pod wzgl?dem zgodno?ci z najpopularniejszymi przegl?darkami internetowymi a tak?e najpopularniejszymi rozdzielczo?ciami ekranu. Zamawiaj?c u mnie projekt klient ma pewno??, ?e strona b?dzie wy?wietlana poprawnie na ka?dym komputerze.

Do ka?dego projektu podchodz? profesjonalnie i indywidualnie. Wszystkie realizacje s? na bie??co konsultowane i dostosowywane do potrzeb klienta.

Moja oferta obejmuje:

- Strony internetowe - prywatne, firmowe
- Strony wizytówki (np. portfolio)
- Aktualizacje istniej?cych stron
- Szablony allegro
- Przepisywanie witryn na zgodne z nowymi standardami
- Optymalizacja stron pod k?tem wyszukiwarek internetowych (strona wy?ej w wynikach wyszukiwania Google)
- System samodzielnego zarz?dzania tre?ci? strony CMS (mo?liwo?? modyfikacji, aktualizacji i rozbudowy strony internetowej bez konieczno?ci posiadania wiedzy informatycznej, system przypomina wygl?dem Worda)
- Wizytówki
- Bannery reklamowe (tak?e animowane)

...oraz wiele innych w zale?no?ci od tego co klient potrzebuje - wystarczy zapyta?, nic si? nie traci.

Dodatkowo mog? zaj?? si? pomoc? przy zakupieniu domeny, hostingu.

Ceny od 500 z?. Zale?ne od skomplikowania strony i indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie posiadam cennika, ale zapewni? mog?, ?e koszty s? niewielkie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.