Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : imprezy integracyjne]
Sort By :
1. Imprezy integracyjne Mazury, Wyjazdy i imprezy firmowe, Czarter jacht
Organizacja imprez integracyjnych dla firm. Znamy dobre metody aby zintegrowa? pracowników. Organizujemy m.in. w tym celu obozy ?eglarskie, rejsy morskie, czy regaty firmowe. Zajmujemy si? tak?e czarterami jachtów na potrzeby wyjazdów firmowych.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 4.50 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

2. Hipoterapia
Malowniczo po?o?ony w?ród lasów i jezior O?rodek Je?dziecki "Q?" zaprasza na jazd? konn? dla dzieci niepe?nosprawnych. Turnusy hipoterapii prowadzone s? przez wykwalifikowanych instruktorów. Posiadamy pokoje z ?azienkami przystosowanymi dla niepe?nosprawnych. Opiekunom grup zapewniamy bezp?atny pobyt.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 4, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Sala konferencyjna
Lipnik Park. Mamy co?, czego nie maj? inne domy weselne, o?rodki wypoczynkowe i miejsca na imprezy dla firm. Profesjonalna organizacja konferencji. Najlepsze miejsce na imprezy integracyjne. Sala konferencyjna. Lipnik Park po?o?ony jest zaledwie 75 km od Warszawy. Otoczony lasami, ??kami, malowniczym sadem i starym parkiem, jest miejscem ??cz?cym tradycj? z nowoczesno?ci? i najwy?szym standardem. Pe?ne wyposa?enie oraz kameralna atmosfera sprzyja powa?nym rozmowom biznesowym.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. borne sulinowo
Pragniesz prze?y? przygod? swojego ?ycia? Chcesz pozna? malownicze zak?tki Polski i ?wietnie si? przy tym bawi?? Z nami odwiedzisz Miasto Widmo, zobaczysz jedne z najwi?kszych wrzosowisk w Europie, zejdziesz do podziemnych korytarzy, zwiedzisz bunkry i poczujesz si? jak Janek z „Czterech Pancernych”! Jednym s?owem, prze?yjesz ekscytuj?c? przygod? w Bornym Sulinowie! Wyjazdy motywacyjne, imprezy dla firm, integracyjne, urodzinowe itd. Zapraszamy! wyjazdy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy firmowe, imprezy integracyjne, imprezy firmowe wyjazdy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy firmowe, imprezy integracyjne, imprezy firmowe

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Paintball Radom
Posiadamy profesjonalne pole paintball w okolicach Radomia. Dysponujemy sprz?tem jednej z najlepszych firm na ?wiecie Tippmann. Obs?ugujemy równie? imprezy wyjazdowe na terenie ca?ej Polski. Jeste?my w stanie zorganizowa? ka?d? imprez? paintball zarówno imprez? integracyjn? dla firm jak i urodziny dla dzieci, doros?ych, wieczory kawalerskie i aktywny wypoczynek w gronie przyjació?. Dodatkowo prowadzimy ma?y catering. Wszystkich, którzy chc? sp?dzi? milo i aktywnie wolny czas zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. imprezy integracyjne góry
Organizujemy imprezy integracyjne, szkolenia z du?? dawk? adrenaliny i zabawy. Imprezy integracyjne dla firm s? zawsze dobierane do indywidualnych mo?liwo?ci i potrzeb naszego Klienta, realizujemy nawet najbardziej nietypowe scenariusze. Nasza praca jest nasz? pasj?. I z pasj? organizujemy wszystkie programy bez wzgl?du czy jest to pe?en emocji rafting czy ekstremalna wyprawa do jaskini, po??czona z noclegiem w niej. Lubimy to robi? i dlatego szkolenia czy firmowe imprezy integracyjne organizowane przez nas s? czasem, który wspomina si? z przyjemno?ci? i ch?tnie wraca si? do miejsc odkrytych razem z nami.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Janów Lubelski, imprezy integracyjne dla firm, kolonie i obozy
Nasz? domen? s? imprezy integracyjne. Organizujemy zarówno zielone szko?y, imprezy dla firm jak i spotkania biznesowe. Przygotowane przez nas wyjazdy integracyjne to zawsze wspania?a zabawa i moc niezapomnianych prze?y?. Dzi?ki bogatemu programowi jeste?my w stanie przygotowa? scenariusze zaj?? gwarantuj?ce satysfakcj? ka?demu, nawet najbardziej wymagaj?cemu klientowi. Specjalizujemy si? takich dziedzinach jak; paintball, off-road, survival, orienteering, jazda konna, airsoftgun, ?uki, sporty ekstremalne, quady, gry terenowe. Wychodz?c na przeciw Pa?stwa oczekiwaniom ch?tnie realizujemy autorskie pomys?y klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Obozy j?zykowe
Albion.net.pl to serwis, który w swojej ofercie ma kolonie i obozy nie tylko w kraju, ale i za granic?. Zwiedzaj i odkrywaj Polsk?, ale i inne kraje europejskie. Mo?esz wybiera? spo?ród szerokiej oferty tradycyjnych obozów, ale nie tylko. Znajdziesz u nas równie? szerok? ofert? je?li chodzi o obozy j?zykowe, na których rozrywka po??czona zostanie z nauk? jak?e potrzebnego w dzisiejszych czasach j?zyka obcego. Dla nieco starszych wczasowiczów mamy w ofercie obozy m?odzie?owe. Nasza firma posiada równie? w ofercie obozy stylizowane np. Krain? Tysi?ca Ba?ni lub dla troch? starszych wczasowiczów obozy rycerskie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. organizacja imprez
Event dla firmy to impreza, która znacz?co wp?ywa na kszta?towanie si? relacji interpersonalnych w zespole. Impreza integracyjna wzmacnia wi?zi mi?dzy pracownikami, usprawnia kooperacj? zespo?u, a tak?e jest szans? na stworzenie pozytywnej atmosfery w firmie, która wp?ywa na efektywno?? pracy. Agencja artystyczna FENU zajmuje si? kompleksowym przygotowywaniem imprez integracyjnych dla firm w niebanalnych miejscach plenerowych i obiektach zamkni?tych. Organizujemy wieczory tematyczne, team building, konferencje, wyst?py artystów muzycznych, kabaretów, iluzjonistów, pikniki, gale, jubileusze. Zapraszamy !

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Imprezy firmowe
Je?li potrzebujesz pomocy przy organizacji efektownej imprezy na wodzie to poszukujesz Grupy Vision&Team. Zespó? sk?ada si? z wielu osób posiadaj?cych wieloletnie do?wiadczenie w tej bran?y. Przez 12 lat dzia?alno?ci firmy na rynku, imprezy firmowe Vision&Team sta?y si? jednym z najlepszych dost?pnych na rynku. Proponowana oferta znacznie si? poszerzy?a, zapewniaj?c przy tym nowe pomys?y i wra?enia. Grupa proponuje wspó?prac? przy organizacji takich spotka? jak: imprezy integracyjne, pikniki oraz konferencje. Siedziba firmy mie?ci si? w Gdyni co równie? ma odniesienie w ofercie i wzbogaca j? o specjalnie organizowane eventy wodne. Grupa Vision&Team zapewni Ci niezapomniane wra?enia, a tak?e zabaw? w mi?ej atmosferze.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.