Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : imprezy firmowe]
Sort By :
1. Organizacja imprez integracyjnych i firmowych, pikniki kielce, organizacja imprez firmowych- Wojewód
Emeryk.com to nowe spojrzenie na organizacj? imprez firmowych. Ka?de spotkanie Pa?stwa pracowników lub Klientów jest dla nas indywidualnym wyzwaniem, do którego przygotowujemy indywidualne scenariusze pobytu w Górach ?wi?tokrzyskich oparte na naszym do?wiadczeniu i kreatywno?ci oraz magii najstarszych Gór Europy.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sala konferencyjna
Lipnik Park. Mamy co?, czego nie maj? inne domy weselne, o?rodki wypoczynkowe i miejsca na imprezy dla firm. Profesjonalna organizacja konferencji. Najlepsze miejsce na imprezy integracyjne. Sala konferencyjna. Lipnik Park po?o?ony jest zaledwie 75 km od Warszawy. Otoczony lasami, ??kami, malowniczym sadem i starym parkiem, jest miejscem ??cz?cym tradycj? z nowoczesno?ci? i najwy?szym standardem. Pe?ne wyposa?enie oraz kameralna atmosfera sprzyja powa?nym rozmowom biznesowym.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Eventy
TRIAS - lider rynku event engineering w Polsce. Dostarczamy o?wietlenie i nowoczesne rozwi?zania multimedialne na imprezy. Instalacja telebimów, projektorów. ?ciany diodowe, kurtyny diodowe. O?wietlenie diodowe. Zaplecze techniczne eventów, d?wi?k i obraz. Produkcja widowisk multimedialnych. Wizualizacje. Obs?uga imprez firmowych, uroczysto?ci, festiwali i innych eventów. Profesjonalny serwis.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. rallyart.pl - dokumentacja wydarze?, sport
Przygotujemy fotografie z imprez firmowych, wykonamy reporta?. Zaprojektujemy tak?e grafik? firmow? oraz stron? www. Zobacz co potrafimy.
Wieloletnie do?wiadczenie jako reporta?ystów sportowych gwarantuje uchwycenie kluczowych momentów z najciekawszej perspektywy.

Zdj?cia wykonujemy w technologii zarowno cyfrowej (Nikon i Canon) z pe?nym zakresem ogniskowych (10-400mm) jak i analogowej: ma?o- i ?rednio obrazkowej (Nikon, Canon, Minolta, Weltaflex). Fotografie przekazujemy opcjonalnie z opisem w standardzie IPTC lub bez, na p?ycie CD/DVD lub dla pilnych zlece? równolegle tak?e ftpem. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami naszej oferty obs?ugi fotograficznej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 31, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Imprezy firmowe
Wystawy, gale, szkolenia, sponsoring to nasza oferta dla Twojej firmy. Obecnie popularna jest us?uga szeroko poj?tego kreowania wizerunku danej przedsi?biorstwa czy te? osób. To w?a?nie jest nasza domena. Nasza oferta obejmuje g?ównie imprezy firmowe - mamy wyj?tkow? propozycj? specjalnie dla Twojej firmy. Przeprowadzam tak?e szkolenia o ró?nej tematyce (m.in. o sztuce negocjacji). Ch?tnie zajmiemy si? wypromowaniem Twojej firmy oraz zdob?dziemy dla Ciebie nowych sponsorów. Potrzebujesz dobrego copywritera? Grupa ambitnych i kreatywnych pracowników z naszego zespo?u wykona dla Ciebie tak?e t? us?ug?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Imprezy firmowe
Je?li potrzebujesz pomocy przy organizacji efektownej imprezy na wodzie to poszukujesz Grupy Vision&Team. Zespó? sk?ada si? z wielu osób posiadaj?cych wieloletnie do?wiadczenie w tej bran?y. Przez 12 lat dzia?alno?ci firmy na rynku, imprezy firmowe Vision&Team sta?y si? jednym z najlepszych dost?pnych na rynku. Proponowana oferta znacznie si? poszerzy?a, zapewniaj?c przy tym nowe pomys?y i wra?enia. Grupa proponuje wspó?prac? przy organizacji takich spotka? jak: imprezy integracyjne, pikniki oraz konferencje. Siedziba firmy mie?ci si? w Gdyni co równie? ma odniesienie w ofercie i wzbogaca j? o specjalnie organizowane eventy wodne. Grupa Vision&Team zapewni Ci niezapomniane wra?enia, a tak?e zabaw? w mi?ej atmosferze.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Catering Pozna?
Nasza firma prezentuje najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug cateringowych w Poznaniu oraz Wielkopolsce. Skorzystaj z naszych us?ug, a pewnie nie b?dziesz zawiedziony! Zapraszamy na nasz? stron? www i do wspó?pracy. Firma ?Trocadero" jest ?ywio?owo rozwijaj?c? si? firm? ?wiadcz?c? us?ugi cateringowe. Oferujemy us?ugi na najwy?szym szczeblu. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug - dzi?ki nam organizacja imprezy lub przyj?cia mo?e by? mi?a, szybka i bezproblemowa. Posiadamy znakomite opinie znanych przedsi?biorstw z Poznania. Nasze namioty sta?y w wielu miejscowo?ciach na terenie Wielkopolski oraz innych regionach Polski, podczas ró?nego rodzaju wydarze?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Imprezy firmowe Warszawa
Nasza elastyczno?? zaspokaja potrzeby wszystkich naszych Klientów Przygotowujemy i prowadzimy imprezy w ka?dym zak?tku ?wiata. Pracujemy 24h przez 365 dni w roku. Gwarantujemy pe?n? organizacje pocz?wszy od transportu po zielon? traw? na pustyni, od wynaj?cia sali konferencyjnej po zastrugane o?ówki. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, a priorytetem jest dla nas zadowolenie naszych klientów. Najlepsze referencje stanowi zadowolenie wielu wspó?pracuj?cych z nami firm z bardzo ró?nych bran?. I cho? ich wymagania s? nieraz bardzo du?e, jeste?my w stanie sprosta? im wszystkim i dostosowa? si? do ka?dego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Agencja eventowa
4event.tv jest internetow? baz? agencji eventowych. Baza pogrupowana jest na czytelne kategorie, które pozwalaj? na szybkie odszukanie ??danych us?ug. Na witrynie znajduje si? wykaz agencji eventowych, firm aran?uj?cych imprezy integracyjne dla firm, lista o?rodków eventowych i wiele innych. To równie? bogata baza zespo?ów muzycznych, prezenterów, barmanów, grup teatralnych. Zadaniem serwisu jest równie? wsparcie w nawi?zywaniu wspó?pracy pomi?dzy agencjami eventowymi. Serwis zaprasza ponadto do dzia?u TV, gdzie znajduj? si? bardzo bardzo interesuj?ce reporta?e. Szczegó?owe informacje umieszczone s? na witrynie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. organizacja imprez Warszawa
Praca zabiera nam sporo czasu, do tego dochodz? codzienne obowi?zki i na odpoczynek, czy organizacj? rodzinnych wydarze? cz?sto nie wystarcza nam czasu i si?. Na szcz??cie mo?emy skorzysta? z us?ug firmy EventsCatering z Warszawy specjalizuj?cej si? w organizacji du?ych imprez okoliczno?ciowych, takich jak m.in. ?luby i bankiety. Oferta EventsCatering obejmuje równie? spotkania firmowe. Je?eli wiec szukasz szybkiej organizacji, profesjonalizmu i ludzi, którzy wszystkiego dopilnuj?, to czy jeste? osob? prywatn?, czy przedsi?biorstwem, skorzystaj z oferty EventsCatering. Zapraszamy do poznania pe?nej oferty i kontaktu w celu ustalenia szczegó?ów imprezy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.