Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : hostessy]
Sort By :
1. Agencje Modelek - Fotomodelki - Hostessy
Agencja Modelek Professional Promotion w ramach us?ug oferuje kompleksow? obs?ug? akcji promocyjnych, konferencji oraz imprez firmowych.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Studio Reklamy Carezza & Agencja Hostess Carezza
Studio Reklamy Carezza powsta?o, aby przeciwstawi? si? monotonii panuj?cej w ?wiecie reklamy. Naszym Klientom proponujemy rozwi?zania nieszablonowe, dzi?ki którym mog? si? wyró?ni? i odnie?? znacz?cy sukces. Zajmujemy si? projektowaniem katalogów, ulotek, stron WWW, tworzymy kreacje wizerunku oraz zajmujemy si? równie? reklam? zewn?trzn?. Agencja Hostess Carezza - oferujemy wynajem hostess do obs?ugi targów, eventów, promocji. Zapraszamy do wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Hostessy Warszawa
Firma OBSESSION to nowoczesna agencja modelek i hostess. Dzia?alno?? agencji dotyczy w szczególno?ci: wynajmu modeli do obs?ugi rozmaitych wydarze? takich jak: targi, bankiety, imprezy okoliczno?ciowe, to tak?e hostessy Warszawa dodatkowo wynajem modelek i modeli do pokazów mody czy reklam telewizyjnych. Dodatkow? dzia?alno?ci? firmy jest rozplanowanie i przeprowadzenie sesji zdj?ciowych równie? kampanii promocyjnych. Agencja hostess Warszawa wspó?dzia?a z wykwalifikowanymi wiza?ystami, fryzjerami którzy gwarantuj? wysoki poziom t?a wizualnego organizowanego zamys?u. Na stronie internetowej zamieszczony jest formularz jednostkowej wyceny, przy pomocy którego w szybki sposób pozyskasz precyzyjne tre?ci ofertowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Hostessy Warszawa
Agencja Elektra jest firm? prowadz?c? swoj? aktywno?? w zakresie selekcji hostess na ró?nego rodzaju imprezy. Agencja Hostess zapewnia obs?ug? imprez firmowych, okoliczno?ciowych, targów, planuje równie? organizacj? castingów oraz sesji fotograficznych. Oprócz tego firma trudni si? wykonywaniem konceptów graficznych takich jak: ulotki, sprzeda?? gad?etów reklamowych tak?e projektowaniem i realizowaniem strojów promocyjnych. Hostessy wybierane s? wedle w?a?ciwych wyznaczników dodatkowo poddawane zawodowemu dzia?aniu szkoleniowemu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Modelki
Internetowa agencja modeli, modelek i hostess. Tworzy szczegó?owe profile-wizytówki osób zainteresowanych zaistnieniem w ?wiecie mody i ch?tnych do wspó?pracy przy realizacji komercyjnych projektów. Ka?dy profil zawiera fotograficzne portfolio danego u?ytkownika, jego wiek, wzrost, wag?, wymiary, cechy charakterystyczne, miejsce zamieszkania, do?wiadczenie, wykszta?cenie, a tak?e dyspozycyjno??, preferowany tryb pracy czy przyjmowane rodzaje zlece?. Rejestracja jest ca?kowicie wolna od op?at, a administracja serwisu wykorzystuje wszelkie dost?pne rozwi?zania prawne i technologiczne w celu nale?ytej ochrony danych osobowych u?ytkowników.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Warta uwagi agencja hostess
Je?eli poszukujesz dobrej agencji hostess, koniecznie zapoznaj si? z nasz? ofert?. Proponowane przez nasz? agencj? us?ugi usatysfakcjonuj? najbardziej wymagaj?cych klientów. Wynajmujemy modelki oraz modeli do sesji zdj?ciowych, reklam, pokazów mody. Nasi pracownicy to osoby b?yskotliwe, zaradne i zorganizowane. Dok?adamy wszelakich stara?, ?eby wspó?praca z nasz? agencj? przebiega?a jak najlepiej. Agencja hostess wspó?pracuje ze starannie wyselekcjonowanymi modelkami i modelami. Skorzystaj z oferowanych przez nas us?ug i przekonaj si?, ?e to dobry wybór.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wieczór rajdowy
Motoryzacyjno-sportow? rywalizacj? zapewnia Fabryka Si?y Wody i Ognia! Posiadamy w ofercie symulatory wy?cigowe, samochody zdalnie sterowane, oraz buggy. Jeste?my wykwalifikowanym organizatorem wy?cigów samochodowych, off road?ów, oraz specjalnych wieczorów rajdowych. Rzetelno??, do?wiadczenie w organizowaniu imprez, nieomylne prowadzenie wy?cigów oraz zagwarantowanie bezpiecze?stwa wszystkim bior?cym w nich udzia? to niekwestionowane atuty FSWO. Jej us?ugi to ?wietna propozycja zarówno dla klientów prywatnych (wieczory kawalerskie, imprezy okoliczno?ciowe), jak i dla firm (pikniki firmowe, dni otwarte, imprezy integracyjne). Tworzymy scenariusze wydarze? ko?owo-sportowych tak, aby ka?dy znalaz? co? dla siebie. Infolinia: 607 089 282.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Kolporta? ulotek Trójmiasto
Je?eli poszukujecie pa?stwo us?ugi w zakresie kolporta?u ulotek, azali te? pozosta?ych materia?ów reklamowych, to Media Dystrybucja b?dzie dla Was w?a?ciw? firm?. Jeste?my firma z wieloletnim baga?em do?wiadcze? na rynku, a naszymi g?ównymi przedmiotami dzia?alno?ci s? prenumeraty gazet, plakatowanie, kolporta? ulotek, wynajem hostess równie? inne us?ugi dystrybucyjne. Wielce istotne dla naszej firmy jest tak zwana regionalizacja, polegaj?ca na tym ?e zatrudniamy robotników z okre?lonych rejonów, z którymi s? do szcz?tu obeznani. Jako?? wykonywanych przez naszych ludzi zlece? jest ci?gle monitorowana i kontrolowana a to wszystko w efekcie sprawia, ?e mo?emy oferowa? Pa?stwu us?ugi na wysokim poziomie. Przez lata konstruowali?my nasze do?wiadczenie w zakresie wynajmu hostess czy te? takich us?ug jak kolporta? ulotek. Trójmiasto, Rumia, Reda i okolice to g?ówne rejony naszych dzia?a?.
Jeste?my przekonani, ?e szanowni Pa?stwo uznaj? nasz? ofert? za nadzwyczaj atrakcyjn? i skontaktujecie si? z nami w celu zapoznania si? z szczegó?ow? baz? ofertow?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Klauninkowo - Dzie? Dziecka przez ca?y rok !
Organizacja i obs?uga imprez dla dzieci i doros?ych. G?ownie s? to urodziny dla dzieci, Dzie? Dziecka, komunie, chrzciny, bale karnawa?owe, przyj?cia, bankiety, bale, imprezy prywatne, imprezy integracyjne firmowe, imprezy plenerowe, pikniki, festyny, akcje promocyjne, targi. Zabawiamy dzieci go?ci pubów, restauracji, kawiarni i sklepów. Jeste?my elastyczni i otwarci na propozycje wspó?pracy. Oferujemy animatorów/animacje, atrakcje, wyst?py artystyczne (?onglerzy, pokazy, zespo?y muzyczne, hostessy, wat? cukrow?, popcorn, grillowanie na imprezach plenerowych, baseny z pi?kami, wytwornice do baniek mydlanych. Specjalizujemy si? w urodzinach dla dzieci i innych imprezach okoliczno?ciowych oraz plenerowych z klaunem animatorem prowadz?cym zabawy, konkursy i inne atrakcje. Nasi animatorzy przebieraj? si? w kolorowe stroje klaunów i maluj?. Ka?dy z nich ma swój niepowtarzalny strój co dodaje barw imprezom z wi?ksz? ilo?ci? animatorów. Zawsze s? u?miechni?ci i dobrze przygotowani do pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

10. Agencja modelek Warszawa
Agencja hostess i modelek - Hot Models Warszawa. Kompleksowa organizacja pokazów mody i sesji zdj?ciowych. Proponujemy: sesje zdj?ciowe do reklam, teledysków, pokazy mody, showroomy, pokazy fryzjerskie. Ponadto zawodowe hostessy klasy Premium do organizacji targów, bankietów, konferencji, gal, imprez okoliczno?ciowych i sportowych. Nasza agencja modelek to równie? reklamowe sesje zdj?ciowe produktowe, kalendarze reklamowe i inne materia?y promocyjne. Oferujemy tak?e wykonanie profesjonalnego makija?u i stylizacji do danej sesji. Naszym klientom mo?emy tak?e zaproponowa? wynajem strojów lub wykonanie na zamówienie odzie?y promocyjnej i reklamowej. Hot Models ? to znana i uznana ju? w bran?y agencja modelek.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.