Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : hemoroidy zapobieganie]
Sort By :
1. Wszystko o hemoroidach
Hemoroidy to ca?kiem nietypowa dolegliwo??, która spotyka coraz to cz??ciej osoby po 30 roku ?ycia, które zazwyczaj w swej pracy siedz?. Ta do?? wstydliwa choroba zosta?a owiana ró?nymi mitami, które warto obali? po wizycie u doktora. Przed rozpocz?ciem badania lekarz poprosi nas o przeczyszczenie jelita. Wykorzysta? do tego mo?emy ?rodek przeczyszczaj?cy lub do p?ukania jelit. Po opuszczeniu toalety pacjent jest rozebrany od pasa w dó?. Doktor prosi go o u?o?enie si? na ?ó?ku w trzech mo?liwych pozycjach, a mianowicie lewa boczna, ?okciowo-kolanowa albo ginekologiczna. W tej w?a?nie pozycji lekarz niezwykle dok?adnie i powoli sprawdza miejsce odbytu. Wiedz?c wcze?niej co nas czeka, z pewno?ci? lepiej mo?na si? do tego przygotowa? psychicznie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Jak zapobiec hemoroidom
Wiele osób zaczyna walk? z hemoroidami dopiero wtedy, kiedy widoczne s? ju? pierwsze objawy tego schorzenia. To oczywi?cie b??d, bo mo?na ca?kowicie unikn?? problemu, je?li zastosujemy kilka najbardziej podstawowych zasad profilaktyki.
Dzi?ki zastosowaniu tych najwa?niejszych zalece? -dotycz?cych mi?dzy innymi diety i codziennej higieny osobistej - ryzyko wyst?pienia hemoroidów naprawd? znacznie spada.
Szczególnie na ten problem powinni uwa?a? ludzie nale??cy do tak zwanych grup podwy?szonego ryzyka (np. kobiety w ci??y, cierpi?cy na zaparcia itd.).
Po wi?cej informacji zapraszamy serdecznie do naszego internetowego poradnika o hemoroidach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.