Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : hal]
Sort By :
1. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.
Projektowanie i budowa hal przemys?owych w konstrukcji lekkiej stalowej Remco, generalne wykonawstwo inwestycji. Oferowane hale stalowe wykorzystywane s? jako: hale produkcyjne, magazyny, hale logistyczne, hale handlowe, hale sportowe, stacje obs?ugi samochodów oraz sortownie odpadów. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o. Generalne wykonawstwo - Ocmer Sp. z o.o.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Architekt Wroc?aw
Oferujemy kompleksow? obs?ug? pocz?wszy od doradztwa, opracowania i przygotowania projektu budowlanego, opracowania dokumentacji technicznej poprzez nadzór po wykonawstwo. Dysponujemy bogatym zapleczem technicznym i wspó?pracujemy z renomowanymi na wroc?awskim rynku firmami budowlanymi Oferujemy indywidualne podej?cie do ka?dego projektu i zlecenia, bior?c pod uwag? wymagania Inwestora oraz warunki ekonomiczne. Mamy w?asne biuro projektowe i zatrudniamy wykwalifikowan? kadr? in?ynierów z bogatym do?wiadczeniem, uprawnieniami budowlanymi oraz znajomo?ci? j?zyków obcych. Do?wiadczenie i kwalifikacje, pozwalaj? nam na realizacj? ka?dego przedsi?wzi?cia z zakresu budownictwa ogólnego jak i przemys?owego. Zatrudniamy wykwalifikowan? kadr? in?ynierów budownictwa, dzi?ki czemu mo?emy zapewni? Inwestorowi dobrze przygotowany zespó? w sk?adzie: architekt, konstruktor, instalator, drogowiec, projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.