Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : groty solne]
Sort By :
1. Sauny Warszawa
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, która obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promienników podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy równie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektów u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. t??nie solankowe
Aran?acje kopalniane to inspirowany natur? projekt, który ju? od 2005 roku pozwala spe?nia? marzenia wielbicieli kopalnianych podziemii. Nasza oferta obejmuje t??nie solankowe, kaskady solankowe, jak równie? groty solne i sauny solne. Wykonywane przez nas aran?acje cechuje niezwyk?a dba?o?? o szczegó?y, dzi?ki czemu t??nie solankowe, groty solne i pozosta?e wytwory w stylu kopalnianym, nabieraj? niezwyk?ego charakteru, jednocze?nie wp?ywaj?c na zdrowie organizmu i dobre samopoczucie. W projektowanych przez nasz do?wiadczony zespó? wn?trzach odnajd? Pa?stwo unikatowe pi?kno natury, wzbogacone osobistymi upodobaniami wizualnymi. T??nie solankowe, kaskady i sauny doskonale wkomponuj? si? w ka?dej przestrzeni, staj?c si? nieocenionym ?ród?em zdrowia i przybli?aj?c unikatowe pi?kno kopalni soli. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 12 Ocena: 1.00 Głosów: 1
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

3. Producent - Saun Fi?skich, Infrared, Grot Solnych, ?a?ni Parowych, Basenów.
Firma Golden Saunas zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, saun infrared, ?a?ni parowych, grot solnych i basenów. Realizujemy zamówienia na terenie ca?ej Polski, Niemiec, Czech, S?owacji .S?u?ymy pomoc? na etapie projektu. Pomagamy optymalnie zaaran?owa? powierzchni? pomieszczenia przeznaczonego na saun?. Do budowy saun wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno najwy?szej jako?ci klasy A, specjalnie przygotowane impregnowane specjalnym olejem inpregnacyjnym do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Naszym Klientom oferujemy profesjonaln? obs?ug?. Wszystkie nasze sauny s? budowane w oparciu o normy i zasady budowy z przeznaczeniem do u?ytku publicznego jak i domowego. Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych jak i domowych.

Koszty transportu i monta?u sauny na terenie ca?ej Polski pokrywa Golden Saunas.
Bezpiecze?stwo ich u?ytkowania naszych urz?dze? zapewniaj? unijne certyfikaty i atesty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.