Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : garderoby]
Sort By :
1. Nasz Dom - Marek Kaczy?ski
Nasz Dom - Marek Kaczy?ski. Oferujemy kompleksowe us?ugi w zakresie remontowym, oraz meblowym. Wykonujemy na zlecenie: meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble ?azienkowe, szafy, garderoby, ?azienki, kuchnie, sypialnie , gabinety , systemy drzwi przesuwanych , remonty , aran?acje , zabudowy , malowanie , uk?adanie glazury , hydraulika , sufity podwieszane , ?cianki dzia?owe , stolarstwo , remonty mieszka? .

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Remonty Pozna?
Strona studia projektowego Nickel Design dostarcza informacji o ofercie firmy w zakresie profesjonalnej aran?acji wn?trz. Firma wykonuje nowoczesne, funkcjonalne i wysmakowane projekty kuchni, salonów, garderób i ?azienek. Nadzoruje i wykonuje prace remontowe oraz czuwa nad przebiegiem budowy nowego domu lub mieszkania, oddaj?c do r?k klienta w pe?ni urz?dzone mieszkania pod klucz. Nickel Design pomaga tak?e przy wyborze elementów wyko?czeniowych i mebli, zajmuje si? sprzeda?? okien, drzwi i rolet od uznanych producentów oraz wykonuje meble na wymiar. Na stronie znajdziemy obszern? galeri? dotychczasowych realizacji firmy oraz przyk?adowe projekty wn?trz. Dzi?ki nawi?zaniu wspó?pracy z licznymi firmami produkuj?cymi elementy wyko?czeniowe Nickel Design mo?e zaproponowa? swoim klientom atrakcyjne ceny i liczne zni?ki na zakup danego elementu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

3. Jax,drzwi, kuchnie, meble,stolarnia, garderoby, drzwi fornirowane, szafy
Nasza firma istnieje na polskim rynku od 1991 roku. Od samego pocz?tku postawili?my na jako?? wykonywanych us?ug i satysfakcj? naszych Klientów. Zgodnie z nasz? my?l? przewodni? z pasj? podchodzimy do wszystkich powierzanych nam projektów. Ka?de zlecenie traktujemy jak prawdziwe wyzwanie i dok?adamy wszelkich stara? aby zrealizowa? nawet najbardziej wyszukane i wymagaj?ce projekty.

Meble wykonujemy w oparciu o projekty uznanych architektów oraz w?asne studio projektowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Meble kuchenne, ?azienkowe, salonowe, sklepowe, biurowe
Meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy, garderoby. Producent mebli, Miros?aw Ku?mierczyk.
Studio mebli Skierniewice.
Wykonywanie mebli na zamówienie. Nowoczesne projekty i aran?acje wn?trz.

Nasza firma pojawi?a si? na rynku w 1991r. z inicjatywy w?a?ciciela i g?ównego inwestora Miros?awa Ku?mierczyka. Jeste?my dynamicznie rozwijaj?cym si? przedsi?biorstwem, zatrudniaj?cym obecnie 20 pracowników. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i najnowszymi technologiami, co pozwala na sta?e rozszerzanie asortymentu naszych wyrobów

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. meble kuchenne lublin, szafy ?widnik, szafy lublin
Zielonka Meble na Zamówienie istnieje na rynku od 1989 roku. Od tego czasu zebrali?my liczne grono zadowolonych klientów. Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci nasz? jedyn? reklam? by?o "polecenie" przez naszych klientów. Teraz postanowili?my i?? z post?pem czasu i pokaza? si? w internecie. Dzi?ki temu mog? Pa?stwo zobaczy? na zdj?ciach jak wygl?daj? nasze niektóre realizacje.

Dajemy Pa?stwu mo?liwo?? zamówienia szeregu mebli i schodów, zarówno zaprojektowanych przez Pa?stwa, jak i wed?ug naszego projektu.

Nasza firma wykona je tak,?eby byli Pa?stwo zawsze zadowoleni z wyboru naszej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. meble kuchenne
Nasza firma Piróg Style jako oficjalny partner firmy Indeco zajmuje si? wykonawstwem oraz monta?em mebli na wymiar wed?ug swoich projektów i na specjalne oraz indywidualne potrzeby klienta. Projektujemy meble na wymiar do których nale??: garderoby, szafy, meble ?azienkowe, meble kuchenne, zabudowy wn?k oraz meble biurowe i wszelkiego rodzaju nietypowe meble na specjalne ?yczenia naszego klienta. Wystarczy odwiedzi? nasz? stron? internetow?, skorzysta? z formularza i umówi? si? z na spotkanie z naszym projektantem-konsultantem. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? www.indeco-paslek.pl

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Interior-Design Meble na Wymiar Katowice
Firma specjalizuje si? w produkcji mebli na wymiar. Wykonujemy meble kuchenne, szafy przesuwne, meble ?azienkowe, biurowe, sklepowe, dzieci?ce oraz salonowe. Zapewniamy naszym klientom bogaty wybór komponentów potrzebnych do realizacji powierzonego nam zadania. Zapewniamy fachowe doradztwo odno?nie rozwi?za? technicznych pod konkretny powierzony nam projekt. Realizujemy równie? zlecenia kompleksowe do ca?ego domu oraz mieszkania. Wykonujemy zlecenia na terenie ca?ego kraju. Zach?camy do wspó?pracy oraz zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na naszej firmowej stronie www.interior-design.pl

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. https://www.dgt-meble.pl/
Je?li planujesz remont mieszkania to warto zastanowi? si? nad projektem wn?trza, by wygl?da?o ono na spójn? i zgran? ca?o??. Remontuj?c dom czy mieszkanie warto ju? zwróci? uwag? na podstawowe elementy, jak okna, drzwi, pod?ogi czy te? nawet kolor ?cian. To wszystko mo?e mie? ogromne znacznie na to, w jaki sposób b?dzie wygl?da?o wn?trze. Bardzo wa?ne jest tak?e, aby wybra? najwy?szej jako?ci meble o mieszkania. W sklepach meblowych mo?na znale?? wiele propozycji mebli do kuchni, sypialni, przedpokoju, jednak istnieje znacznie lepsze rozwi?zanie, jakim s? meble na wymiar. Decyduj?c si? na zwyk?e meble mog? one nie pasowa? do wymiaru danego pomieszczenia, natomiast meble na wymiar b?d? idealnie do niego pasowa?. Meble na wymiar b?d? mog?y wykorzystywa? ca?? powierzchni? danego pomieszczenia do maksimum, dzi?ki czemu b?dziecie mie? pewno??, ?e nie b?dzie ?adnych przerw, a wszystko b?dzie idealnie dopasowane. Wybieraj?c meble na wymiar mo?na mie? pewno??, ?e b?d? one idealnie dostosowane do wielko?ci pomieszczenia, ale tak?e b?d? dostosowane pod wzgl?dem funkcjonalno?ci. W ko?cu to wy decydujecie, w jakim miejscu ma si? znajdowa? szafka, w jakim maj? by? szuflady. Firma zajmuj?ca si? produkcj? mebli na wymiar tworzy projekt, który jest dostosowany do wszystkich potrzeb oraz wymaga?, dzi?ki czemu meble s? tak?e bardzo funkcjonalne. Meble na wymiar to doskona?e rozwi?zanie do kuchni, ?azienki, salonu, sypialni, garderoby, czy te? biura. Takie meble b?d? bardzo ergonomiczne, co jest oczywi?cie bardzo wa?ne w ka?dym domu czy te? mieszkaniu.

Kategoria:

Data wpisu: May 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.