Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : fotograf]
Sort By :
1. Studio Terapii Bliskich - TBstudio.com.pl reklamowa fotografia wn?trz
Oferuj? zdj?cia produktów, reklamowe, oraz wn?trz na profesjonalnym poziomie. Szparowanie obiektów, kompozycje reklamowe, zaawansowana obróbka graficzna wed?ug wytycznych klienta. Doskona?a jako?? fotografii, atrakcyjne ceny i szybkie realizacje. Zapraszam!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 26, 2008 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Fotografia ?lubna, zdj?cia ?lubne Olsztyn
Slubna-Fotografia.eu - kompleksowa obs?uga fotograficzna ?lubów i przyj?? weselnych. Uwiecznij na zdj?ciach ca?y najwa?niejszy dzie? w ?yciu: od przygotowa? do ?lubu, poprzez ceremoni? za?lubin a? po wesele. Wykonujemy tak?e artystyczne sesje zdj?ciowe w studiu i w plenerze.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 13, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. rzepas.pl maciek rzepecki
Witam w mojej internetowej galerii zdj??.
Na pocz?tku mog?em napisa?:
?e fotografia jest moj? pasj?,
?e lubi? fotografowa? natur? i architektur?,
?e s? tu zdj?cia z moich podró?y i ze spaceru po mie?cie,
?e fotografuj? wszystko i wsz?dzie: w parku, w sklepie, w pracy,
?e moj? drug? pasj? s? podró?e,
?e za pomoc? aparatu przedstawiam jak widz? ?wiat
i jaki ?wiat chcia?bym zobaczy?...

Mog?em.

Zapraszam do ogl?dania galerii.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Micha? Wnuk - profesjonalna fotografia, fotograf Zawiercie, ?l?sk
Micha? Wnuk profesjonalna fotografia artystyczna. Zakres dzia?anaia: fotografia ?lubna, fotografia weselna, fotografia komunijna, fotografia produktowa, fotografia koncertowa, fotografia plenerowa, fotografia korporacyjna.
Teran dzia?ania: Zawiercie, ?l?sk, Myszków Por?ba, Mrzyg?ód, Silesia.
Fotografowanie imprez integracyjnych, rajdów, zawodów, wyst?pów, spektakli, imprez masowych, architektury, pejza?y, plenerów, panoram.
Wykonywanie fotografii na banery, strony internetowe, plakaty oraz ksi??ki, p?yty.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. ?lubne fotografie S?upsk
Witam serdecznie w galerii fotografii ?lubnej mojego autorstwa. Jestem fotografem ?lubnym
z o?wiadczeniem zawodowym od 1993 roku. Oferuj? Pa?stwu w pe?ni profesjonalne us?ugi
w zakresie fotografii ?lubnej, reporta?owej, portretowej, artystycznej oraz u?ytkowej na zlecenie.
Fotografia ?lubna wykonywana przez ze mnie zrodzi?a si? z rozwijanej od lat pasji do fotografii. Sesja ?lubna, sesja portretowa, sesja rodzinna, zdj?cia ?lubne – pokazane w wyj?tkowy i profesjonalny sposób. Jako fotograf ?lubny z Koszalina przywi?zuj? du?? uwag? do estetyki i technicznej strony wykonywanych zdj??. Staram si?, aby wspólnie wykonane fotografie ?lubne by?y niepowtarzalne.
Najwa?niejsza jest dla mnie pozytywna relacja z Klientem. Nawi?zuj?c j? szybko, tworz? fotografie niepozbawione naturalno?ci i charakteru osób fotografowanych. Zakres mojej dzia?alno?ci obejmuje w szczególno?ci województwo zachodniopomorskie i pomorskie - miasta takie jak Koszalin, S?upsk, Ko?obrzeg, Dar?owo, Szczecinek, Po?czyn Zdrój, Bia?ogard, ?widwin, Mi?dzyzdroje, Trzebiatów.
Jestem otwarty na propozycje z innych regionów m.in. Pi?a, Z?otów, Gniezno, Jastrowie, Bydgoszcz, Toru?, Wa?cz, Cz?uchów, Chojnice, S?upsk, Ustka, L?bork, S?awno, ?eba i inne miasta z województw pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W zakresie moich us?ug fotograficznych s? zazwyczaj fotoreporta?e z przygotowa? do ?lubu, b?ogos?awie?stwa Pary M?odej, fotoreporta? ze ?lubu ko?cielnego lub cywilnego USC, fotoreporta?
z wesela lub przyj?cia - bankietu oraz autorskie sesje ?lubne wykonywane w plenerze lub studio,
a tak?e w pomieszczeniach np. Bursztynowego Pa?acu w Strzek?cinie.
Zapraszam równie? na moj? stron? internetow? www.grundkowski.com fotografia ?lubna, reklamowa, portretowa, artystyczna.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Fotografia ?lubna - Zdj?cia ?lubne Warszawa
Artystyczna Fotografia ?lubna. Zdj?cia ?lubne Warszawa i ca?y ?wiat. Sesje plenerowe wykonywane przy u?yciu o?wietlenia studyjnego Elinchrom Ranger RX Speed AS. Fotografia ?lubna z klimatem - zdj?cia dla wymagaj?cych. Zdj?cia z dusz?.Proponowany zakres us?ug to fotoreporta? ?lubny zaczynaj?cy si? od zdj?? z Przygotowa?, Ceremonii Za?lubin, Wesele i Plener.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Fotografia ?lubna ?l?sk
Witryna Patryka Wola?skiego dostarcza nam informacji o pracy i pasji autora, jak? jest fotografia. Szczególn? specjalno?ci? tego do?wiadczonego fotografika jest artystyczna fotografia ?lubna. Wykonuje zdj?cia plenerowe i studyjne, indywidualnie podchodz?c do ka?dego nowego zlecenia. Patryk Wola?ski zajmuje si? równie? fotografi? artystyczna i portretow?. Autor oferuje swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju ze szczególnym uwzgl?dnieniem miast województwa ?l?skiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fotografia ?lubna Lublin
Serdecznie zach?cam Pa?stwa do profesjonalnej fotografii ?lubnej. Na zdj?ciach utrwalam niezapomniane momenty, ogromne emocje i wzruszenia. Niepostrze?enie towarzysz? M?odej Parze podczas przygotowa?, b?ogos?awie?stwa rodziców, sesji plenerowej (w dowolnie wybranym przez Pa?stwa miejscu i czasie), uroczysto?ci w ko?ciele lub Urz?dzie Stanu Cywilnego, ?ycze?, wesla a? do oczepin. Sesje ?lubne wykonuj? w Zamo?ciu, Lublinie, Rzeszowie, czyli na terenie woj. Lubelskiego, podkarpackiego i ma?opolskiego.Podejmuje si? realizacji oryginalnych zlece?, zakres us?ugi dopasowuje do Pa?stwa oczekiwa?. Obowi?zuje pe?na dowolno?? przy wyborze albumów. Wspó?pracuj? z kamerzystami.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Zdj?cia ?lubne Kielce
Proforma to profesjonalne studio fotograficzne w Kielcach, którego specjalno?ci? jest fotografia ?lubna, reklamowa i portretowa. Wieloletnie praktyka w zakresie zdj?? ?lubnych i wykorzystanie nowoczesnego sprz?tu pozwala oferowa? klientom najwy?ej jako?ci zdj?cia, reporta?e z uroczysto?ci weselnej oraz realizowa? sesje plenerowe i studyjne m?odej pary. Proforma to tak?e fotografia reklamowa, produktów, fotografia stolikowa oraz mody i obiektów architektonicznych. Studio przygotowuje tak?e zdj?cia do portfolio i fotografie portretowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Arkadiusz Kubiak - Fotografia
Fotografia ?lubna to tematyka mi najbli?sza - w niej si? specjalizuj?. Uwielbiam pracowa? z lud?mi i wspania?e sesj? oraz wyjazdy "po zdj?cia" to mój ?wiat, który jest równie? dost?pny dla Was - zapoznajcie si? z moimi pracami.W dziale "historie" oraz "portfolio" odnajdziecie pe?ne reporta?e, zajawki wspania?ych sesji plenerowych, zapraszam równie? do kontaktu, gdzie mo?ecie podpyta? mnie o wi?cej szczegó?ów oraz sprawdzi? dost?pno?? swojego terminu. Je?eli Wam zale?y minimum tak jak i mnie na wspania?ych uj?ciach - spotkajmy si? i omówmy szczegó?y. Wykonajmy razem co? co b?dzie wyj?tkowe jak nigdy przedtem...
Pozdrawiam

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.