Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wpisy [Tag : fotograf]
Sort By :
1. Studio Terapii Bliskich - TBstudio.com.pl reklamowa fotografia wn?trz
Oferuj? zdj?cia produktów, reklamowe, oraz wn?trz na profesjonalnym poziomie. Szparowanie obiektów, kompozycje reklamowe, zaawansowana obróbka graficzna wed?ug wytycznych klienta. Doskona?a jako?? fotografii, atrakcyjne ceny i szybkie realizacje. Zapraszam!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 26, 2008 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Fotografia ?lubna, zdj?cia ?lubne Olsztyn
Slubna-Fotografia.eu - kompleksowa obs?uga fotograficzna ?lubów i przyj?? weselnych. Uwiecznij na zdj?ciach ca?y najwa?niejszy dzie? w ?yciu: od przygotowa? do ?lubu, poprzez ceremoni? za?lubin a? po wesele. Wykonujemy tak?e artystyczne sesje zdj?ciowe w studiu i w plenerze.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 13, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. rzepas.pl maciek rzepecki
Witam w mojej internetowej galerii zdj??.
Na pocz?tku mog?em napisa?:
?e fotografia jest moj? pasj?,
?e lubi? fotografowa? natur? i architektur?,
?e s? tu zdj?cia z moich podró?y i ze spaceru po mie?cie,
?e fotografuj? wszystko i wsz?dzie: w parku, w sklepie, w pracy,
?e moj? drug? pasj? s? podró?e,
?e za pomoc? aparatu przedstawiam jak widz? ?wiat
i jaki ?wiat chcia?bym zobaczy?...

Mog?em.

Zapraszam do ogl?dania galerii.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Micha? Wnuk - profesjonalna fotografia, fotograf Zawiercie, ?l?sk
Micha? Wnuk profesjonalna fotografia artystyczna. Zakres dzia?anaia: fotografia ?lubna, fotografia weselna, fotografia komunijna, fotografia produktowa, fotografia koncertowa, fotografia plenerowa, fotografia korporacyjna.
Teran dzia?ania: Zawiercie, ?l?sk, Myszków Por?ba, Mrzyg?ód, Silesia.
Fotografowanie imprez integracyjnych, rajdów, zawodów, wyst?pów, spektakli, imprez masowych, architektury, pejza?y, plenerów, panoram.
Wykonywanie fotografii na banery, strony internetowe, plakaty oraz ksi??ki, p?yty.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. ?lubne fotografie S?upsk
Witam serdecznie w galerii fotografii ?lubnej mojego autorstwa. Jestem fotografem ?lubnym
z o?wiadczeniem zawodowym od 1993 roku. Oferuj? Pa?stwu w pe?ni profesjonalne us?ugi
w zakresie fotografii ?lubnej, reporta?owej, portretowej, artystycznej oraz u?ytkowej na zlecenie.
Fotografia ?lubna wykonywana przez ze mnie zrodzi?a si? z rozwijanej od lat pasji do fotografii. Sesja ?lubna, sesja portretowa, sesja rodzinna, zdj?cia ?lubne – pokazane w wyj?tkowy i profesjonalny sposób. Jako fotograf ?lubny z Koszalina przywi?zuj? du?? uwag? do estetyki i technicznej strony wykonywanych zdj??. Staram si?, aby wspólnie wykonane fotografie ?lubne by?y niepowtarzalne.
Najwa?niejsza jest dla mnie pozytywna relacja z Klientem. Nawi?zuj?c j? szybko, tworz? fotografie niepozbawione naturalno?ci i charakteru osób fotografowanych. Zakres mojej dzia?alno?ci obejmuje w szczególno?ci województwo zachodniopomorskie i pomorskie - miasta takie jak Koszalin, S?upsk, Ko?obrzeg, Dar?owo, Szczecinek, Po?czyn Zdrój, Bia?ogard, ?widwin, Mi?dzyzdroje, Trzebiatów.
Jestem otwarty na propozycje z innych regionów m.in. Pi?a, Z?otów, Gniezno, Jastrowie, Bydgoszcz, Toru?, Wa?cz, Cz?uchów, Chojnice, S?upsk, Ustka, L?bork, S?awno, ?eba i inne miasta z województw pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W zakresie moich us?ug fotograficznych s? zazwyczaj fotoreporta?e z przygotowa? do ?lubu, b?ogos?awie?stwa Pary M?odej, fotoreporta? ze ?lubu ko?cielnego lub cywilnego USC, fotoreporta?
z wesela lub przyj?cia - bankietu oraz autorskie sesje ?lubne wykonywane w plenerze lub studio,
a tak?e w pomieszczeniach np. Bursztynowego Pa?acu w Strzek?cinie.
Zapraszam równie? na moj? stron? internetow? www.grundkowski.com fotografia ?lubna, reklamowa, portretowa, artystyczna.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Fotografia ?lubna - Zdj?cia ?lubne Warszawa
Artystyczna Fotografia ?lubna. Zdj?cia ?lubne Warszawa i ca?y ?wiat. Sesje plenerowe wykonywane przy u?yciu o?wietlenia studyjnego Elinchrom Ranger RX Speed AS. Fotografia ?lubna z klimatem - zdj?cia dla wymagaj?cych. Zdj?cia z dusz?.Proponowany zakres us?ug to fotoreporta? ?lubny zaczynaj?cy si? od zdj?? z Przygotowa?, Ceremonii Za?lubin, Wesele i Plener.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Fotografia ?lubna
Fotografia ?lubna przeznaczona jest dla wszystkich par, które chc? uwieczni? na zdj?ciach swój ?lub i wesele. Serdecznie zapraszam do korzystania z moich us?ug fotograficznych. Oferuj? nie tylko zdj?cia ?lubne. W ofercie moich us?ug znajdziecie tak?e fotografi? sportow?, fotografi? portretow?, itd. Zajmuje si? robieniem zdj?? tak?e na komuniach, chrzcinach, osiemnastkach, studniówkach, konferencjach.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fotografia ?lubna Katowice
Tanistra.com to strona zawodowego fotografa pracuj?cego zarówno w Katowicach oraz Krakowie. Artur Tanistra - tak nazywa si? fotograf, zajmuje si? on g?ównie fotografi? ?lubn? w Katowicach jak i Krakowie. Nie trzeba mówi?, ?e fotografia ?lubna to jedna z tych rzeczy, które musz? by? wykonane profesjonalnie, dlatego te? do tego zadania najlepiej zatrudni? zawodowego fotografa, który wykonywaniem fotografii ?lubnej zajmuje si? od wielu lat.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Artystyczna fotografia ?lubna Wroc?aw.
Artystyczna fotografia ?lubna, nadzwyczajne zdj?cia weselne pe?ne emocji. Nietypowe sesje ?lubne. Niezapomniany reporta? ?lubny. Podgl?damy wzruszenia, utrwalamy uczucia, przywracamy emocje. Jeste?my pe?ni zapa?u, nowych pomys?ów, fascynacji fotografi?. Robimy to, co kochamy i co przynosi nam niesamowit? frajd?. Pochodzimy z Wroc?awia ale pracujemy w ca?ym kraju: Kraków, Pozna?, Warszawa, ca?a Polska. Zapraszamy serdecznie do zapoznania si? z naszymi pracami.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Fotografia ?lubna ?l?sk
Witryna Patryka Wola?skiego dostarcza nam informacji o pracy i pasji autora, jak? jest fotografia. Szczególn? specjalno?ci? tego do?wiadczonego fotografika jest artystyczna fotografia ?lubna. Wykonuje zdj?cia plenerowe i studyjne, indywidualnie podchodz?c do ka?dego nowego zlecenia. Patryk Wola?ski zajmuje si? równie? fotografi? artystyczna i portretow?. Autor oferuje swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju ze szczególnym uwzgl?dnieniem miast województwa ?l?skiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.