Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : foliowe]
Sort By :
1. Torby z nadrukiem, papierowe, foliowe, eko
Jeste?my firm? produkcyjn?, która powsta?a w 1986 roku. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom Klienta otworzyli?my lini? produkcyjn? oraz oddzia? dystrybucji. Produkujemy torby foliowe, papierowe, torby z logo i wiele innych.
Firma Visanen Sp. Z o.o. powsta?a w 1996roku. Pocz?tkowo, jako rodzinne przedsi?wzi?cie zajmowa?a si? produkcj? i dystrybucj? wy??cznie toreb foliowych.

Dzi? jako jedna z czo?owych firm z bran?y w kraju, jest w stanie sprosta? wszelkim wymogom najbardziej wyrafinowanego klienta.
Swój asortyment na dzie? dzisiejszy poszerzy?a o wszelkiego rodzaju torby papierowe, jak i najbardziej popularne ostatnio torby materia?owe. Produkcja toreb foliowych zosta?a oczywi?cie wzbogacona o lini? produkuj?c? torby biodegradowalne.
Swoje biuro handlowe z rodzinnego Gda?ska przenios?a do Warszawy, w której go?ci od 2000 roku.
Firma visanen jest laureatem presti?owej nagrody Korona Reklamy na Targach Rema Days oraz Certyfikatu Polish Produkt – Torboprzyjazny ?rodowisku.
Tutaj nale?y podkre?li?, i? popularne w ostatnim czasie torby materia?owe ekologiczne firma Visanen w odró?nieniu od firm konkurencyjnych sprowadzaj?cych torby z Chin – szyje wy??cznie w Polsce, z ,materia?ów krajowej produkcji.
Dzi? nale??c do krajowej czo?ówki obs?uguje rynek krajowy, jak i eksportuje do krajów Unii Europejskiej, USA czy Kanady. Mimo, i? firma obs?uguje du?e Agencje Reklamowe, jak i koncerny ?wiatowe, du?? uwag? przywi?zuje do wspó?pracy z ma?ymi i ?rednimi przedsi?biorstwami, dla których przygotowa?a specjaln? ofert? niskonak?adowych produkcji z zachowaniem konkurencyjnych na rynku cen. W najbli?szym czasie rusza portal firmy Visanen: WWW.szybkietorby.pl, poprzez który mo?liwy b?dzie b?yskawiczny zakup czystych toreb i opakowa? (bez nadruku) znajduj?cych si? w danym momencie na magazynie firmy. Dzia? sprzeda?y oferuje równie? swoim ma?ym klientom produkcje ju? od nak?adów 100 sztuk, przy zachowaniu niskich cen produkcji.
Szeroka gama toreb pozwala na dostosowanie asortymentu do potrzeb klienta. Atuty firmy to krótkie terminy realizacji, najwy?sza jako?? produkcji oraz atrakcyjna cena. Dlatego zaufa?y nam zarówno koncerny farmaceutyczne, stacje paliw, banki, instytucje rz?dowe, producenci samochodów jak i ma?e sklepy, biura handlowe, kwiaciarnie. W naszej ofercie posiadamy: torby, torby papierowe, torby foliowe, torby reklamowe i materia?owe. Bogata oferta, niskie ceny.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony: www.visanen.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

2. La-Mar ?ód?. Opakowania, torby foliowe
Jeste?my producentem wszelkiego rodzaju opakowa? wykonanych z folii, takich jak torebki, worki, r?kawy, reklamówki. Zajmujemy si? równie? nadrukiem na materia?ach foliowych, dzi?ki czemu mog? si? one sta? ?wietnym gad?etem reklamowym. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? naszych wyrobów. Nasza firma znajduje si? w ?odzi, przy ul. Demokratycznej 72 - w razie wszelkich pyta? lub w?tpliwo?ci zapraszamy do kontaktu drog? elektroniczn? lub e-mailow?. Zapraszamy równie? na nasz? stron? internetow?, której adres brzmi http://www.la-mar.com.pl. Pozdrawiamy i ?yczymy mi?ego dnia :)

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.