Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  Regulamin



Polecamy


Wpisy [Tag : faktura VAT]
Sort By :
1. Faktura
Gubisz si? ci?gle w morzu przepisów prawnych, które reguluj? dzia?alno?? Twojej firmy? Boisz si?, ?e wystawiona przez Ciebie faktura mog?a by? wystawiona niezgodnie z obowi?zuj?cym w naszym kraju prawem w tym zakresie? Je?li masz do?? tych i podobnych w?tpliwo?ci- do??cz do grona u?ytkowników programu Infakt.pl- najlepszego programu do wystawiania faktur on-line. Wypróbuj ca?y zakres programu ca?kowicie za darmo i przekonaj si? sam, jak dobrze mie? niczym nie ograniczony dost?p do zgodnych z obowi?zuj?cym prawem wszystkich niezb?dnych w przedsi?biorstwie formularzy faktur.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 1.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Program dla firm
Firma Firmatec zajmuje si? tworzeniem oprogramowa? dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w oparciu o do?wiadczenia nabyte w pracy. Oferujemy program do fakturowania dzi?ki któremu faktura VAT przestanie by? k?opotem ponadto modu?y komis, serwis, sklep internetowy wystawianie faktur VAT mar?a, ewidencja zakupów, magazyn. Nasze programy i nasza firma s? tym czego potrzeba Twojej firmie. Pobierz demo i si? przekonaj o ile prowadzenie Twojej firmy z programem faktura jest ?atwiejsze.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Podatek VAT- wszystko o podatku VAT
Dost?pny bez op?at serwis tematyczny PodatekVat.pl szeroko omawia zagadnienia z zakresu podatku od towarów i us?ug. Poszczególne dzia?y to: aktualno?ci, obrót krajowy, obrót z zagranic?, fakturowanie, stawki VAT, kasy rejestruj?ce, samochód w firmie, podatek akcyzowy. Najwa?niejsze zagadnienia zawarte w serwisie to: zaliczenie VAT na podatek dochodowy wspólników, odliczenie VAT za media, import us?ug pocztowych, problemy z rozliczaniem zaliczek w walutach obcych, skutki zastosowania b??dnej stawki VAT na fakturze i inne. Serwis zawiera porady specjalistów, przepisy prawne, przyk?ady i wzory druków oraz wska?niki i kalkulatory podatkowe.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings




Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.