Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : e-book]
Sort By :
1. Serwis Literacki - Knowacz - poezja, proza, wiersze czytelnik
Promocja pi?kna poezji, literatury czy w?a?ciwie poj?tych warto?ci duchowych to nasza g?ówna dewiza na twórczo?? i ?ycie. Do??cz do elitarnego kr?gu na?ogowych czytelników prasy literackiej, darmowych ebooków i bywalców imprez poetyckich.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. eClicto - nowa kultura czytania
Projekt eClicto jest pierwszym w Polsce kompletnym systemem dedykowanym e-bookom, czyli elektronicznym ksi??kom, i ich czytelnictwu.
Na projekt eClicto sk?adaj? si? cztery ?ci?le powi?zane ze sob? obszary: -Ksi?garnia eClicto, czyli sklep internetowy ze zbiorem elektronicznych ksi??ek beletrystycznych i specjalistycznych.
-Czytnik eClicto – urz?dzenie mobilne, wykorzystuj?ce nie stosowan? dotychczas w Polsce technologi? elektronicznego papieru, które pozwala czyta? e-booki i inne publikacje elektroniczne,
-Manager eClicto – darmowy program, zapewniaj?cy ?atwy dost?p zakupionych e-booków i szybkiego przenoszenia ich na czytnik,
-Blog eClicto – z informacjami o projekcie eClicto i e-papierze, zapowiedziami i recenzjami e-booków, tak?e aktualno?ciami ze ?wiata kultury.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Kultura i sztuka
W dzisiejszym, na wskro? nowoczesnym ?wiecie ludzie coraz mniej czasu po?wi?caj? na obcowanie ze sztuk?. W du?ej mierze wynika to z narzuconego przez obecne czasy zawrotnego tempa ?ycia, w którym ?atwo zapomnie? o artyzmie zarówno w kategoriach twórczych jak i odbiorczych. Warto jednak u?wiadomi? sobie, ?e przynajmniej od czasu do czasu nale?y zatrzyma? si? i cho? na chwil? pozwoli? swej duszy uciec do ?wiata wyp?ywaj?cych ze sztuki wra?e? i prze?y?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 10 Ocena: 5.00 Głosów: 4
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. Profinfo.pl - podr?czniki dla studentów prawa
Studenci prawa oraz prawnicy z pewno?ci? znajd? co? dla siebie w ofercie ksi?garni Profinfo.pl. Jej oferta skierowana jest g?ównie dla takich osób jednak?e dla publikacje z zakresu finansów, medycyny, biznesu i ochrony zdrowia równie? s? zawarte w ofercie ksi?garni. Sprzeda? ksi??ek i ebook-ów odbywa si? przez internet, a darmowa dostawa mo?liwa jest w ka?de miejsce w Polsce (przy zamówieniach powy?ej 50 z?otych). Serdecznie zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 24, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.