Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : domeny]
Sort By :
1. tworzenie stron www
Zajmujemy si? profesjonalnym tworzeniem serwisów internetowych, sklepów internetowych tzw. e-biznes oraz hostingiem. Serwisy wykonujemy w technologiach DHTML, Java Scripts, Perl, PHP, FLASH. Ka?dy projekt realizujemy wed?ug potrzeb klienta tak aby najlepiej spe?nia? jego oczekiwania. Posiadamy m?ody i pr??ny zespó? fachowców, który poradzi sobie z ka?dym wyzwaniem. Istniejemy na rynku od ponad dziesi?ciu lat co pozwoli?o nam zdobyc niezb?dne do?wiadczenie oraz rzesze zadowolonych klientów. Nasze motto to : Wysoka jako?? - niskie ceny. Przyk?ady naszych realizacji mog? Pa?stwo znale?? na naszym serwisie pod adresem http://www.lipbit.pl. Ponadto realizujemy projekty aplikacji internetowych opartych na PHP i MySQL, prezentacje multimedialne w internecie jak i na p?ytach CD i DVD.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Us?ugi informatyczne i outsourcing IT
Jeste?my firm? której obszarem dzia?ania jest outsourcing informatyczny.
?wiadczymy wobec naszych Klientów min. takie us?ugi jak: serwis komputerów, dostawy sprz?tu i oprogramowania, administrowanie sieciami LAN WAN WLAN, odzyskiwanie danych, audyt informatyczny, zabezpieczanie sieci, archiwizacj? danych.
?wiadczymy tak?e us?ugi zwi?zane z reklam? w internecie czyli: projektowanie i tworzenie stron internetowych, rejestrowanie domen, hosting czy pozycjonowanie stron.
Nasze us?ugi ?wiadczymy g?ównie w miastach: Warszawa, Legionowo, Nasielsk, Zielonka, ?omianki oraz województwo mazowieckie.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Hosting, strony internetowe, profesjonalne serwery www, rejestracja domen
Strony www, konta www - najlepsze miejsce dla Twojej strony. Dzi?ki OVhost.pl uzyskasz dost?p do niezawodnego i taniego serwera, szybkiej oraz profesjonalnej obs?ugi technicznej, prostych w u?yciu, ale zaawansowanych w opcje panelów: DirectAdmin — do zarz?dzania kontami FTP, firmowymi skrzynkami e–mail, phpMyAdmin — dzi?ki któremu b?dziesz móg? administrowa? zawarto?ci? Twoich baz danych oraz Webmail — za pomoc? którego b?dziesz móg? przegl?da? firmow? poczt? bez konieczno?ci konfiguracji programu pocztowego. OVhost.pl umo?liwia Ci korzystanie z baz danych MySQL, zapewniaj?c narz?dzia do ich wygodnej obs?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Certyfikaty SSL Globalsign
Jeden z najwi?kszych polskich rejestratorów domen internetowych i sprzedawców certyfikatów SSL, które, szyfruj?c komunikacj? pomi?dzy przegl?dark? internetow? klienta a witryn?, zapewniaj? najwy?sze bezpiecze?stwo przesy?anych danych. Oferuje atrakcyjne ceny na rejestracj? i odnowienie adresów, a tak?e udost?pnia us?ug? pozwalaj?c? na ostateczne zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pe?nej funkcjonalno?ci. Pod tak? domen? mo?na podczepi? dowolny serwis, uruchomi? poczt? i korzysta? z nich przez ca?y czas próbny.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Hosting
Hosting dla Ciebie i Twojej firmy. Zamów jeden z czterech dost?pnych planów hostingowych a dostaniesz do konta domen? gratis. Je?eli chcesz zamówi? domen? regionaln?, krajow?, europejsk?, globaln? b?d? funkcjonaln? mo?esz dokona? tego u nas. Nasze konta hostingowe cechuj? si? stabilno?ci? dzia?ania, panelem administracyjnym w j?zyku polskim, preinstalowanymi skryptami Fantastico, pomoc? techniczn?. Serwery zlokalizowane s? w polskiej serwerowni co daje gwarancj? stabilno?ci i szybko?ci w dzia?aniu. Odwied? nasz? stron? i zapoznaj si? z ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Tanie Domeny regionalne
Domeny regionalne s? domenami drugiego poziomu. S? to ?wietne i niedoceniane tanie domeny internetowe z uwagi na mo?liwo?ci jakie ze sob? nios?. Rejestracja domeny jest mo?liwa ju? teraz od 2,90 z? rocznie! Zarejestruj tani adres z ko?cówk? domenyregionalne.pl i zapewnij swojej firmie presti?owy adres. Zamów swoje domeny Gniezno, Pozna?, Gda?sk, Wroc?aw, Kraków, Katowice. W naszej ofercie znajdziesz równie? tanie domeny funkcjonalne jak i narodowe.Domeny regionalne s? domenami drugiego poziomu. S? to ?wietne i niedoceniane tanie domeny internetowe z uwagi na mo?liwo?ci jakie ze sob? nios?. Rejestracja domeny jest mo?liwa ju? teraz od 2,90 z? rocznie! Zarejestruj tani adres z ko?cówk? domenyregionalne.pl i zapewnij swojej firmie presti?owy adres. Zamów swoje domeny Gniezno, Pozna?, Gda?sk, Wroc?aw, Kraków, Katowice. W naszej ofercie znajdziesz równie? tanie domeny funkcjonalne jak i narodowe.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. najlepsze domeny, darmowy hosting, projekt stron, vps polska
UTI to internetowa platforma dzi?ki której mamy dost?p do szerokiego zakresu us?ug i rozwi?za? przydatnych w codziennym ?yciu. Nasza firma ma 10 letnie do?wiadczenie w bran?y us?ug internetowych. W sk?ad naszych us?ug wchodz?: domeny (.pl, .com, .com.pl, .eu), serwery vps (vps dragon 200, vps dragon 400, vps dragon 600), hosting (uti Pike 10, uti Pike 20), poczta biznesowa (Webmail Plus, Group, Mobi) oraz uti start do której zaliczamy: stron? WWW, domen? oraz poczt?. UTI to serwis internetowy poprzez który mamy dost?p do us?ug i rozwi?za? potrzebnych w ?yciu codziennym. Firma dzia?a w bran?y us?ug internetowych ju? od 10 lat.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Tworzenie stron www, pozycjonowanie
Strona internetowa firmy WAWRUS, zajmuj?cej si? szeroko poj?t? obs?ug? przedsi?biorstw w zakresie marketingu internetowego i kreowania wizerunku w sieci. Na stronie znajdziemy informacje o ofercie wykonywania stron internetowych, od projektu a? po profesjonalne pozycjonowanie. WAWRUS tworzy tak?e profesjonalne sklepy internetowe, dostosowane do wymaga? klienta. Firma wynajmuje te? serwery, rejestruje domeny, prowadzi statystyki dla stron www oraz doradza, jak dotrze? do najwi?kszej liczby potencjalnych klientów za pomoc? sieci. Nowo?ci? na polskim rynku jest proponowana przez nas us?uga – wykonanie strony internetowej w 24 godziny. Oferujemy wysok? jako?? us?ug w przyst?pnej cenie. Zach?camy do przejrzenia naszego portfolio i zapraszamy do korzystania z naszych us?ug!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. https://www.iq.pl/
IQ PL Sp. z o.o. jest w?a?cicielem jednego z najnowocze?niejszych w Polsce Centrum Danych, jedynej tego typu infrastruktury dost?pnej publicznie na terenie województwa pomorskiego. System najwy?szej klasy zabezpiecze? i monitoringu gwarantuje nieprzerwany dost?p do oferowanych us?ug. Nawet w przypadku wyst?pienia awarii którego? z ??czy, dzi?ki routingowi BGP4 nast?puje automatyczne prze??czenie ruchu. Wi?cej informacji na stronie iq.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.