Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : dietetyk]
Sort By :
1. CPP. Andrzej Depko, Psycholog, Dietetyk, Psychoterapeuta Warszawa, lekarz psychiatra, Psychoterapia
W Centrum Pomocy Profesjonalnej proponujemy spotkania, które pomog? Ci lepiej zrozumie? siebie. Z uwag? wys?uchamy tego, co masz do powiedzenia. Nasi lekarze: psycholog, psychiatra, seksuolog, dietetyk, Psychoterapeuta warszawa, psychoterapia indywidualna posiadaj? profesjonaln? wiedze w leczeniu. Uszanujemy Twoj? prywatno??. Dziel?c si? do?wiadczeniem, pomo?emy Ci znale?? najlepsze rozwi?zanie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 20, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Dieta Metabolic Balance dla tych którzy chc? mie? wymarzon? wag? bez jojo do ko?ca ?ycia.
Portal na temat diety metabolic balance, diety celebrities która dopiero wchodzi do kraju. Znajdziesz tutaj zasady diety, newsy, oraz przepisy kulinarne.Tutaj mo?na znale?? swoj? wymarzon? wag?.
W przeciwie?stwie do diety 1000kalorii, diety cud, czy diety Cambridge, nadwaga jest usuwana do?ywotnio bez efektu jojo. Nadwaga zmniejsza si? bez problemów z g?odem czy zwi?kszonym stresem, o czym dowiesz si? na stronach naszej diety.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Dietetyk Pozna?
Poradnia dietetyczna Holistic Line z placówkami w Poznaniu i ?remie zaprasza wszystkich na konsultacje specjalisty dietetyka, który pomo?e w ustaleniu diety, okre?leniu prawid?owego sposobu od?ywiania oraz wesprze fachow? rad? w procesie odchudzania. Holistic Line to do?wiadczeni dietetycy oraz nowoczesny sprz?t pozwalaj?cy na okre?lenie sk?adu masy cia?a, pomiar masy tkanki t?uszczowej, mi??niowej i zawarto?ci wody w organizmie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Odchudzanie Wroc?aw
Strona internetowa Centrum Zdrowego Od?ywiania reklamuj?ca kompleksowe us?ugi z zakresu specjalistycznego poradnictwa ?ywieniowego. Oferta zorientowana jest w szczególno?ci do osób pragn?cych zredukowa? mas? cia?a ale równie? do wyczynowców, kobiet w ci??y, wegetarian, czy osób, które ze wzgl?du na stan zdrowia musz? zmieni? swoje nawyki dotycz?ce ?ywienia. Dietetyk Wroc?aw przeprowadzi analiz? aktualnego sposobu od?ywiania, udzieli wskazówki dietetycznej oraz dostosuje adekwatny osobisty plan ?ywieniowy. Centrum Zdrowego Od?ywiania daje zapewnienie i? odchudzanie Wroc?aw jest bezpieczne i pewne.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Porady dietetyczne
Dieta odchudzaj?ca Sidrago to skuteczny i bezpieczny sposób za zrzucenie zb?dnych kilogramów. Nasz dietetyk przygotuj? przepis na odchudzanie specjalnie dla Ciebie, wystarczy ?e si? z nami skontaktujesz, a my przygotujemy indywidualny program odchudzania uwzgl?dniaj?cy Twoje mo?liwo?ci finansowe, zdolno?ci kulinarne oraz upodobania. Taka analiza pozwoli nam pozna? Ciebie i Twoje nawyki ?ywieniowe bli?ej, b?dziemy stanie zaproponowa? Ci optymaln? diet?. W naszej ofercie znajduje si? tak?e dieta dla diabetyka oraz dieta bezglutenowa. Nie czekaj ju? d?u?ej, skontaktuj si? z nami. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Dietetyk w Katowicach - mgr Gabriela Wanat
Poszukujesz dobrego dietetyka w okolicach Katowic? Nie wiesz jak powróci? do wcze?niejszej wagi bez drastycznych ?rodków? Skontaktuj si? z dietetykiem mgr Gabriel? Wanat ju? teraz. Przyjmuje na terenie Katowic i w pobli?u. Absolwentka ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, dyplom dietetyka i magistra zdoby?a na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Swoje do?wiadczenie z zakresu zdrowego ?ywienia cz?owieka zdobywa?a na studenckich praktykach w szpitalach, sanatorium oraz w centrum dietetycznym w Katowicach. Posiada uprawnienia przewodnika Nordic Walking i prowadzi zaj?cia grupowe oraz indywidualne na terenie Katowic i okolic. Promuje po??czenie aktywno?ci fizycznej i zdrowego od?ywiania jako najskuteczniejszy sposób na pi?kn? sylwetk? i dobre samopoczucie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Catering dietetyczny Warszawa
Strona prezentuje unikaln? i nowoczesn? na polskim rynku us?ug?: catering dietetyczny. Proponujemy diety specjalnie przygotowane przez profesjonalnych dietetyków. Poprzez kuriera, codziennie dostarczamy do Pa?stwa domów odpowiednio przygotowane zestawy dietetyczne w przyst?pnych dla ka?dego cenach. Catering Dietetyczny Warszawa pozwoli schudn?? bez wychodzenia z domu. Oferujemy zbilansowane, pe?nowarto?ciowe i kolorowe potrawy. Przygotowujemy je wy??cznie ze ?wie?ych produktów. Nie stosujemy konserwantów. Stosuj?c catering dietetyczny b?d? Pa?stwo mogli szybko schudn??, a jednocze?nie zdrowo i smacznie si? od?ywia?. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo diety takie jak: dieta 1000 kalorii, dieta 1500 kalorii, dieta 2000 kalorii, dieta Montignaca, Dieta Antycellulitowa, dieta dla diabetyka czy dieta wegetaria?ska.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Medevac.com.pl
Centrum medyczne Medevac znajduj?ce si? na terenie ?odzi to wyj?tkowe miejsce, które daje ka?demu dost?p do wielu poradni specjalistycznych. Zapewnia ono dost?p mi?dzy innymi do laryngologa, pediatry, onkologa, psychiatry, dietetyka, chirurga, czy te? dermatologa. Wi?cej informacji o ofercie na stronie www.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. dietetykpruszków.pl
Zale?y Ci na tym, aby w ko?cu zadba? o siebie i swoj? diet?? W takim razie jak najszybciej zapoznaj si? z propozycjami od naszej nowoczesnej i w pe?ni profesjonalnej poradni dietetycznej. Gwarantujemy indywidualne podej?cie i nieszablonowe uk?adanie diety, która b?dzie ?ci?le dopasowana do Ciebie. Nie opieramy si? na ?adnych gotowcach, bowiem zale?y nam na tym, aby ka?dy z klientów móg? by? w pe?ni zadowolony. Wi?cej szczegó?ów mo?esz ju? teraz znale?? na naszej stronie www lub pod podanym numerem telefonu.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 24, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Dietetyk Dzier?oniów
Pozytywne nawyki ?ywieniowe to klucz do zdrowia. O tym ?wiadomie przekonuje Ewa Duleba- wysokiej rangi specjalistka z dziedziny dietetyki proponuj?ca szeroki wachlarz diet we Wroc?awiu i okolicach. Ekspertka, wykazuj?c si? wiedz? i do?wiadczeniem w dzia?alno?ci w bran?y, odznacza si? silnym zaanga?owaniem w sw? prac?, któr? traktuje jako misj? i pasj?. Prezentowana przez ni? oferta opiera si? natomiast na konsultacjach, a nast?pnie programie ?ywieniowym, przygotowywanym indywidualnie na potrzeby Pacjenta.

Kategoria:

Data wpisu: May 30, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.