Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : budowa basenów]
Sort By :
1. Budowa basenów
Firm? za?o?y? w 1986 r. in?. W?odzimierz W?ódarski. Pocz?tkowo zajmowali?my si? budownictwem i specjalistycznym stosuj?c nowoczesne materia?y i rozwi?zania.Z czasem rozszerzyli?my swoj? ofert? o bran?? instalacyjn?, uzdatnianie wody oraz budow? basenów k?pielowych.Prowadzimy kompleksow? obs?ug? inwestycji pocz?wszy od koncepcji, poprzez projekt, wykonanie niecki basenowej w ka?dej dost?pnej technologii, dostaw? i monta? urz?dze? uzdatniania wody oraz rozruch basenu.Na zrealizowane przez nas obiekty udzielamy gwarancj w zale?no?ci od zastosowanych technologii.Prowadzimy kompleksow? obs?ug? inwestycji, pocz?wszy od koncepcji, poprzez projekt, wykonanie niecki basenowej, dostaw? i monta? urz?dze? stacji uzdatniania wody do uruchomienia basenu.Koordynujemy prac? wszystkich bran?, tak ?eby w prowadzonej inwestycji nie by?o kosztownych niespodzianek oraz zb?dnych problemów.Wykonujemy niecki basenowe ?elbetowe wyko?czone p?ytkami, mozaik? szklan? lub foli? basenow? oraz w technologiach lekkich ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sauny
Baseny, sauny, wanny z hydromasa?em, powietrzne pompy ciep?a, to elementy wyposa?enia domu zwi?kszaj?ce jego komfort. Uwa?amy, ?e basen przydomowy staje si? coraz cz?stszym elementem naszych domów. P?ywanie stanowi jeden z najwa?niejszych elementów czynnej rekreacji umo?liwiaj?c nam zarówno odpoczynek fizyczny jak i psychiczny. Posiadaj?c w?asny basen nie jeste?my ju? zdani na korzystanie z zat?oczonych p?ywalni miejskich i aquaparków, mamy dost?pno?? do w?asnej wody przez ca?y dzie?. Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w budowie i modernizacji basenów k?pielowych prywatnych i publicznych, zarówno wewn?trznych jak i ogrodowych; w technologii skimerowej lub z rynn? przelewow?; wyk?adanych foli? PVC, p?ytkami ceramicznymi lub mozaik? szklan?. Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszej firmy z nadziej?, ?e powierzycie nam pa?stwo budow? w?asnego basenu do??czaj?c do grona naszych klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. http://www.starpool-unipool.pl
Posiadaczy basenów ogrodowych, zach?camy do odwiedzin firmowej strony internetowej Starpool Unipool, w celu zapoznania si? z bogat? ofert? akcesoriów basenowych oraz do saun. Oferujemy tylko i wy??cznie sprawdzone oraz certyfikowane produkty, ciesz? si? dobr? opini? w bran?y. Poza sprzeda?? akcesoriów basenowych, oferujemy równie? serwis saun oraz basenów. Dzi?ki obszernej galerii realizacji na oficjalnej stronie internetowej Naszej firmy, mog? Pa?stwo zapozna? si? z basenami, które na przestrzeli wielu lat funkcjonowania Naszej firmy, zbudowali?my dla Naszych zadowolonych klientów.

Swoj? rozbudowan?, atrakcyjn? oraz szczególnie elastyczn? ofert? kierujemy zarówno dla osób prywatnych, jak równie? firm oraz instytucji publicznych. Zach?camy do odwiedzin Naszej strony www oraz nawi?zania kontaktu. Jeste?my do dyspozycji!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.