Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : biznes plan]
Sort By :
1. Doradztwo Gospodarcze StarPlan - fundusze unijne - biznes plan - szkolenia unijne - dotacje unijne
Profesjonalne biznes plany, plany marketingowe i finansowe, a tak?e pomoc w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, doradztwo finansowe i ekonomiczne. Doradztwo gospodarcze StarPlan, Warszawa.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. dobrze przygotowane fundusze ue
Doradztwo dla podmiotów gospodarczych, które powinny mie? tworzenie zmiany w sposobie rz?dzenia instytucj? oraz planem jej dalszej strategii. 4Consulting sp. z o.o. trudni si? tak?e wycen? spó?ki, które przygotowywane s? do sprzeda?y. Dosy? cz?sto funkcjujemy jako dzia?alno??, która zmiania firmy do wspomagania prac w zakresie dotacji unii. Bogate metody maj?ce na celu wzmocni? podmiot gospodarczy. Nasza instytucja obecnie jest w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us?ug. Tworzymy profesjonalne biznes plany dotycz?ce rozwoju firm oraz planowanie strategiczne. W naszej ofercie funkcjonuje tak?e IPO oraz prywatyzacja.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Dotacje z urz?du pracy
W skutecznym pozyskiwaniu dotacji z urz?du pracy osobom bezrobotnym pomaga serwis BiznesPlan24.pl. Wykonujemy biznes plany wraz z wnioskiem do PUP oraz gwarancj? poprawno?ci formalnej i merytorycznej. Z naszej strony oferujemy profesjonalne doradztwo, które jest mo?liwe dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu. W ofercie na naszej witrynie znajdziesz zestaw przyk?adowych biznes planów do PUP, które s? doskona?ym wzorem do przygotowania w?asnych dokumentów do Urz?du Pracy. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego serwisu!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. TUBU zlecenia,praca, biznes plan TUBU
TUBU to serwis ze zleceniami dla firm oraz osób prywatnych. Zlecenia mo?na dodawa? na okre?lony przedzia? czasowy. W serwisie mo?na umieszcza? oferty pracy. Znajduj? si? tutaj równie? darmowy program wspomagaj?cy tworzenie biznes planu. Serwis ma za zadanie po?redniczy? pomi?dzy potencjalnym zleceniodawc? i zleceniobiorc? ma u?atwi? w znalezieniu kompetentnej osoby w celu wykonania okre?lonego zadania,pracy,zlecenia,us?ugi... ?eby z?o?y? zlecenie nie jest wymagana rejestracja wystarczy wej?? na stron? i nacisn?? przycisk Dodaj zlecenie a nast?pnie wype?ni? formularz im rzetelniej to zrobimy tym wi?ksze prawdopodobie?stwo znalezienia kompetentnego zleceniobiorc?

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.