Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : biuro]
Sort By :
1. Serwis biurowy PodBiurkiem.pl | Podbiurkiem.pl
podbiurkiem.pl to artyku?y biurowe najwy?szej jako?ci tylko renomowanych producentów. W naszej na bie??co aktualizowanej ofercie m.in. niszczarki, obcinarki, laminatory i bindownice. Kompleksowe zaopatrzenie biur w wielofunkcyjne maszyny i przybory biurowe. Je?li potrzebujesz sprz?t biurowy zapraszamy do naszego sklepu internetowego!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Projekty domów gotowych
Projekty domów ARCHIGRAPH. Bezp?atny katalog 400 projektów domów jednorodzinnych, szeregówka, gara?e. Gotowe projekty domów. Na stronach firmy znajd? Pa?stwo prawdopodobnie naj?adniejsze projekty domów w Polskim internecie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Biuro ksi?gowe
Jeste?my biurem ksi?gowym zlokalizowanym w Londynie. Zajmujemy si? mi?dzy innymi rozliczeniami podatków, ich zwrotem, a tak?e rozliczeniami Cis i VAT. Dzi?ki naszej profesjonalnej pomocy mo?esz sporo zyska?. Gwarantujemy szybk? i profesjonaln? obs?ug?. Biuro rachunkowe w Londynie ?wiadcz?ce us?ugi w zakresie tax credit, aplikacje o gross paymen, a tak?e pomoc w zak?adaniu, rejestracji oraz rozliczaniu spó?ek. ?wiadczymy us?ugi w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Biuro rachunkowe Tychy
Atrakcyjne prowadzenie ksi?gowo?ci zarówno pod wzgl?dem ceny jak i profesjonalizmu. "SALDO" jest pr??nie rozwijaj?c? si? firm?, która stawia sobie za cel profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? ksi?gowo-podatkow? dostosowan? do indywidualnych potrzeb i oczekiwa? swoich Klientów, po najbardziej konkurencyjnych cenach. Ceny ?wiadczonych us?ug s? uzale?nonie od ilo?ci dokumentów oraz rodzaju prowadzonej dzia?alno?ci i podlegaj? negocjacji z korzy?ci? dla Klienta. Zapraszamy do naszego biura w Tychach po wi?cej informacji. Prowadzimy wiele firm ze ?l?ska dlateego nie czekaj tylko wybierz najlepszego doradc? w ksi?gowo?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Biuro ksi?gowe
?wiadczymy us?ugi szeroko poj?tej rachunkowo?ci dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. Dzi?ki nam prowadzenie ksi?gowo?ci przestanie by? dla Ciebie problemem. Nasz zespó? specjalistów, pomo?e Ci rozliczy? Twój biznes tak ,?eby zmaksymalizowa? twoje zyski. Dzi?ki naszej firmie mo?esz zwi?kszy? zyski swojej firmy. Pomo?emy równie? korzystnie rozliczy? z urz?dem skarbowym osoby prywatne. Jeste?my grup? specjalistów w dziedzinie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci. ?wiadczymy szeroki zakres us?ug dla osób prywatnych i firm.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Trans-Lex – Agencja T?umacze? Specjalistycznych, Warszawa
Firma istnieje od 1991 roku. Oferujemy us?ugi na t?umaczenia pisemne i ustne we wszystkich dziedzinach. T?umaczenia pisemne - specjalistyczne, literackie, strony WWW, lokalizacja oprogramowania, t?umaczenia uwierzytelnione (przysi?g?e). T?umaczenia ustne - konsekutywne, konferencyjne, symultaniczne (kabinowe, szeptane). T?umaczenia s? zgodne z norm? ISO 9001:2008. Udzielamy pe?nej gwarancji odno?nie jako?ci i terminowo?ci. Zatrudniamy elit? t?umaczy zamieszka?ych tak w kraju, jak i za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. KOMPUTERY, SERWIS, NAPRAWA, KALISZ, DOC SYSTEMS
Od 15 lat komputeryzujemy firmy i instytucje. ?wiadczymy szereg us?ug, od pomocy w wyborze sprzetu oraz oprogramowania poprzez instalacj?, monta?, wdro?enia, serwis i asyst? powdro?eniow?. Jako Autoryzowany Partner firmy Sage oferujemy programy Symfonia dla niemal?e ka?dej dziedziny biznesu.
Jeste?my dost?pni na terenie Kalisza, by?ego województwa kaliskiego oraz obecnego wielkopolskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Przewozy autokarowe
Nowoczesne biuro podró?y z Trójmiasta - Lemon Travel, zaprasza do korzystania z profesjonalnych us?ug turystycznych w sk?ad których wchodz? bilety autokarowe, oferty last minute, wynajem autokarów oraz wycieczki zagraniczne do najpi?kniejszych miejsc w Europie. Zach?camy do korzystania z profesjonalnych us?ug i do wypoczynku z naszym biurem podró?y.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. T?umaczenia medyczne
Biuro t?umacze? medycznych, oferuj?ce profesjonalne przek?ady pisemne tekstów o charakterze medycznym. Firma wykonuje przek?ady w j?zykach takich jak: niemiecki, francuski, angielski, w?oski oraz wielu innych. T?umacze biura zajmuj? si? t?umaczeniami wszelkich tekstów medycznych: orzecze? lekarskich, dokumentacji medycznej oraz katalogów i publikacji specjalistycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Biuro podatkowe
Biuro podatkowe BILANS oferuje pe?en zakres us?ug doradztwa podatkowego oraz ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie obs?ugi ksi?gowo-kadrowej: prowadzenie pe?nej rachunkowo?ci, ksi?gi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami dla potrzeb VAT, rycza?t i rozliczanie pracowników.Biuro podatkowe BILANS oferuje pe?en zakres us?ug doradztwa podatkowego oraz ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie obs?ugi ksi?gowo-kadrowej

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.