Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : baza]
Sort By :
1. Noclegi na ca?ym ?wiecie. Opis, zdj?cia, opinie go?ci, rezerwacje.
Wybór spo?ród 52.000 noclegów w najatrakcyjniejszych zak?tkach ?wiata. Oferta tanich i po?o?onych w pi?knych miejscach hoteli, pensjonatów na ka?d? kiesze?! Internetowa baza noclegowa NOCUJ.eu powsta?a dla osób poszukuj?cych miejsc noclegowych i wypoczynkowych oraz dla firm turystycznych. Zawiera informacje o obiektach noclegowych na terenie ca?ego ?wiata, opisuje wyposa?enie pokoi, podaje niezb?dne informacje o obiekcie, jego pe?ne dane teleadresowe, szczegó?owy cennik oraz wiele innych interesuj?cych turystów informacji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Alib - baza witryn
Serwis gromadz?cy informacje o ciekawych, warto?ciowych i u?ytecznych dla internautów miejscach w polskiej sieci. Stanowi doskona?? alternatyw? dla tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, pozwalaj?c u?ytkownikom szybko i sprawnie dotrze? do stron na potrzebny temat, które s? dodatkowo sprawdzone przez redaktorów i starannie opisane. Dzi?ki temu internauci maj? pewno??, ?e unikn? elementów niebezpiecznych oraz tre?ci o znikomej warto?ci merytorycznej, od których roi si? w popularnych serwisach wyszukiwawczych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Katalog
Katalog stron internetowych prezentuj?cy adresy najbardziej warto?ciowych polskich witryn WWW. Wyró?nia si? przyjazn? dla u?ytkownika i oryginaln? konstrukcj? i szeregiem udogodnie?, u?atwiaj?cych szybkie i sprawne odnalezienie potrzebnych informacji. Ka?dy internauta ma mo?liwo?? zg?aszania nowych stron do katalogu, wype?niaj?c specjalnie przygotowany w tym celu prosty formularz. Za rozpatrzenie wpisu pobierana jest drobna op?ata, któr? mo?na ui?ci? wykorzystuj?c wygodny system mikrop?atno?ci SMS.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Baza noclegowa
Obszerna baza najlepszych obiektów turystycznych w Polsce i za granic?. Gromadzi informacje o hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, domach wycieczkowych, schroniskach i innych o?rodkach. Ka?dy obiekt jest szczegó?owo opisany, opatrzony zdj?ciami, dok?adn? map? dojazdow?, list? oferowanych udogodnie? oraz danymi kontaktowymi. Serwis stanowi nieocenion? pomoc dla wszystkich osób planuj?cych odpoczynek w mie?cie, na wsi, w górach czy nad morzem b?d? wyje?d?aj?cych w s?u?bow? podró? i poszukuj?cych korzystnych miejsc noclegowych. Jest równie? niezwykle atrakcyjn? platform? reklamow? dla w?a?cicieli obiektów turystycznych, oferuj?c im skuteczna promocj? i mo?liwo?? dotarcia do tysi?cy internatów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Modelki
Internetowa agencja modeli, modelek i hostess. Tworzy szczegó?owe profile-wizytówki osób zainteresowanych zaistnieniem w ?wiecie mody i ch?tnych do wspó?pracy przy realizacji komercyjnych projektów. Ka?dy profil zawiera fotograficzne portfolio danego u?ytkownika, jego wiek, wzrost, wag?, wymiary, cechy charakterystyczne, miejsce zamieszkania, do?wiadczenie, wykszta?cenie, a tak?e dyspozycyjno??, preferowany tryb pracy czy przyjmowane rodzaje zlece?. Rejestracja jest ca?kowicie wolna od op?at, a administracja serwisu wykorzystuje wszelkie dost?pne rozwi?zania prawne i technologiczne w celu nale?ytej ochrony danych osobowych u?ytkowników.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.