Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : baseny gotowe]
Sort By :
1. PHU Anita - Wanny spa i baseny
Nasza firma to zespó? kilku do?wiadczonych osób zajmuj?cych si? wykonawstwem, sprzeda?? i monta?em basenów k?pielowych, zadasze? basenowych, okien i drzwi PCV oraz wyrobów stolarskich. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Jako jedyni w kraju produkujemy baseny izolowane. Nasze produkty sprzedawane s? tak?e w innych krajach Europy. Celem naszej firmy jest kompleksowa i szybka obs?uga klienta. Nasze dotychczasowe do?wiadczenia zawodowe to w pe?ni wystarczaj?ce narz?dzia pozwalaj?ce sprosta? Pa?stwa wymaganiom. Bazujemy na do?wiadczeniu zdobytym na rynku nie tylko polskim, ale równie? i zagranicznym. Dzi?ki temu mamy szybki dost?p do nowych technologii co pozwala nam dopasowa? si? do potrzeb ka?dego klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sauny
Baseny, sauny, wanny z hydromasa?em, powietrzne pompy ciep?a, to elementy wyposa?enia domu zwi?kszaj?ce jego komfort. Uwa?amy, ?e basen przydomowy staje si? coraz cz?stszym elementem naszych domów. P?ywanie stanowi jeden z najwa?niejszych elementów czynnej rekreacji umo?liwiaj?c nam zarówno odpoczynek fizyczny jak i psychiczny. Posiadaj?c w?asny basen nie jeste?my ju? zdani na korzystanie z zat?oczonych p?ywalni miejskich i aquaparków, mamy dost?pno?? do w?asnej wody przez ca?y dzie?. Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w budowie i modernizacji basenów k?pielowych prywatnych i publicznych, zarówno wewn?trznych jak i ogrodowych; w technologii skimerowej lub z rynn? przelewow?; wyk?adanych foli? PVC, p?ytkami ceramicznymi lub mozaik? szklan?. Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszej firmy z nadziej?, ?e powierzycie nam pa?stwo budow? w?asnego basenu do??czaj?c do grona naszych klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.