Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : baseny]
Sort By :
1. Od?nie?arki, kosiarki
Wyposa?enie basenowe, ?rodków chemiczne przeznaczone do uzdatniana wody basenowej, sauny. Ponadto prowadzimy sprzeda? spalinowych urz?dze? do piel?gnacji terenów zielonych - kosiarki, pilarki, traktorki, od?nie?arki, kosy. Posiadamy w ofercie asortyment renomowanych firm. Zapraszamy do odwiedzenia sta?ej ekspozycji mieszcz?cej si? w Bielsku-Bia?ej, przy ul. Bystrza?skiej 85a (trasa Bielsko - Szczyrk) .

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. PHU Anita - Wanny spa i baseny
Nasza firma to zespó? kilku do?wiadczonych osób zajmuj?cych si? wykonawstwem, sprzeda?? i monta?em basenów k?pielowych, zadasze? basenowych, okien i drzwi PCV oraz wyrobów stolarskich. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Jako jedyni w kraju produkujemy baseny izolowane. Nasze produkty sprzedawane s? tak?e w innych krajach Europy. Celem naszej firmy jest kompleksowa i szybka obs?uga klienta. Nasze dotychczasowe do?wiadczenia zawodowe to w pe?ni wystarczaj?ce narz?dzia pozwalaj?ce sprosta? Pa?stwa wymaganiom. Bazujemy na do?wiadczeniu zdobytym na rynku nie tylko polskim, ale równie? i zagranicznym. Dzi?ki temu mamy szybki dost?p do nowych technologii co pozwala nam dopasowa? si? do potrzeb ka?dego klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Baseny
Serdecznie zapraszamy na stron? firmy IGG Baseny. Nasza firma posiada swoj? siedzib? w Katowicach, zajmujemy si? monta?em basenów. Oferujemy kompleksow? realizacj? wyposa?ania basenowego takiego jak przykrycia tafli wody czyli zadaszenia basenowe, zarówno p?ywaj?ce jak i pawilonowe. Oferujemy równie? atrakcje wodne, dostarczamy i montujemy wieloosobowe wanny z hydromasa?em, filtry basenowe, zarówno dla odbiorców prywatnych jak i publicznych. Wejd? na nasz? stron? ju? dzisiaj i zapoznaj si? z ofert?, któr? na niej przedstawiamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sauny
Baseny, sauny, wanny z hydromasa?em, powietrzne pompy ciep?a, to elementy wyposa?enia domu zwi?kszaj?ce jego komfort. Uwa?amy, ?e basen przydomowy staje si? coraz cz?stszym elementem naszych domów. P?ywanie stanowi jeden z najwa?niejszych elementów czynnej rekreacji umo?liwiaj?c nam zarówno odpoczynek fizyczny jak i psychiczny. Posiadaj?c w?asny basen nie jeste?my ju? zdani na korzystanie z zat?oczonych p?ywalni miejskich i aquaparków, mamy dost?pno?? do w?asnej wody przez ca?y dzie?. Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w budowie i modernizacji basenów k?pielowych prywatnych i publicznych, zarówno wewn?trznych jak i ogrodowych; w technologii skimerowej lub z rynn? przelewow?; wyk?adanych foli? PVC, p?ytkami ceramicznymi lub mozaik? szklan?. Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszej firmy z nadziej?, ?e powierzycie nam pa?stwo budow? w?asnego basenu do??czaj?c do grona naszych klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Producent - Saun Fi?skich, Infrared, Grot Solnych, ?a?ni Parowych, Basenów.
Firma Golden Saunas zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, saun infrared, ?a?ni parowych, grot solnych i basenów. Realizujemy zamówienia na terenie ca?ej Polski, Niemiec, Czech, S?owacji .S?u?ymy pomoc? na etapie projektu. Pomagamy optymalnie zaaran?owa? powierzchni? pomieszczenia przeznaczonego na saun?. Do budowy saun wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno najwy?szej jako?ci klasy A, specjalnie przygotowane impregnowane specjalnym olejem inpregnacyjnym do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Naszym Klientom oferujemy profesjonaln? obs?ug?. Wszystkie nasze sauny s? budowane w oparciu o normy i zasady budowy z przeznaczeniem do u?ytku publicznego jak i domowego. Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych jak i domowych.

Koszty transportu i monta?u sauny na terenie ca?ej Polski pokrywa Golden Saunas.
Bezpiecze?stwo ich u?ytkowania naszych urz?dze? zapewniaj? unijne certyfikaty i atesty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. basenyintex.pl
Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty naszego sklepu zajmuj?cego si? sprzeda?? wysokiej jako?ci basenów ogrodowych ró?nego typu . Sprzedawane przez nas produkty pochodz? od sprawdzonej firmy Intex, która jest uznanym producentem basenów ogrodowych. Kupi? u nas mo?na takie baseny jak stela?owe okr?g?e, stela?owe prostok?tne oraz wiele innych basenów. Mamy bardzo bogat? ofert? ró?nych produktów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. intex.xyz
Planujesz wyjazd nad morze? Tym razem zamiast rezerwowa? drogi hotel, wybra?e? pole namiotowe? W taki razie potrzebujesz dobrego ekwipunku, by Twoje wakacje by?y udane. Jedn? z najwa?niejszych rzeczy, o której z pewno?ci? nie mo?esz zapomnie? jest dobrej jako?ci materac do spania Intex. To on ochroni Ci? przed bólem pleców.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.