Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : automatyzacja]
Sort By :
1. Automatyka magazynowa
Przedsi?biorstwo PSB to lider na ogólno?wiatowym polu w oferowaniu projektów zwi?zanych z sortowaniem oraz przep?ywem i intra-logistyk? przesy?u towarów.

Szereg us?ug z zakresu instalacji projektów automatyzacji procesów panowania magazynu tworzy ogromny wybór dla kontrahenta, którego produkcja wymaga zaawansowanych technik magazynu wysokiego sk?adowania.

Runloader PSB to uk?adnica przeznaczona do robót z produktami o wadze do 300kg. Mo?e okaza? si? idealna przy procesach magazynowania podwieszanego ubra?, produktów sportowych.

Dla bardzo wymagaj?cych klientów, którzy licz? na ponadprzeci?tn? wydajno?? przedstawiamy system karuzelowego sk?adowania Rotastore, który mo?e by? nawet do 10 razy szybszy od standardowych urz?dze? sk?adowania.

Automatyczny transport podwieszany to projekt przeno?ników o trzech opcjach d?ugo?ci do przesy?ania towarów o zró?nicowanej wadze i gabarytach.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.