Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : antyki]
Sort By :
1. Dessa.pl – aukcje z tradycj?
Interesujesz si? sztuk?? Jeste? kolekcjonerem antyków? Chcesz stworzy? w swoim domu elegancki i niepowtarzalny nastrój dzi?ki meblom, obrazom i rze?bom? Dessa.pl to idealne miejsce dla Ciebie. To internetowy dom aukcji sztuki, oferuj?cy bogaty i wyj?tkowy asortyment dzie? sztuki, antyków, porcelany i srebra, który doceni? nawet najbardziej wybredni znawcy sztuki. Dessa.pl to przede wszystkim aukcje sztuki z tradycj? i tylko tu ka?dy znajdzie co? wprost idealnego dla siebie. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kudelski - Meble Art Deco
Meble art deco.Sztuka art deco.Meble zabytkowe.Dzie?a sztuki i antyki.Polska sztuka u?ytkowa.Polskie meble mi?dzywojenne.Meble luksusowe.Art deco meble.Dzie?a sztuki dawnej.Art deco w nurcie narodowym i awangardowym.Kudelski-tradycja od 1905 roku.Art Deco meble. Zabytkowe meble od 1730 do 1939r.Polskie meble mi?dzywojenne i sztuka u?ytkowa. Dzie?a Sztuki i Antyki. Muzealna klasa. Meble o unikalnym charakterze, znanego autorstwa i pochodzenia. Oferta skierowana do mi?o?ników sztuki. Firma wyró?niona na 7 Warszawskich Targach Sztuki.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Oferty pracy
Serwis gromadz?cy og?oszenia posegregowane w dwunastu kategoriach tematycznych, takich jak motoryzacja, nieruchomo?ci, praca, turystyka, komputery i inne. Dodawanie og?osze? jest zupe?nie bezp?atne, wymaga jednak uprzedniej rejestracji. Proces rejestracji wyró?nia si? ogromn? prostot? i zajmuje zaledwie kilkana?cie sekund. Po jego uko?czeniu i aktywacji konta u?ytkownik zyskuje dost?p do rozbudowanego, ale bardzo ?atwego w obs?udze panelu administracyjnego, gdzie mo?e zarz?dza? swoimi danymi i og?oszeniami.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Dekoracje wn?trz
Sklep elektroniczny Antyki24 proponuje ekskluzywne meble stylowe oraz akcesoria i dekoracje ogrodowe. W ofercie sklepu przedstawione s? stylowe dekoracje oraz precyzyjnie wybrane elementy aran?acji wn?trz. S? to w szczególno?ci: dekoracje domu, meble ogrodowe, gabloty z rze?bami, salonowe obrazy, lustra, dekoracje ogrodowe i wiele innych. Maj?c na uwadze wysok? jako?? sprzedawanych przez nas akcesoriów, prowadzimy wspó?prac? z najlepszymi dostawcami i wytwórcami tego typu artyku?ów. Zainteresowanych ofert? zapraszamy do zapoznania si? z galeri? naszych przedmiotów. ?yczymy udanych zakupów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Strony kolekcjonerskie KolekcjonerPolski.pl
Kolekcjonerski, hobbystyczny katalog stron nie tylko kolekcjonerskich. Dodaj lub znajd? stron?, blog, portal, sklep artystyczny. Twoja pasja, zbieranie "czegokolwiek" jest dla tego katalogu najlepszym miejscem aby zaprezentowa? swoje hobby. Sztuka kolekcjonowania, grania na instrumencie, zbierania starych antyków, malowania lub kupowania obrazów to sposób na sp?dzenie wolnego czasu. W katalogu stron kolekcjonerskich ujawnisz swój talent lub sprzedasz swoje prace.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

6. Odnawianie mebli Warszawa
Koniecznie je?eli interesuj? was antyki zabytkowe, kiedy chcecie skorzysta? z opcji typu renowacja politura gdy podobaj? wam si? meble antyczne to koniecznie polecamy wybór Artstyle Warszawa. Nasza oferta to mi?dzy innymi meble antyczne, zabytkowe. Nasza propozycja to renowacja politura na wysokim poziomie, to znakomita konserwacja antyków i nie tylko. Zapraszamy ju? dzisiaj, sprawdzajcie dok?adnie ofert? jak? przygotowa? Jaworski Antyki

Kategoria:

Data wpisu: Feb 27, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Pochodzenie S?owian
Pochodzenie narodów s?owia?ski do dzi? jest niejasne dla badaczy. Istnieje wiele teorii, z których ?adna tak do ko?ca nie jest pewn?, ani zupe?nie zaprzeczaln?. Jedna z nich stwierdza, i? tereny Europy ?rodkowej i pó?nocnej ju? u schy?ku III tysi?clecia p. n. e. zacz??y by? zasiedlane przez grupy ludno?ciowe reprezentuj?ce bogat? mozaik? etniczn?, kulturow? i j?zykow?. Na pocz?tku IV tysi?clecia tereny po?o?one na pó?noc od Alp, Sudetów i Karpat zosta?y zasiedlone przez owe plamiona na sta?e. Naukowcy nazywaj? ten szczególnie wa?ny czas dziejów okresem symbiozy lub wzajemnej integracji. Jego przedzia? czasowy najcz??ciej wyznacza si? na prze?om schy?ku III i pocz?tku II tysi?clecia p. n. e.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 11, 2019 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.