Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : Sauna]
Sort By :
1. Domki W?adys?awowo - ATOL noclegi w domkach
Pokoje o wysokim standardzie we W?adys?awowie. Sauna w cenie pobytu.. Noclegi - obiekt ca?oroczny.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 16, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sauna Fi?ska, sauny, ?a?nia parowa
Blog zawieraj?cy autorskie opowiadania, felietony i poradniki dotycz?ce saun i odnowy biologicznej. Na ?amach sauny plus przeczytasz o wp?ywie sauny na zdrowie i urod? oraz zabawne opowiadanie w klimacie spa i wellness.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 20, 2008 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Producent saun
Witryna prezentuje sauny suche i ?a?nie rzymskie gdy?skiego dystrybutora urz?dze? wellness - Sauny Activ. Ponadto na stronie umieszczono dok?adne opisy ró?nic pomi?dzy konkretnymi typami saun, akcesoria do sauny oraz wiele innych cennych informacji dotycz?cych wellness.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sauny Warszawa
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, która obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promienników podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy równie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektów u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

5. Salon fryzjerstwa
Naszym klientom proponujemy szerok? gam? zabiegów i us?ug, zarówno na w?osach d?ugich jak i krótkich.

Mi?dzy innymi proponujemy:

- strzy?enie w?osów

- farbowanie

- baleja?

- pasemka

- trwa?a podnoszona

- modelowanie

- sauna do w?osów / nawil?enie i
piel?gnacja zniszczonych w?osów/

- przed?u?anie w?osów metod? Pierre
Balmain

Proponujemy wykonanie fryzur codziennych, fantazyjnych, wieczorowych.

W ofercie znajdziecie Pa?stwo uczesania ?lubne, komunijne, koki i upi?cia.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. baseny ogrodowe
Keske oferuje Pa?stwu kompleksowe rozwi?zania techniki basenowej. Od fazy projektu, przez wykonanie realizacji, sko?czywszy na zapewnieniu wszystkich niezb?dnych produktów codziennego u?ytkowania. Chocia? naszym g?ównym kierunkiem jest technika basenowa, poszerzyli?my nasz? ofert? o dzia? wellness tworz?c rozwi?zania dla klientów indywidualnych oraz hoteli czy farm urody. Oferujemy Pa?stwu m.in. sprz?t do hydroterapii, kapsu?y kosmetyczne, baseny ogrodowe, sauny, wanny, aparaty do elektrostymulacji, ultrad?wi?ków oraz masa?u endodermicznego. Zdrowy styl ?ycia to nie tylko has?o, lecz kierunek zmian, które dokonuj? si? na naszych oczach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Hotel Kotarz Spa&Wellness Brenna - góry Beskidy
Zapraszamy w góry Beskidy. Hotel Spa oferuje noclegi (pokoje, apartamenty), basen, sauny, jacuzzi, restauracje. Idealne miejsce na szkolenia, konferencje.
Przyjedziesz-Polubisz-Powrócisz!
Hotel, Beskidy, SPA, noclegi, góry, pokoje, Wellness, Basen, Spa&Wellness, Brenna, Kotarz, sauna, szkolenia, konferencje, restauracja-serwuj?ca
Zapraszamy w góry Beskidy. Hotel Spa oferuje noclegi (pokoje, apartamenty), basen, sauny, jacuzzi, restauracje. Idealne miejsce na szkolenia, konferencje.
Przyjedziesz-Polubisz-Powrócisz!
Hotel, Beskidy, SPA, noclegi, góry, pokoje, Wellness, Basen, Spa&Wellness, Brenna, Kotarz, sauna, szkolenia, konferencje, restauracja-serwuj?ca

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 19 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

8. Spa
Internetowy serwis o SPA. Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotycz?ce spa, wellness i odnowy biologicznej. Nazwa SPA wywodzi si? z j?zyka ?aci?skiego i oznacza Sanus Per Aquam, czyli Zdrowie przez Wod?. Filozofia SPA opiera si? na za?o?eniu, ?e woda jest tym dla cia?a, czym marzenia dla duszy - mo?e ukoi? lub pobudzi? do aktywno?ci, mo?e relaksowa? lub stymulowa? do dzia?ania. SPA to spokój cia?a i ducha - odpowiednie zabiegi pomagaj? zrelaksowa? zarówno zm?czone cia?o, jak i ukoi? zmys?y. Idea SPA ??czy rozmaite sposoby piel?gnacji poprzez odpowiednio dobrane zabiegi, najcz??ciej oparte na terapiach wodnych i masa?ach. Programy piel?gnacyjne SPA dbaj? nie tylko o w?a?ciw? kondycj? ca?ego cia?a nawil?anie, od?ywianie i uj?drnianie skóry, ale i umys?u relaks, odstresowywanie, pobudzenie lub spokój

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Sauny infrared domowe i publiczne na wymiar
Firma inwest24.com zajmuje si? produkcj? saun fi?skich. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych. Sauny mog? posiada? bogate dodatkowe wyposa?nie. Istnieje mo?liwo?? wykonania saun przeszklonych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak równie? do w?a?cicieli gabinetów obdnowy biolgicznej, hoteli, senatoriów oraz innych obiektów.Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji.Firma inwest24.com zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, infrared oraz ?a?ni parowych. Obs?ugujemy inwestycje zwi?zane z budow? saun infrared na terenie ca?ego kraju. Oferujemy naszym Klientom pomoc od etapu projektu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. ?a?nie parowe
Jeste? dyrektorem SPA i poszukujesz niedrogich saun saun w przyst?pnych cenach? Przejrzyj ofert? znanego producenta! ?a?nie parowe, sauny na podczerwie?, sauny fi?skie, sauny ogrodowe i VIP – spory wybór ka?dego rodzaju i ka?dej kategorii. Instalacja jest nieskomplikowana i trwa krótko – zyskujesz na czasie. Proponujemy dowóz w kraju i poza nim – 50 km gratis. W asortymencie ?wiata Saun równie? najlepszej jako?ci akcesoria, wanny z systemem sterowania (jacuzzi), groty, komnaty i jaskinie solne oraz obrazy-puzzle z soli, produkuj?ce jony ujemne. Wspania?a dekoracja i dobroczynny wp?yw na zdrowie!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.