Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : Hiszpania]
Sort By :
1. First Minute
Portal turistrada.pl zosta? za?o?ony przez pasjonatów turystyki i internetu. Naszym celem jest zapewnienie szybkiego i ?atwego wyszukania oferty wakacyjnej spo?ród tysi?cy miejsc i terminów. W naszej ofercie znajdziesz wycieczki do wszystkich stron ?wiata, first minute, last minute, wyjazdy na wakacje, wczasy, narty, mecze pi?ki no?nej i formu?y 1.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. WakacjeMarzen - podró?uj z najlepszymi
Portal z ofertami najlepszych biur podró?y. Informacje o krajach wakacyjnych, przydatne linki. Wyszukiwarka ofert i rezerwacja on-line.Wakacje Marzen to baza ofert: wycieczki, wczasy, last minute, obozy, promocje, hit dnia, ubezpieczenia, bilety lotnicze, bilety autokarowe, Oferty najlepszych biur: Tui, Neckermann, Scan Holiday, Orbis, Rainbow Tours, Exim Tours, Alfa Star, Sky Club, i inne

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. BiG Fun Travel - Biuro Podró?y Kraków
Biuro Podró?y BiG Fun Travel w Krakowie dzia?a nieprzerwanie od 2006 roku. Swoim klientom oferujemy wczasy i wycieczki do krajów o najwi?kszym potencjale turystycznym na ca?ym ?wiecie (np. Grecja, Emiraty Arabskiej, Mauritius, Jamajka), a tak?e zwiedzanie lokalnych atrakcji. Dope?nieniem oferty s? oferowane przez nas ubezpieczenia i polisy turystyczne, a tak?e wynajem samochodów i inne dodatki. Jako solidne biuro, posiadamy tak?e szerok? gam? ofert Last Minute.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Spedycja Gda?sk
ACE Forwarding zajmuj?ca si? mi?dzynarodow? spedycj? i transportem dbaj?c o jako?? ?wiadczonych us?ug w tym zakresie, posiada w ci?g?ej sprzeda?y neutralne druki lotniczych listów przewozowych AWB. Air Way Bill, jako lotniczy list przewozowy, wskazuj?cy lini? lotnicz?, która b?dzie zajmowa? si? przewo?eniem przesy?ki jest niezb?dnym dokumentem przy przewozie lotniczym ka?dego towaru. Znajduj?ce si? w ofercie druki AWB spe?niaj? aktualne wymogi Cargo Services Conference Resolution 600b i zdecydowanie przyspieszaj? za?atwianie wszystkich formalno?ci zwi?zanych z transportem i frachtem lotniczym.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Noclegi Hiszpania Apartamenty Wakacje
La Entrada - Noclegi Hiszpania Apartamenty Wakacje. Zapraszamy Pa?stwa do luksusowego apartamentu na po?udniu Hiszpanii. S?o?ce, którego nie zabraknie podczas waszego pobytu pozwoli wam prze?y? prawdziwe, niezapomniane, wakacyjne chwile.
Do Pa?stwa dyspozycji oddajemy 90 metrowy apartament na 2 pi?trze, z du?ym przestronnym salonem i tarasem, z którego roztacza si? widok na pi?kny basen.Do tego aby pobyt by? w pe?ni satysfakcjonuj?cy przyczyni si? pi?kny krajobraz.Cudowne widoki na d?ugo zostan? w Pa?stwa pami?ci. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? i skorzystania z naszej oferty.Polecamy gor?co!!!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Chorwacja
Chorwacja - miejsca i zwi?zane z nimi atrakcje
Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy si? zachodnia cz??? kraju - pó?wysep Istria i Dalmacja oraz wyspy. Chorwacja ma ponad 1000 wysp i wysepek (niektóre przewodniki podaj?, ?e dok?adnie 1185), ale zamieszka?ych jest nieca?e 70.
Najwi?ksza wyspa Cres, ma ponad 400 km2 i ca?kiem sporo do zaoferowania. Pe?no tu niewielkich miasteczek, licz?cych czasami kilkadziesi?t mieszka?ców. Mo?na wybra? si? te? nad jezioro Vransko albo przejecha? do miejscowo?ci Vrana, gdzie znajduj? ruiny twierdzy templariuszy. Warto zajrze? do miasta Osor. Znajduje si? w nim most obrotowy, ??cz?cy Cres z mniejsz? wysp? Lošinj. Dawno temu obie wyspy stanowi?y ca?o??. Mo?na powiedzie?, ?e bardzo dawno temu, bo dziel?cy je kana? wykopali staro?ytni Rzymianie. Osor ma pewn? cech? wspóln? z Chicago, Bukaresztem i Belgradem. We wszystkich tych miastach mo?na podziwia? dzie?a Ivana Meštrovicia (1883-1962), jednego z najs?ynniejszych chorwackich rze?biarzy. Mi?o?nicy muzyki klasycznej powinni wybra? si? do tego miasteczka mi?dzy po?ow? czerwca a ko?cem sierpnia, kiedy czo?owi chorwaccy arty?ci daj? koncerty w miejscowej katedrze i na rynku.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. senior
Jeste? seniorem? Marzysz o wakacjach za granic?, ale si? ich obawiasz i s? dla Ciebie za drogie? Skorzystaj z programu Senior Travel. Nowa i niezwylke popularna forma odpoczynku w Hiszpanii oferowana mieszka?com Unii Europejskiej. W efekcie wspó?pracy hiszpa?skiego rz?du stworzono program European Senior Tourisme gwarantuj?cy atrakcyjne ceny na wyjazdy wakacyjne w ró?ne rejony Hiszpanii dla osób w wieku od 55 lat. Co warte podkre?lenia, ka?dy senior korzystaj?cy z programu mo?e podró?owa? z osob? towarzysz?c? w dowolnym wieku. Wybierz wspó?finansowane przez hiszpa?ski rz?d, bezpieczne, ciekawe wczasy na Pó?wyspie Iberyjskim.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Internetowe biuro podró?y | Biuro podró?y Warszawa | SunCenter
Oferta last minute – Egipt, Tunezja, Cypr, Hiszpania, Grecja!
Zarezerwuj ju? dzi? wycieczk? all-inclusive – tanie egzotyczne wakacje. Grecja, Chorwacja, Bu?garia, Hiszpania, Egipt, Tunezja, Cypr, a mo?e Emiraty Arabskie? Biuro podró?y Sun Center umo?liwia wybór atrakcyjnych wycieczek spo?ród wielu ofert organizatorów w jednym miejscu przez ca?? dob?. W programie aktywny wypoczynek i wycieczki objazdowe. Gwarantujemy udany urlop!

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. TuHiszpania.pl - Polacy w Hiszpanii
Je?li chcesz wybra? si? do Hiszpanii to zdecydowanie powiniene? zajrze? na nasz? stron?, na której posiadamy bardzo wiele najnowszych wiadomo?ci dotycz?cych Hiszpanii. W naszym serwisie na pewno zapoznacie si? z wszelkimi wydarzeniami, jakie maj? miejsce w Hiszpanii. Na pewno warto zajrze? do naszego serwisu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.