Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wakacje]
Sort By :
31. Apartamenty we W?adys?awowie
Wakacyjne apartamenty we W?adys?awowie - Oferujemy Pa?stwu apartamenty o wysokim standardzie i komforcie. Starannie wyselekcjonowane apartamenty zlokalizowane wy??cznie w nadmorskiej miejscowo?ci W?adys?awowo. Nasza oferta skierowana jest do osób chc?cych sp?dzi? zarówno wymarzone wakacje, jak te? weekendy nad morzem. Zapraszamy zarówno do sp?dzenia urlopu, jak i skorzystania z naszej oferty podczas kilkudniowych wycieczek i weekendów z przyjació?mi. Wszystkie apartamenty s? bogato wyposa?one w nowoczesne meble oraz wysokiej klasy sprz?t RTV i AGD. Czas sp?dzony w naszych apartamentach oka?e si? dla Pa?stwa cennym ?ród?em rado?ci i niezapomnianych wra?e?. Serdecznie zapraszamy na wakacje nad polskie morze przez ca?y rok.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 3 Ocena: 4.67 Głosów: 3

Member Reviews Visitor Ratings

32. Obozy j?zykowe
Albion.net.pl to serwis, który w swojej ofercie ma kolonie i obozy nie tylko w kraju, ale i za granic?. Zwiedzaj i odkrywaj Polsk?, ale i inne kraje europejskie. Mo?esz wybiera? spo?ród szerokiej oferty tradycyjnych obozów, ale nie tylko. Znajdziesz u nas równie? szerok? ofert? je?li chodzi o obozy j?zykowe, na których rozrywka po??czona zostanie z nauk? jak?e potrzebnego w dzisiejszych czasach j?zyka obcego. Dla nieco starszych wczasowiczów mamy w ofercie obozy m?odzie?owe. Nasza firma posiada równie? w ofercie obozy stylizowane np. Krain? Tysi?ca Ba?ni lub dla troch? starszych wczasowiczów obozy rycerskie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

33. Wakacje last minute
Extra-wakacje.pl - Biuro podró?y proponuje tanie wycieczki za granic? do popularnych kurortów na na ca?ym globie. W propozycji umieszczone s? wycieczki lotnicze, z dojazdem na w?asn? r?k?, wakacje Turcja, first minute, Grecja last minute, wycieczki dla rodzin, wycieczki exclusive, wyjazdy na narty, propozycje na Sylwestra i wiele innych. Biuro podró?y daje mo?liwo?? wykonania rezerwacji wycieczek przez internet jak równie? drog? telefoniczn?. Wyspecjalizowani pracownicy biura podró?y udziel? niezb?dnych informacji tycz?cych si? konkretnej oferty wycieczkowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

34. Fanatsy Diving- Odkryj z nami podwodny ?wiat ju? dzi?
nurkowanie, wycieczki, wycieczki nurkowe, szko?a nurkowa, centrum nurkowe, baza nurkowa, kursy nurkowe, kursy nurkowania, wakacje, podró?e, nurkowanie polska, nurkowanie lublin, nurkowanie Pu?awy, nurkowanie Rzeszów, nurkowanie ?a?cut PADI, diving, scuba diving, dive Centre, dive resort, dive lessons, diving school, diving trips, diving Poland, diving Europe, Best diving, Nurkowanie i podró?e to co? wi?cej ni? pasja. Dzi? chcieliby?my si? podzieli? z wami naszym do?wiadczeniem oraz przygodami które prze?yli?my na licznych wyprawach niemal?e na ca?ym ?wiecie.
Szkolimy w systemie PADI najwi?kszej i najbardziej rozpoznawanej federacji nurkowej .Certyfikaty PADI s? honorowane na ca?ym ?wiecie, federacja PADI pokrywa ponad 90% wszystkich baz nurkowych na ca?ym globie. Nasza kadra posiada wysoko wykwalifikowanych instruktorów oraz divemasterów zapewniaj?c bezstresowa nauk? na najwy?szym poziomie oraz najnowsze metody treningowe. organizujemy nurkowania rekreacyjne oraz sta?owe i przygotowujemy do podwy?szenia kwalifikacji. Na organizowanych przez nas kursach zapewniaj?c maksimum bezpiecze?stwa, kompletny sprz?t i wysoko wykwalifikowan? kadr? instruktorsk?.
G?ówn? dzia?alno?ci? firmy jest kompleksowa obs?uga p?etwonurków w zakresie doradztwa sprz?towego, szkole? p?etwonurkowych, oraz organizacja wypraw nurkowych
Jeste?my po to by spe?nia? wasze marzenia
Odkryj z nami podwodny ?wiat ju? dzi?

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

35. Dom Wczasów Dzieci?cych - dwdkontakt.pl
Dom Wczasów Dzieci?cych Green Rest jest niepubliczn? placówk? która oferuje wychowanie uczniów przez ca?y rok. Placówka stwarza idealne warunki dla dzieci do realizacji celów edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych. Green Rest zlokalizowany jest w uzdrowiskowej miejscowo?ci Duszniki Zdrój na Dolnym ?l?sku – pi?kna uzdrowiskowa miejscowo??. Placówka ukierunkowana jest na ekologi?, aktwyn? forme wypoczynku i promocj? zdrowia. Organem sprawuj?cym w?adze nad o?rodkiem to Centrum Nauki i Wypoczynku Green Rest S.C. Nadzór nad placówk? sprawuje Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

36. Apartamenty Olimpic
Propozycja ekskluzywnych i przestronnych apartamentów w nadmorskiej miejscowo?ci Ko?obrzeg. Apartamenty Ko?obrzeg umiejscowione s? w nowoczesnym monitorowanym kompleksie Olimpic Park. S? gustownie umeblowane, stworzone do wypoczynku o ka?dej porze roku. Na terenie kompleksu znajduje si? sala fitness, plac zabaw dla dzieci równie? podziemny parking. Apartamenty Olimpic to rewelacyjne miejsce do wypoczynku nad morzem dla rodzin i ich bliskich. Na witrynie mo?na zarezerwowa? apartament jak równie? zaznajomi? si? z aktualnym cennikiem. Serdecznie zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

37. W?adys?awowo wczasy
Oferta dla rodzin z dzie?mi. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? propozycj? udanego urlopu nad morzem z dzie?mi w miejscowo?ci W?adys?awowo i Ch?apowo. Oferujemy dwa obiekty, które ukierunkowane s? na obs?ug? rodziny z ma?ymi dziecmi. Prrzygotowali?my dla pa?stwa pokoje 2, 3, 4 osobowe z ?azienkami. Kuchni? do samodzielnej dyspozycji go?ci, pralka bez ogranicze?. Parking na posesji zamkni?tej. Plac zabaw dla dzieci wewn?trz i na zewn?trz budynku. Na naszej stronie przedstawilismy filmy video pokazuj?ce nasz? ofert?, a tak?e rzeczywist? odleg?o?? do pla?y. Sta?e bezprzewodowe ??cze internetowe wi-fi. Wszystko to i nie tylko na naszej stronie www.wladyslawowo-kwatery.pl. Zapraszamy

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

38. Informacje o Chinach
Zapraszamy wszystkich pragn?cych wiedzy do odwiedzenia strony z informacjami o Chinach. Witryna oferuje sporo przydatnych informacji z dziedziny historii, kultury i sztuki tego wspania?ego, licz?cego prawie 5000 lat kraju. Dla podró?nych zainteresowanych wyjazdem do Chin oferujemy praktyczne wskazówki, które w znacznym stopniu mog? u?atwi? nam pobyt, podró? oraz szcz??liwy powrót z tego fascynuj?cego kraju. Priorytetowym zadaniem witryny jest popularyzacja wszelkich mi?ych rzeczy, z którymi kojarz? nam si? Chiny – wspania?? ludno?ci?, spektakularnymi krajobrazami, przepyszn? gastronomi?, przeogromnym bogactwem historycznym i kulturowym oraz monumentalnymi, jedynymi w swoim rodzaju zabytkami. Zapraszamy serdecznie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

39. Informacje o Grecji
Grecja jest perfekcyjnym celem podró?y dla urlopowiczów poszukuj?cych czystych pla?, b??kitnego morza, spektakularnych widoków oraz niespotykanych zabytków kultury i sztuki. Prezentowana witryna ma na celu przedstawienie najistotniejszych wiadomo?ci dotycz?cych g?ównych atrakcji tego pa?stwa ze szczególnym naciskiem na nie tylko te popularne i najcz??ciej odwiedzane miejsca, ale równie? te mniej znane lecz równie pi?kne. Ponadto odwiedzaj?cy maj? okazj? zapozna? i zag??bi? si? w tajniki Greckiej kuchni, pozna? najwa?niejsze wydarzenia z historii kraju oraz zapozna? si? z tradycjami i charakterystyk? miejscowej spo?eczno?ci. Urlopowicze maj?cy w planach wyjazd na wczasy do Grecji, na naszej witrynie znajd? równie? istotne informacje dotycz?ce aktualnej sytuacji politycznej oraz pozosta?e informacje równie? istotne, które w ?atwy i przyjemny sposób powinny umili? podró?, pobyt oraz szcz??liwy powrót z wakacji w tym fascynuj?cym kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

40. Informacje o Brazylii
Brazylia, jest najwi?kszym, zarówno pod wzgl?dem zajmowanej powierzchni, jak i liczby ludno?ci, krajem Ameryki Po?udniowej z ogromnym dziedzictwem tradycji, historii, kultury i sztuki, niesamowit?, serdeczn? ludno?ci? oraz przepyszn? kuchni?. Opisywana witryna, poprzez zamieszczone informacje, ma za zadanie popularyzacj? tego cudownego i fascynuj?cego kraju. Dla turystów, poszukuj?cych przygody, czy wiedzy lub maj?cych w planach wyjazd na wczasy do Brazylii, oferujemy mnóstwo praktycznych informacji z zakresu turystyki, kultury i sztuki, gastronomii, a tak?e chcemy zaprezentowa? i opisa? interesuj?ce z architektonicznego punktu widzenia obiekty i miejsca, najs?ynniejsze ta?ce Brazylijskie oraz tajniki sztuki kulinarnej wykorzystywane przez lokaln? spo?eczno??. Serdecznie zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.