Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : pozycjonowanie]
Sort By :
31. Pozycjonowanie stron Pozna?
Tense.pl oferuje swoim klientom profesjonalne us?ugi outsourcingu internetowego. Celem tych dzia?a? jest wszechstronna reklama strony lub firmy klienta, która ma w bezpo?redni sposób prze?o?y? si? na jego realne zyski lub wypromowanie witryny. Cel ten osi?gamy pozycjonuj?c strony i optymalizuj?c je, by by?y przyjazne dla internautów i wyszukiwarek. oferujemy te? projektowanie witryn internetowych oraz sklepów elektronicznych. Zajmujemy si? tworzeniem grafiki na strony oraz copiwritingiem, czyli wype?niamy strony atrakcyjn? i ciekaw? tre?ci?. Profesjonalnie przeprowadzamy kampanie AdWords, administrujemy stronami klientów i ?wiadczymy wiele innych us?ug internetowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

32. Blog o Wordpressie
Wordpress SEO to blogasek po?wi?cony Wordpressowi (najwi?kszy i najpopularniejszy system blogowy na ?wiecie) oraz jego optymalizacji pod wzgl?dem lepszej dost?pno?ci dla wyszukiwarek internetowych. Na blogu mo?na te? poczyta? o samym pozycjonowaniu stron internetowych, jak i optymalizacji kodu stronu. Wordpress SEO. Poszczególnym us?ugom przy?wieca d??enie do sta?ego podnoszenia standardów wspó?pracy oraz spe?niania norm jako?ci, ustanawianych przez Klientów. Staramy si? bowiem wprowadza? w ?ycie maksym? Brendana Powera "To nasi klienci ustanawiaj? normy jako?ci. Naszym zadaniem jest ich spe?nianie".

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

33. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
Testkomp.pl - ?wiadczy outsourcing IT dla firm, testy oprogramowania komputerowego: programów, gier, portali, stron internetowych, baz danych. Wykonujemy testy funkcjonalne, akceptacyjne, jednostkowe, instalacyjne, systemowe, regresyjne, baz danych, zgodno?ci, obci??eniowe i wydajno?ciowe, post-awaryjne, automatyczne.
Wykonujemy równie? serwis komputerów, instalacji, aktualizacji oprogramowania.
Piszemy, pozycjonujemy strony internetowe.
Firm? Testkomp.pl tworzy zespó? osób maj?cych du?e do?wiadczenie w zakresie zapewnienia jako?ci oprogramowania w du?ych projektach informatycznych, g?ównie z sektora elektroniki i automatyki.

Pracownicy TESTKOMP.PL przez wiele lat pracowali z wykorzystaniem najnowszych technologii do testów, w oparciu o norm? ISO 9001.

Testowanie oprogramowania to nasza pasja.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

34. Gonzo's SEO Blog - pozycjonowanie i optymalizacja
Interesuj?cy blog na temat pozycjonowania i
optymalizacji stron internetowych. Poza wpisami poruszaj?cymi ró?ne aspekty
pozycjonowania mo?na na nim znale?? spis przydatnych narz?dzi SEO.
Aktualnie na blogu znajduj? si? wpisy dotycz?ce: optymalizacji bloga
Wordpress, wska?ników SEO, zasad katalogowania stron internetowych, statystyk
oraz narz?dzi wspomagaj?cych dobór s?ów kluczowych itp.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

35. Pozycjonowanie stron
G?ównym celem firmy ITG jest skuteczne pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach internetowych. Oferujemy us?ugi internetowe, które zagwarantuja Twojej firmie pozyskanie nowych klientów biznesowych. Profesjonalna reklama internetowa, tanie i skuteczne pozycjonowania stron w wyszukiwarkach, optymalizacja i promocja stron. Zacznij promocj? firmy od Internetu!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

36. Projektowanie stron www, pozycjonowanie stron - Vena Projects
Specjalizujemy si?, w projektowaniu profesjonalnych serwisów internetowych. Opartych o skuteczne rozwi?zania, maksymalnie dopasowane do indywidualnych wymaga? jego u?ytkowników. Uwzgl?dniaj?ce specyfik? prowadzonego biznesu poprzez oryginalne podej?cie do projektowania, programowania i pozycjonowania. Budujemy przemy?lane strony internetowe, które uwzgl?dniaj? rozwój Twojej firmy i mo?liwo?ci rozbudowy strony w przysz?o?ci, nowoczesny system oprogramowania tak?e z systemami zarz?dzania tre?ci? oraz dostosowany do pozycjonowania Twojej strony w najpopularniejszych wyszukiwarkach.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

37. Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych to w ostatnim czasie najbardziej op?acalna forma reklamy w Internecie.
Firma posiadaj?ce stron? internetow? musi wiedzie? ile taka storna ma odwiedzin oraz sk?d pochodzi ich ?ród?o.
W przypadku gdy strona nie jest pozycjonowana szybko mo?na si? przekona?, ?e portal ma ma?o odwiedzin. ?rednio z bada? wynika, i? 80% wej?? na stron? pochodzi z Google.pl. Jest to w tym momencie najbardziej popularna wyszukiwarka internetowa w Polsce i na ?wiecie.
Firma Nowoczesnastrona.pl zajmuje si? pozycjonowaniem stron internetowych w Google.pl.
Nowoczesnastrona.pl podejmie si? pozycjonowania ka?dej frazy, zarówno tych trudnych jak i tych ?atwych. Wystarczy tylko jedna fraza by podpisa? umow?.
Op?ata pobierana jest tylko za efekty, czyli nie pobiera si? pieni??ków dopóki fraza nie osi?gnie p?atnych pozycji top10.
Dodatkowo Nowoczesnastrona.pl nie pobiera op?ata za: szczegó?owe statystyki serwisu, panel, dzi?ki któremu mo?na sprawdza? pozycj? fraz, optymalizacja strony pod k?tem seo, dobór s?ów kluczowych.
Czas oczekiwania na efekty w naszej firmie wynosi od 2 tygodni do kilku miesi?cy, w zale?no?ci od trudno?ci s?ów kluczowych

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

38. CMS
Oferujemy rozbudowane us?ugi internetowe. Wdra?anie systemu CMS pozwalaj?cego na zarz?dzanie tre?ci? strony. Tworzenie portali internetowych. Projektowanie stron WWW. Dla administracji publicznej przeznaczony jest system eUrz?d oraz BIP, a tak?e system obiegu dokumentów. Poza tym wykonujemy prezentacje multimedialne. Hosting serwisów www. Pozycjonowanie stron www i inne us?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

39. Pozycjonowanie stron
SeoLight stworzono my?l?c o u?atwieniu oraz znacznym przyspieszeniu dodawania witryn internetowych do katalogów oraz Presell Pages, zachowuj?c jednocze?nie zalety katalogowania w pe?ni r?cznego. Program oferuje szereg funkcji, dzi?ki którym ?mudna czynno?? katalogowania stanie si? przyjemn? prac?, a Twoje strony osi?gn? wysokie pozycje w Google oraz innych popularnych wyszukiwarkach. SeoLight jako jedyny taki program na rynku dost?pny jest równie? w wersji dla Linuksa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

40. Wizytówki i strony internetowe - Tworzenie
KropleInternetu.biz – tworzenie wizytówek www, s?u?bowych, osobistych i kombinowanych. Tworzenie stron www. Brak reklam. Optymalizacja i promocja serwisów w wyszukiwarkach. Zgodno?? z html i xhtml. Zero b??dów w kodzie strony (czysty kod).Us?ugi kompleksowe. Hosting, darmowa domena, pozycjonowanie, optymalizacja, statystyki, doradztwo, konto e-mail, fotokody, banery flash, pomoc. Pe?na obs?uga w okresie trwania abonamentu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.