Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wakacje]
Sort By :
21. WakacjeMarzen - podró?uj z najlepszymi
Portal z ofertami najlepszych biur podró?y. Informacje o krajach wakacyjnych, przydatne linki. Wyszukiwarka ofert i rezerwacja on-line.Wakacje Marzen to baza ofert: wycieczki, wczasy, last minute, obozy, promocje, hit dnia, ubezpieczenia, bilety lotnicze, bilety autokarowe, Oferty najlepszych biur: Tui, Neckermann, Scan Holiday, Orbis, Rainbow Tours, Exim Tours, Alfa Star, Sky Club, i inne

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

22. Wycieczka last minute
Planujesz wakacje, urlop, wycieczk?, d?ugi weekend czy mo?e podró? po?lubn?? Nie wiesz, które miejsce wybra?? Portal www.wycieczka.pl pozwoli Ci dokona? odpowiedniego wyboru. Znajdziesz tu oferty wycieczek i sposoby na sp?dzenie wakacji Twoich marze? w ka?dym zak?tku ?wiata. Dzi?ki www.wycieczka.pl poznasz dany kraj, jego kultur? i obyczaje. U nas wykupisz wycieczki ró?nych biur podró?y, znajdziesz najta?sze ofert last minute, super last minute, first minute czy pakiety all inclusive itp.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

23. Atrakcyjne miejsca
Interesuj?ce miejsca, które s? najbardziej odwiedzane przez podró?nych i turystów z ca?ego ?wiata. Strona opisuje zarówna naturalne urocze miejsca jak równie? zabytki w du?ych miastach. Interesuj?ce miejsca w naszym kraju na weekendowy wypad za miasto. Wybierz region i zobacz ciekawe miejsca w jego okolicach. Polska jest wymarzonym miejscem do podró?owania i zwiedzania cudownych zabytków i dzie? natury.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

24. BiG Fun Travel - Biuro Podró?y Kraków
Biuro Podró?y BiG Fun Travel w Krakowie dzia?a nieprzerwanie od 2006 roku. Swoim klientom oferujemy wczasy i wycieczki do krajów o najwi?kszym potencjale turystycznym na ca?ym ?wiecie (np. Grecja, Emiraty Arabskiej, Mauritius, Jamajka), a tak?e zwiedzanie lokalnych atrakcji. Dope?nieniem oferty s? oferowane przez nas ubezpieczenia i polisy turystyczne, a tak?e wynajem samochodów i inne dodatki. Jako solidne biuro, posiadamy tak?e szerok? gam? ofert Last Minute.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

25. Wyprawy egzotyczne
FajnaOferta.pl to multimedialne biuro podró?y. Oferujemy wczasy w najpi?kniejszych zak?tkach ?wiata, wycieczki objazdowe - zwiedzanie po??czone z odpoczynkiem, wyjazdy Wellness & SPA, wyjazdy motywacyjno-integracyjne dla firm i instytucji. U nas obejrzysz filmy o krajach, miastach i hotelach. Dzi?ki filmowym prezentacjom ?atwo znajdziesz sprawdzone oferty. Dla mi?o?ników opalania i wodnych przygód mamy interesuj?ce wczasy nad morzem.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

26. Jankowscy sc - przewozy autkoarowe
Poszukuj?c firmy przewozowej spotykamy si? z do?? szerok? ofert?. Po?ród wielu firm przewozowych znajdziemy firm? Jankowscy sc z Dalewa (miejscowo?ci niedaleko Leszna, Poznania i ?remu). Firma specjalizuje si? w wycieczkach po wielu krajach Europy a tak?e do ciekawych miejsc naszego kraju. Wyjazdy oferuje przede wszystkim szko?om, zak?adom pracy - wycieczki szkolne, zak?adowe - integracyjne. Organizuje równie? pielgrzymki do sanktuariów w Europie, a szczególnie do Medziugorie w Chorwacji. Autokary firmy posiadaj? dost?p do Internetu dzi?ki WiFi, zatem je?d?enie staje si? przyjemniejsze - szybciej mija czas. Dodatkowo dochodzi uprzejma obs?uga i do?wiadczenie kierowców. Te wszystkie czynniki sprawiaj?, i? warto skorzysta? z propozycji przewo?nika.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

27. Wakacje
Lotniska Last Minute oferuje wakacje zagraniczne do najró?niejszych zak?tków kuli ziemskiej. Obszerna i na bie??co modernizowana baza informacji, umo?liwia wydoby? wiele ciekawych propozycji turystycznych. Specyfikacj? biura podró?y s? w szczególno?ci wyjazdy do ciep?ych krajów, wycieczki last minute oraz last minute. Propozycja dotyczy takich egzotycznych krajów jak: Tunezja czy Kuba. Na stronie internetowej czynna jest przedsprzeda? on-line, dzi?ki której mo?na zakupi? wymarzon? wycieczk? bez potrzeby wychodzenia z domu. Biuro podró?y wyposa?one jest w informacje telefoniczn?, która pomo?e zasi?gn?? niezb?dnych informacji tycz?cych si? wybranej oferty wyjazdowej.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

28. Ubezpieczenie dla sportowców
Ubezpieczenia nietypowe powsta?y dla tych osób, które w?ród standardowych polis nie znajduj? dla siebie nic satysfakcjonuj?cego. Dzi?ki nietypowym polisom mo?na ubezpieczy? np. przyj?cie weselne albo rzeczy o ma?ej warto?ci materialnej, które s? jednak dla nas cennymi, sentymentalnymi pami?tkami. Sport to dla wielu osób sens ?ycia – uprawiaj? go zawodowo lub z zami?owania po?wi?caj? mu du?o w?asnego czasu. Sport to jednak nie tylko przyjemno?? ale i kosztowne w rehabilitacji kontuzje. Aby móc sfinansowa? sobie odpowiednie leczenie, warto zdecydowa? si? na ubezpieczenie dla sportowców.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

29. Baza noclegowa
Obszerna baza najlepszych obiektów turystycznych w Polsce i za granic?. Gromadzi informacje o hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, domach wycieczkowych, schroniskach i innych o?rodkach. Ka?dy obiekt jest szczegó?owo opisany, opatrzony zdj?ciami, dok?adn? map? dojazdow?, list? oferowanych udogodnie? oraz danymi kontaktowymi. Serwis stanowi nieocenion? pomoc dla wszystkich osób planuj?cych odpoczynek w mie?cie, na wsi, w górach czy nad morzem b?d? wyje?d?aj?cych w s?u?bow? podró? i poszukuj?cych korzystnych miejsc noclegowych. Jest równie? niezwykle atrakcyjn? platform? reklamow? dla w?a?cicieli obiektów turystycznych, oferuj?c im skuteczna promocj? i mo?liwo?? dotarcia do tysi?cy internatów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

30. ?eba noclegi,pensjonat, pokoje, morze, wczasy,o?rodek wypoczynkowy
?eba. Noclegi, O?rodek po?o?ony jest blisko morza.. ?eba, doskona?y wypoczynek ca?y rok
Wczasy w O?rodku Wczasowym Star w ?ebie to niezapomniane prze?ycia

Dogodne po?o?enie o?rodka - zaledwie 350m od morza i blisko centrum miasta, sprzyja zarówno rekreacji, jak i popo?udniowym wypadom.
U nas nikt si? nie nudzi!
Na dwóch hektarach ogrodzonej i strze?onej powierzchni rekreacyjnej w?ród zieleni znajduj? si?:
bezpieczne place zabaw dla dzieci, kort tenisowy z nawierzchni? syntetyczn?, boiska do pi?ki no?nej, siatkówki, siatkówki pla?owej, kometki, koszykówki oraz miejsce na ognisko i grilla.
Nasi pracownicy zawsze zadbaj? o Pa?stwa wygod? i bezpiecze?stwo, b?d?c zawsze do dyspozycji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.