Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : urlop]
Sort By :
11. Dom Agroturystyczny na Mazurach - Rusek Wielki - Wczasy Mazury - Rusa?ka
Agroturystyka na Mazurach. Dom Agroturystyczny Rusa?ka (Rusek Wielki - Mazury) zaprasza na niezapomniane wczasy. Pokoje o wysokim standardzie zapewniaj? pewny wypoczynek. W cenie korzystanie ze sprz?tów wodnych (?ódki, rower wodny, kajaki, deski windsurfingowe) i turystycznych (le?aki, rowery). Przyjed? na Mazury. Rusek Wielki jest miejscowo?ci? do której b?dziesz wraca? cz?sto. Pod r?k? masz tu jezioro i las, ryby i grzyby. Rusek Wielki i Rusa?ka to ulubione miejsca nie tylko wypoczynku indywidualnego, ale tak?e zorganizowanych imprez towarzyskich.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

12. Baza noclegowa
Obszerna baza najlepszych obiektów turystycznych w Polsce i za granic?. Gromadzi informacje o hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, domach wycieczkowych, schroniskach i innych o?rodkach. Ka?dy obiekt jest szczegó?owo opisany, opatrzony zdj?ciami, dok?adn? map? dojazdow?, list? oferowanych udogodnie? oraz danymi kontaktowymi. Serwis stanowi nieocenion? pomoc dla wszystkich osób planuj?cych odpoczynek w mie?cie, na wsi, w górach czy nad morzem b?d? wyje?d?aj?cych w s?u?bow? podró? i poszukuj?cych korzystnych miejsc noclegowych. Jest równie? niezwykle atrakcyjn? platform? reklamow? dla w?a?cicieli obiektów turystycznych, oferuj?c im skuteczna promocj? i mo?liwo?? dotarcia do tysi?cy internatów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

13. ?eba noclegi,pensjonat, pokoje, morze, wczasy,o?rodek wypoczynkowy
?eba. Noclegi, O?rodek po?o?ony jest blisko morza.. ?eba, doskona?y wypoczynek ca?y rok
Wczasy w O?rodku Wczasowym Star w ?ebie to niezapomniane prze?ycia

Dogodne po?o?enie o?rodka - zaledwie 350m od morza i blisko centrum miasta, sprzyja zarówno rekreacji, jak i popo?udniowym wypadom.
U nas nikt si? nie nudzi!
Na dwóch hektarach ogrodzonej i strze?onej powierzchni rekreacyjnej w?ród zieleni znajduj? si?:
bezpieczne place zabaw dla dzieci, kort tenisowy z nawierzchni? syntetyczn?, boiska do pi?ki no?nej, siatkówki, siatkówki pla?owej, kometki, koszykówki oraz miejsce na ognisko i grilla.
Nasi pracownicy zawsze zadbaj? o Pa?stwa wygod? i bezpiecze?stwo, b?d?c zawsze do dyspozycji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

14. Baza noclegów
eUrlop.net - nowoczesna baza noclegów w Polsce. Unikalna baza o?rodków noclegowych gor?co zaprasza! Przy jej pomocy wyszukasz w przyzwoitej cenie, komfortowe tanie noclegi w obr?bie ca?ej polski. Baza ma w posiadaniu tanie kwatery, pensjonaty, domki na wczasy oraz innego typu lokacje wypoczynkowo-rekreacyjne. Nasza baza noclegów posiada mapk? noclegow?, która umo?liwia szybko i komfortowo znale?? miejsce na nocleg. Je?eli posiadasz swój obiekt noclegowy, w takim wypadku dodaj go bezp?atnie! Mo?liwo?ci? jest te? doda? og?oszenie lub artyku? turystyczny.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

15. Apartamenty Olimpic
Propozycja ekskluzywnych i przestronnych apartamentów w nadmorskiej miejscowo?ci Ko?obrzeg. Apartamenty Ko?obrzeg umiejscowione s? w nowoczesnym monitorowanym kompleksie Olimpic Park. S? gustownie umeblowane, stworzone do wypoczynku o ka?dej porze roku. Na terenie kompleksu znajduje si? sala fitness, plac zabaw dla dzieci równie? podziemny parking. Apartamenty Olimpic to rewelacyjne miejsce do wypoczynku nad morzem dla rodzin i ich bliskich. Na witrynie mo?na zarezerwowa? apartament jak równie? zaznajomi? si? z aktualnym cennikiem. Serdecznie zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

16. Chorwacja
Chorwacja - miejsca i zwi?zane z nimi atrakcje
Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy si? zachodnia cz??? kraju - pó?wysep Istria i Dalmacja oraz wyspy. Chorwacja ma ponad 1000 wysp i wysepek (niektóre przewodniki podaj?, ?e dok?adnie 1185), ale zamieszka?ych jest nieca?e 70.
Najwi?ksza wyspa Cres, ma ponad 400 km2 i ca?kiem sporo do zaoferowania. Pe?no tu niewielkich miasteczek, licz?cych czasami kilkadziesi?t mieszka?ców. Mo?na wybra? si? te? nad jezioro Vransko albo przejecha? do miejscowo?ci Vrana, gdzie znajduj? ruiny twierdzy templariuszy. Warto zajrze? do miasta Osor. Znajduje si? w nim most obrotowy, ??cz?cy Cres z mniejsz? wysp? Lošinj. Dawno temu obie wyspy stanowi?y ca?o??. Mo?na powiedzie?, ?e bardzo dawno temu, bo dziel?cy je kana? wykopali staro?ytni Rzymianie. Osor ma pewn? cech? wspóln? z Chicago, Bukaresztem i Belgradem. We wszystkich tych miastach mo?na podziwia? dzie?a Ivana Meštrovicia (1883-1962), jednego z najs?ynniejszych chorwackich rze?biarzy. Mi?o?nicy muzyki klasycznej powinni wybra? si? do tego miasteczka mi?dzy po?ow? czerwca a ko?cem sierpnia, kiedy czo?owi chorwaccy arty?ci daj? koncerty w miejscowej katedrze i na rynku.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

17. Wczasy na Mazurach
O?rodek Rekreacyjny w ??kuku na Mazurach to idealne miejsce na odpoczynek. Niezwykle urozmaicona oferta turystyczna, blisko?? jezior i lasów oraz wspania?a kuchnia. Komfortowe pokoje, pola namiotowe, sp?ywy kajakowe, jazda konna. Ka?dy znajdzie dla siebie co? ciekawego. Odrestaurowany XIX – wieczny folwark gwarantuje udane wakacje. Nad Jeziorem ??kuk na Mazurach w odrestaurowanym, starym folwarku w 2009 roku powsta? O?rodek Rekreacyjny. Urozmaicona oferta turystyczna dla ró?nych grup wiekowych, o ka?dej porze roku. Komfortowe pokoje i przyst?pne ceny. A do tego wspania?a przyroda. Atrakcje takie jak: zorbing, pole do minigolfa, sp?ywy kajakowe, pole namiotowe, kemping, wycieczki rowerowe, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

18. Zatoka Pucka - Wakacje nad morzem
Strona internetowa Zatoki Puckiej zawieraj?ca mi?dzy innymi aktualno?ci, ciekawe informacje, fotografie, filmiki oraz aktualn? baz? noclegow? w tym hotele SPA. Zasi?g informacyjny serwisu obejmuje Pó?wysep Helski i najbli?sz? okolic?. Zatoka Pucka znana jest na ca?ym ?wiecie ze znakomitych warunków do uprawiania wielu sportów mi?dzy innymi windsurfingu i kitesurfingu. Wed?ug znawców windsurfingu Zatoka ma kategori? A0, a najlepsze warunki do uprawiania tego sportu w ca?ej Europie s? w Cha?upach, w?a?nie nad Zatok? Puck?. Innym sportem wodnym jest ?eglarstwo, którego mi?o?ników jest mnóstwo w?ród miejscowej ludno?ci. Jeszcze inn? atrakcj? jest nurkowanie to idealny sport dla osób pragn?cych pozna? podwodny ?wiat Zatoki. Zatoka Pucka przyci?ga tak?e mi?o?ników w?dkarstwa. Wypo?yczenie kutra wraz z grup? innych w?dkarzy nie wymaga du?ych nak?adów finansowych. Serdecznie zapraszamy do przyjazdu nad pi?kn? Zatok? Puck?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

19. Oferty Lastminute
Last-minute.pl prawdziwe oferty last minute na najbli?sze 14 dni. Odwied? najpi?kniejsze miejsca na ?wiecie w najni?szej cenie! Dzi?ki mo?liwo?ci wylotu z wielu miast w ca?ej Polsce ka?dy mo?e skorzysta? z naszych ofert. Wybierz urocz? Hiszpani?, s?oneczny Egipt, egzotyczn? Tunezj?, czy wyj?tkowe wyspy w?ród lazurowych mórz ca?ego ?wiata. Poznaj unikalne smaki, obc? kultur? i go?cinnych cudzoziemców, którzy zadbaj? o to, by? czu? si? jak u siebie. Zafunduj sobie niezapomniany urlop i wybierz si? z nami w dalek? podró?!

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

20. http://www.wakacje-marzen.pl
Serdecznie zapraszamy do wnikliwej lektury serwisu internetowego Wakacje Marzen, który stworzony zosta? w 2008 roku i od tego czasu non stop dzia?a, jako jeden z wiod?cych serwisów tematycznych zwi?zanych z szeroko rozumian? sfer? turystyki. Przedstawiamy mi?dzy innymi kilka kategorii tematycznych takich jak poradnikowo, podró?niczo, kulinarnie, dzieci w podró?y. Jeste?my z Wami nieprzerwanie od lat, gromadz?c du?e do?wiadczenie.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 4, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.