Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Nieruchomo?ci


Wpisy
Sort By :
81. Mieszkania
Morizon oferuje go?ciom rozbudowan? wyszukiwark? nieruchomo?ci skupiaj?c? oferty nieruchomo?ci z terenu pa?stwa. Wyszukiwarka Morizonu pozwala na znalezienie i porwnanie ofert sprzeda?y i wynajmu dowolnego typu nieruchomo?ci. U?ytkownicy mog? wyszukiwa? domy, mieszkania, lokale u?ytkowe i dzia?ki w ka?dym regionie kraju np. mieszkania Warszawa. Dzi?ki mo?liwo?ci okre?lenia takich parametrw odnajdywania jak przedzia? cenowy, powierzchnia nieruchomo?ci i ceny za metr kwadratowy bez w?tpienia prawie ka?dy zainteresowany znajdzie ciekawe dla siebie og?oszenia nieruchomo?ci. Mieszkania mo?na wyszukiwa? rwnie? okre?laj?c po??dan? liczb? pokoi. Wyszukiwarka nieruchomo?ci Morizon ma w swojej bazie ponad p? miliona ofert po?rednikw nieruchomo?ci z ca?ego pa?stwa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

82. Sprzeda? i wynajem domw - AdHome.pl
AdHome.pl to serwis og?osze? nieruchomo?ci, w ktrym mo?esz bezp?atnie zarwno zamie?ci? og?oszenie jaki i przegl?da? oferty sprzeda?y i wynajmu domw dodane przez innych u?ytkownikw. W AdHome.pl znajdziesz wille, domy jednorodzinne, rekreacyjne z basenem zlokalizowane w centrum miasta, na jego obrze?ach lub je?eli lubisz spokj ca?kowicie za miastem. Domy w stanie surowym, do wyko?czenia lub gotowe do zamieszkania, wszystko zale?y do Twoich potrzeb. Zapraszamy do zamieszczania i przegl?dania ofert nieruchomo?ci. Je?eli posiadasz dzia?k? na sprzeda? lub chcesz j? wydzier?awi?, w AdHome.pl dajemy mo?liwo?? zamieszczenia bezp?atnej oferty z pe?nymi informacjami o dzia?ce, szczeg?owym opisem, jak i zdj?ciami oraz mapk? lokalizacyjn?. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

83. Mieszkania Opole
Na stronach naszego serwisu internetowego oprcz ofert kupna lub sprzeda?y atrakcyjnych nieruchomo?ci znale?? mo?na rwnie? wiele wskazwek oraz us?ug, ktre s? niezb?dne przy przeprowadzaniu tak powa?nych inwestycji. Polecamy wsparcie prawnikw, rzeczoznawcw, geodetw a nawet notariuszy. Na ?ywienie naszych klientw przeprowadzamy generalne remont kupionych mieszka? lub domw. Dodatkowo polecamy us?ug? zwi?zan? z przeprowadzk?, ktra gwarantuje bezpieczny transport przewo?onego dobytku.Nasz portal internetowy oferuje kompleksow? obs?ug? we wszystkich sprawach zwi?zanych z przeprowadzeniem inwestycjami mieszkaniowej. Umo?liwiamy nie tylko sprzeda? ale kupno atrakcyjnych nieruchomo?ci. Na ?yczenie naszych klientw polecamy pomoc wyspecjalizowanych rzeczoznawcw oraz geodetw. Polecamy adresy notariuszy w celu prawnej obs?ugi ka?dej przeprowadzonej transakcji a nasi doradcy finansowi pomog? w znalezieniu atrakcyjnego kredytu mieszkaniowego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

84. Tania stancja - darmowe og?oszenia wynajmu
Nasz portal, to po?rednik pomi?dzy wynajmuj?cymi, a potencjalnymi najemcami. Og?oszenie pochodz? z ca?ego kraju - jak Polska d?uga i szeroka. Bez obaw, nie wyci?gniemy od Ciebie ani grosika. Nie b?dziemy te? ?ciemnia? o r?nych, dziwnych podmiotach prawnych, osobach fizycznych, itd… itp… S?owem, obiecujemy, ?e b?dziemy trzyma? si? tematu wynajmu i mieszkania samego w sobie. Podszepniemy, jak dobrze si? urz?dzi?. Wa?ne jest dla nas, aby? znalaz?/a dok?adnie to, co sk?oni?o Ci? do odwiedzenia naszego serwisu. Dodanie nowego og?oszenia jest proste, jak drut - wype?niasz logiczny formularz, potwierdzasz, ?e Ty to Ty i gotowe!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

85. Biura Skalar
Presti?owe biura do wynaj?cia w Poznaniu - Skalar Office Center. Nowoczesna architektura, mo?liwo?? dowolnej aran?acji przez najemce, precyzyjny system sterowania temperatur? i wilgotno?ci? powietrza w budynku, parking z 200 miejscami – to wszystko w budynku najwy?szej klasy. Wynajem biur od 100 m kw. w centrum Poznania. Ulica Grecka 1, 60-201 Pozna? to bardzo atrakcyjna lokalizacja. Biura na wynajem posiadaj? klimatyzacj? wraz z regulacj? wilgotno?ci powietrza oraz nowoczesne rozwi?zania technologiczne i informatyczne. Zapewniamy wysokie standardy bezpiecze?stwa (ca?odobowa ochrona i sie? kamer przemys?owych, niezawodny system interkomw).

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

86. Mieszkania Bielsko-Bia?a
Najlepsze miejsce do zakupu lub sprzeda?y nieruchomo?ci na obszarze Bielska ? Bia?ej. Biuro nieruchomo?ci ?Po?udnie?. Je?li nie jeste? pewny czy chcia?by? mieszka? w domu czy mieszkaniu ? zadzwo? do nas, a nasi konsultanci przedstawi? tabelaryczne zestawienie wielu ofert pod k?tem zakupu i eksploatacji. Je?li podoba Ci si? jaki? dom, a my nie mamy takiego w ofercie, - to postaramy si? go wyszuka?. Nasi licencjonowani doradcy znaj? wszelkie niuanse rynku nieruchomo?ci na tym terenie. Przez zakupem, naszym klientom pomagamy sprawdzi? stan techniczny domu lub mieszkania. Nie marnuj czasu i pieni?dzy. Nasi doradcy nie do??, ?e doradz?, to jeszcze pomog? za?atwi? wszystkie formalno?? zwi?zane ze sprzeda??, zakupem czy wynajmem. Domy, dzia?ki, mieszkania, grunty ? sprawdzone oferty u licencjonowanego po?rednika.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

87. Hale przemys?owe
Nieruchomo?ci komercyjne i przemys?owe to wizytwka tej agencji nieruchomo?ci od lat dzia?aj?cego w bran?y. Posiada ono najbogatsz? baz? hal zlokalizowanych na Mazowszu i w Warszawie, ktre to tereny s? jego priorytetem. Celem firmy jest aktualizowanie bazy zgodnie z faktycznymi potrzebami rynku. Dzi?ki wieloletniej dzia?alno?ci w bran?y i poparciu renomowanych inwestorw firma sprawnie wzbogaca si? o szczeglnie ciekawe oferty nowoczesnych hal po?o?onych w pobli?u drg ekspresowych. Klienci otrzymuj? do wyboru kilka propozycji, w dalszej kolejno?ci odbywa si? wiwisekcja, na podstawie ktrej zleceniodawca podejmuje decyzj?. Osobiste ogl?dziny hal o parametrach ciekawi?cych potencjalnego najemc? czy nowego w?a?ciciela odbywaj? si? w towarzystwie agenta, udzielaj?cego szczeg?owych wyja?nie?. Kompletne zaanga?owanie w obs?ug? klientw, skutkuje trwa?? wsp?prac?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

88. Hale
Renomowany po?rednik, oferuje liczne hale odpowiednie do r?nego typu dzia?alno?ci. W ofercie firmy znajduj? si? hale magazynowe i hale produkcyjne o obszernych rozmiarach z mo?liwo?ci? wydzielenia mniejszych. Proponowane hale odznaczaj? si? innowacyjn? konstrukcj? i licznymi udogodnieniami w postaci ramp i dokw prze?adunkowych. Ponadto techniki zabezpiecze? np. przeciwpo?arowych. W trakcie budowy u?yto innowacyjne technologie i atestowane budulce. Do szczeglnie powszechnych w?rd klientw nale?? nieruchomo?ci stalowe, umo?liwiaj?ce oszcz?dne magazynowanie. Wa?ny dzia? tworz? hale produkcyjne, dostosowane tak?e do fachowej produkcji. Jartom gwarantuje szeroki wybr lokalizacji w g?wnych miastach Polski i w ich okolicach, obok drg o du?ym nat??eniu ruchu. Zawsze aktualna oferta i profesjonalne doradztwo.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

89. Apartamenty nad morzem
Na naszych stronach internetowych znajd? Pa?stwo oferty nieruchomo?ci takie jak mieszkania wakacyjne. Przedstawiamy du?y wybr nieruchomo?ci, mi?dzy innymi: apartamenty nad morzem czy w grach przeznaczone pod wynajem. Na portalu zaprezentowane s? tak?e oferty mieszka? w du?ych miastach. Wszystkie pochodz? z rynku pierwotnego i podzielone s? na mieszkaniowe i inwestycyjne, zapewniaj?c zyski na rosn?cym rynku nieruchomo?ci. Strona przeznaczona jest dla osb prywatnych, ktre mog? tu znale?? mieszkania lub nieruchomo?ci inwestycyjne w atrakcyjnych lokalizacjach i przyst?pnych cenach, ale tak?e dla deweloperw zainteresowanych prezentacj? oferowanych inwestycji. Naszym klientom proponujemy najnowsze projekty inwestycyjne z opcj? gwarantowanego zysku z wynajmu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

90. Sprzeda? mieszka? Rzeszw
Wis?ok Inwestycje jest nowym przedsi?wzi?ciem, w ramach ktrego b?d? mogli Pa?stwo zakupi? mieszkania w Rzeszowie. Tworzenie Deweloper Rzeszw, dzia?aj?cy w ramach przedsi?wzi?cia Wis?ok Inwestycje oferuj?cy sprzeda? mieszka? w Rzeszowie, zaprasza do zapoznania si? z ciekaw? ofert? przyjemnych, dobrze zaprojektowanych, modnych mieszka?, ktre bezdyskusyjnie spe?ni? Pa?stwa nawet najbardziej wygrowane oczekiwania. Oferowane przez nasz? firm? mieszkania w Rzeszowie znajduj?ce si? na terenie osiedle Wis?ok Rzeszw s? budowane zgodnie z wymogami unijnymi i wed?ug najwy?szych europejskich standardw. Zach?camy do skorzystania z naszej oferty i zagwarantowania sobie i swojej rodzinie wygodnego gniazdka.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.