Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia


Wpisy
Sort By :
81. Odzyskiwanie danych toru?
Etapy odzyskiwania danych: 1. Dostarczenie no?nika. Pierwszym etapem odzyskania danych jest dostarczenie no?nika do naszej firmy. Klientom z podpisan? umow? serisow? zapewniamy interwencj? w siedzibie klienta. 2. Ekspertyza. Po dostarczeniu no?nika danych przyst?pimy do analizy uszkodzenia i jego ewentualnej przyczyny. Wykonanie ekspertyzy pozwoli oszacowa?, w jakim stopniu mo?liwe b?dzie odzyskanie Pa?stwa danych, oraz okre?lenie kosztu i czasu ich odzyskania. Klientom z umow? serwisow?, j?sli to mo?liwe, wykonujemy analiz? w siedzibie klienta. 3. Szacowany koszt i kontakt z Klientem. Po zako?czeniu ekspertyzy kontaktujemy si? z Pa?stwem i przedstawiamy (s?ownie lub w formie pisemnej) wynik diagnostyki. Nast?pnie precyzyjnie okre?lamy koszt odzyskania danych. Po zatwierdzenia kosztu odzyskujemy dane.. 4. Odzyskanie danych. 5. Przekazanie danych Klientowi - najcz??ciej na drugim no?niku klienta. W przypadku ma?ej ilo?ci danych nagrywamy je na p?yty DVD/CD

Kategoria:

Data wpisu: Dec 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

82. ogrody Inowroc?aw
Firma Harasimowicz Architektura Krajobrazu powsta?a z my?l? o tworzeniu, przepi?knego otoczenia. Naszym celem jest wydobywa? to co najpi?kniejsze z Natury. Doradzamy w doborze materia?w, proponujemy rozwi?zania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientw. Dzi?ki posiadaniu w ofercie szerokiej gamy kamienia ogrodowego i elewacyjnego tworzymy r?norodne aran?acje zieleni w po??czeniu z materia?em naturalnym typu drewno, kamie?, ceramika i metale szlachetne ( br?z, stal kwasoodporna) . Nasi pracownicy staraj? si? realizowa? indywidualne rozwi?zania architektoniczne oraz stosowa? najnowsze technologie w urz?dzaniu terenw zieleni. Jako fachowcy zawsze s?u?ymy dobr? rad? i praktyczn? pomoc?. Mo?na nam zaufa? podczas projektowania, zak?adania i p?niejszej piel?gnacji. Przygotowujemy dokumentacj? inwestycyjn? w zakresie projektw zieleni, projektw wykonawczych, studiw koncepcyjnych, wykonujemy inwentaryzacje zieleni (dendrologiczne), projekty gospodarki drzewostanem. Projektujemy ogrody przydomowe, ziele? na osiedlach mieszkaniowych, ziele? we wn?trzach, parki, skwery miejskie, ziele? przy centrach handlowych, zielone dachy, tarasy, balkony. Posiadamy jedn? z wi?kszych w Polsce hurtowni kamieni ogrodowych, grysw i ?wirw ozdobnych

Kategoria:

Data wpisu: Dec 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

83. radca prawny Nowa Iwiczna
Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Bartuzi-Bielak ?wiadczy kompleksowe us?ugi prawne na rzecz Klientw indywidualnych, przedsi?biorcw i instytucji publicznych. Kancelaria doradza i udziela stosownej pomocy w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa autorskiego. Ka?d? spraw? i ka?dego Klienta traktujemy w zindywidualizowany sposb dobieraj?c optymalne ?rodki post?powania. Stawiamy na profesjonalizm, jako?? i transparentno?? w relacjach z Klientami. Siedziba kancelarii mie?ci si? w Warszawie, filia w Nowej Iwicznejkancelaria prawna Nowa Iwiczna, prawnik Nowa Iwiczna, porady prawne Nowa Iwiczna, radca prawny Ilona Bartuzi-Bielak

Kategoria:

Data wpisu: Dec 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

84. nauka jazdy Warszawa
Profesjonalny Kurs Prawa Jazdy kat. B oraz Jazdy Doszkalaj?ce w Warszawie dla Kandydatw Przyst?puj?cych do Egzaminu na Prawo Jazdy kat.B. Szko?a Nauki Jazdy - Havranek specjalizuje si? w szkoleniu osb przyst?puj?cych do egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy Warszawa - kat B i osb posiadaj?cych prawo jazdy lecz maj?cych trudno?ci w poruszaniu si? samochodem osobowym. Nie wa?ne ile masz lat 18 czy 118:) nie wstyd? si? - zadzwo?, na pewno pomog?! Po?owa sukcesu to-dobry instruktor. Bez odpowiedniego podej?cia i wiedzy instruktora mo?emy wyje?dzi? wiele godzin a efektu nie osi?gniemy. Aby zda? egzamin za pierwszym razem nie wystarczy posi??? wiedz? i umiej?tno?ci prowadzenia samochodu. Jest jeszcze kilka czynnikw, ktre sk?adaj? si? na sukces, ktry osi?gn??em zdaj?c za pierwszym razem ka?dy egzamin praktyczny zwi?zany z prowadzeniem samochodu. Pojazdy szkoleniowe s? nowe, klimatyzowane i w bardzo dobrym stanie technicznym utrzymane w czysto?ci. Dzi?ki temu nauka jazdy staje si? przyjemniejsza i odbywa si? w mi?ej i bezstresowej atmosferze

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

85. BiuroInter.pl sp. z o.o.
Je?li chcesz szybko i sprawnie naby? sp?k?, to trafi?e? w dobre miejsce. Od kilku lat uwa?a si? nas za najbardziej znanego lidera sprzeda?y czystych sp?ek. Przekazanie udzia?w trwa maksymalnie dwie godziny i wymaga parafowania kilku stron umowy oraz krtkiej wizyty w biurze notarialnym. Nasze sp?ki s? nowe, nie wystawia?y dokumentw, nie s? zad?u?one, nie zatrudniaj? pracownikw. Dokonuj?c zakupu w naszej firmie, otrzymujesz gwarancj? ?e p?niejsze funkcjonowanie firmy nie b?dzie boryka? si? z ?adnymi niedogodno?ciami b?d?cymi efektem uchybie? przy rejestracji. Jeste?my rzeteln? i legalnie dzia?aj?c? firm?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

86. dietetyk Legnica
Poradnia Dietetyczna ?cie?ka Zdrowia zapewnia fachow? pomoc z zakresu porad dietetycznych oraz uk?adania indywidualnych jad?ospisw sk?adaj?cych si? ze zdrowych, naturalnych i pe?nowarto?ciowych posi?kw, bez u?ycia suplementw. Odpowiedzi na wiele pyta? znajd? tu zarwno osoby chc?ce zredukowa? mas? cia?a, jak i te, ktrym zale?y na wzmocnieniu sylwetki, poprawie kondycji ca?ego organizmu czy leczeniu chorb dieto- zale?nych. Dietetyk ?cie?ki Zdrowia przeprowadzi Ci? przez zakr?ty diety wprost do idealnej figury i doskona?ego samopoczucia bez blu i niepotrzebnych wyrzecze?. Ju? podczas pierwszej wizyty dowiesz si?, czym spowodowane s? Twoje problemy z kontrol? wagi, a szczeg?owy wywiad ?ywieniowy i profesjonalna analiza sk?adu cia?a pozwol? zaproponowa? najlepsze metody i ?rodki pomagaj?ce zlikwidowa? zalegaj?cy tu i wdzie t?uszczyk. Gwarancj? precyzyjnego uj?cia problemu daje nowoczesne urz?dzenie pomiarowe Juwell Medical Body Explorer opatrzone odpowiednim certyfikatem medycznym. Analizator w szybki i ca?kowicie bezinwazyjny sposb nakre?li szczeg?ow? kondycj? Twojego organizmu i pomo?e przyspieszy? etapy wyszczuplania.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

87. radio
Radio PolskaStacja.pl to polskie radio online w super jako?ci i za darmo. Kilkadziesi?t radiowych kana?w. Witryna pozwala na wyszukiwanie i ods?uchiwanie utworw muzycznych oraz tworzenie z nich playlist do stworzonych przez siebie stacji radiowych, legalnie i bez konieczno?ci pobierania muzyki. Dzi?ki temu masz mo?liwo?? stworzenia stacji radiowej idealnie dopasowanej do Twojego gustu muzycznego. Swoimi zasobami muzycznymi mo?esz dzieli? si? z innymi u?ytkownikami. Mo?esz tak?e wyszuka? wed?ug kategorii muzycznej gotowe stacje stworzone zarwno przez administratorw serwisu, jak i przez innych u?ytkownikw. W ramach serwisu znajduje si? rwnie? wyszukiwarka i bogata baza: tekstw piosenek oraz teledyskw. PolskaStacja udost?pnia tak?e darmowe aplikacje do s?uchania radia w telefonach komrkowych na takie platformy jak Android, iOs, Windows Mobile

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

88. projekty domw Pozna?
Studio Architektury i Sztuki jest biurem projektw, przygotowuj?cym dokumentacj? do pozwolenia na budow? oraz wykonawcz?. Oferujemy projekty pe?nobran?owe: architektoniczno-konstrukcyjne, elektryczne, sanitarne (wod.-kan., c.o. i wentylacji). Zajmujemy si? rwnie? sprzeda?? projektw gotowych oraz ich adaptacj?. Wykonujemy ?wiadectwa charakterystyki energetycznej. Nasze dokumentacje s? wykonywane w postaci cyfrowej w oparciu o licencjonowane oprogramowanie graficzne CAD. Studio Architektury i Sztuki jest m?od? pracowni?, bo istnieje od 2008 roku, jednak projektanci biura oraz wsp?pracuj?cy bran?y?ci posiadaj? wieloletnie do?wiadczenie w projektowaniu wszelkich typw obiektw: budynkw mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynkw us?ugowych typu supermarkety, biurowce, hotele, hale magazynowe, obiekty sportowe, adaptacje pomieszcze? na us?ugi typu gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomiczne i inne, modernizacje i przebudowy obiektw istniej?cych.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

89. unicus
UNICUS jest dynamiczn? i nowoczesn? firm?, ktra zajmuje si? dystrybucj?, monta?em i serwisem elektrowni fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Profesjonalnie doradzamy w zakresie doboru najbardziej adekwatnych i optymalnych rozwi?za?. Jeste?my w stanie zaprojektowa? i wykona? ka?d? elektrowni? fotowoltaiczn? oraz wiatrow?. Obs?ugujemy zarwno Klientw indywidualnych jak i firmy czy instytucje. Realizujemy zarwno ma?e projekty takie jak instalacje do domw jednorodzinnych, jak i du?e inwestycje - rozbudowane elektrownie fotowoltaiczne czy wiatrowe. unicus cz?stochowa, unicus maciej janowski, unicus elektrownie fotowoltaiczne, unicus turbiny wiatrowe, unicus odnawialne ?rd?a energii, unicus janowski

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

90. ogrodzenia
Przedstawiamy Pa?stwu ofert? dotycz?c? producenta nowoczesnych systemw ogrodzeniowych. Mo?ecie Pa?stwo zapozna? si? z systemem kratowych ogrodze? panelowych, gdzie wszystkie wykonane przez nas produkty charakteryzuj? si? zarwno ogromn? wytrzyma?o?ci?, jak rwnie? prostym monta?em. P?oty i ogrodzenia wykonane przez firm? Mati-Met charakteryzuj? si? wyj?tkowo wysok? jako?ci? zabezpiecze? antykorozyjnych. Produkty przez nas oferowane posiadaj? nie tylko zalety wymienione powy?ej. Mo?na do nich dopisa? rwnie? dobr? cen?, co sprawia ?e p?oty czy ogrodzenia panelowe naszej firmy mo?na coraz cz??ciej zaobserowowa? zarwno w domostwach, jak i w du?ych budynkach przedsi?biorstw

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.