Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys?


Wpisy
Sort By :
71. P.H.U. Malpol - Fiberglass Statuary Experts
Firma Malpol posiada 16 letnie do?wiadczenie gwarantowanej jako?ci w produkcji figur, obiektw reklamowych. Jako g?wny komponent do produkcji wykorzystujemy fiberglass. Nasze zagraniczne realizacje: Cowparade, Oscar - Hollywood, Maskotka Eurobasket - Serbia podnios?y presti? firmy oraz zwi?kszy?y zaufanie klientw co do pewno?ci i zadowolenia z naszych us?ug.

Produkcja:
- figury reklamowe, przestrzenne,
- reklama 3d,
- dinozaury,
- gad?ety reklamowe,
- laminaty,
- artyku?y dekoracyjne i reklamowe,
- life-size figures,
- figury cowparade,
- wyroby promocyjne,
- reklamowe i dekoracyjne,
- reklama zewn?trzna 3d
- figury dekoracyjne i ogrodowe

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

72. Kasa fiskalna
Szwajcarska firma Farimex SA to najwi?kszy dystrybutor urz?dze? fiskalnych w Europie. Od lat dostarcza produkty do takich krajw jak Polska, Grecja, Rumunia, Turcja, W?gry oraz cz??ci pa?stw afryka?skich.

Farimex Polska sp. z o.o. zosta?a powo?ana by u?atwi? dystrybucj? urz?dze? fiskalnych na polskim rynku. Nasza siec dealerw ca?y czas si? powi?ksza, a obecnie wynosi ponad 200 punktw sprzeda?y.

Od 2010 roku jeste?my wy??cznym dystrybutorem urz?dze? fiskalnych firmy Elemis.
Produkty firmy Elemis charakteryzuj? si? prostot? w u?yciu i niezawodno?ci? w dzia?aniu. Urz?dzenia fiskalne Elemis to doskona?e rozwi?zania dla ma?ych i ?rednich firm.


Firma Elemis stale podnosi jako?? swoich produktw jak i rozbudowuje asortyment. Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi nowo?ciami (MikroSuper; Program Sprzeda?owo-Magazynowy ?Handel?) jak i produktami dost?pnymi od dawna na specjalnie przygotowanej dla Pa?stwa stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

73. ?a?nie parowe
Jeste? dyrektorem SPA i poszukujesz niedrogich saun saun w przyst?pnych cenach? Przejrzyj ofert? znanego producenta! ?a?nie parowe, sauny na podczerwie?, sauny fi?skie, sauny ogrodowe i VIP – spory wybr ka?dego rodzaju i ka?dej kategorii. Instalacja jest nieskomplikowana i trwa krtko – zyskujesz na czasie. Proponujemy dowz w kraju i poza nim – 50 km gratis. W asortymencie ?wiata Saun rwnie? najlepszej jako?ci akcesoria, wanny z systemem sterowania (jacuzzi), groty, komnaty i jaskinie solne oraz obrazy-puzzle z soli, produkuj?ce jony ujemne. Wspania?a dekoracja i dobroczynny wp?yw na zdrowie!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

74. pawilon, kioski, pawilony handlowe
Specjalizujemy si? w wykonawstwie nowoczesnych obiektw z p?yt warstwowych oraz nowoczesnych materia?w zastosowanych na obiektach wykonywanych w technologii „lekkiej obudowy”. Podstawowa nasza oferta i specjalno?? zespo?u to: pawilony handlowe, pawilony gastronomiczne, pawilony us?ugowe, kioski handlowe, str?wki, portiernie, gara?e, ch?odnie, hale magazynowe, hale produkcyjne, ogrody zimowe, obiekty tymczasowego u?ytkowania. Zapewniamy pe?en profesjonalizm przy obs?udze inwestycji , od fazy projektowej a? do jej zako?czenia, fachowe doradztwo w ka?dej fazie inwestycji, ciekawy desing i szybki monta?. Z ka?d? chwil? jeste?my otwarci na poznawanie nowych technologii, aby o krok wyprzedza? konkurencj?. Zapraszamy firmy tworz?ce nowoczesne materia?y termoizolacyjne do wsp?pracy z nami, s?u?ymy do?wiadczeniem zdobywana w Polsce i za granicami kraju. Nasza kadra to mieszanka do?wiadczenia i m?odo?ci skupiona na jednym projekcie – pawilonyhandlowe.com.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

75. Oglnopolska Gie?da Maszyn
Oglnopolska Gie?da Maszyn
- Bezp?atne og?oszenia | Maszyny przemys?owe | Maszyny budowlane | Maszyny rolnicze | Maszyny stolarskie

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

76. Pokrycia galwaniczne
Szybki w poprzednich paru latach post?p mechaniki oraz sposobw cynkowania wywo?any zosta? znacz?cym zapotrzebowaniem na ten typ pokry?, dlatego te? powsta?y lepsze rodzaje k?pieli i barwy chromianowania cynku, przez co pow?oki te mog? w okre?lonych przypadkach substytuowa? kosztowniejsze pow?oki dekoracyjne mied?-nikiel-chrom, zw?aszcza, gdy nie jest wymagana trwa?o?? po?ysku. W dzisiejszych czasach najcz??ciej wykorzystywane frezarki to: pionowe, horyzontalne, uniwersalne, do drewna, do k?ek z?batych, do gwintw. W obrbce skrawaniem metali wykorzystuje si? liczne obrabiarki, wybr zale?y od tego, jaki wynik ko?cowy pragniemy otrzyma?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

77. Odlewy ci?nieniowe
Najcz??ciej galwanizacja odwo?uje si? do jednego z fundamentalnych zagadnie? galwanostegii, czyli praktycznego wykonywania stale granicz?cych ze sob? cienkich pow?ok metalicznych poprzez k?adzenie jednego metalu na drugim. Temperatura, w ktrej wykonuje si? obrabianie plastyczne na zimno, jest mniejsza od temperatury rekrystalizacji, czyli 0,4 bezwzgl?dnej temperatury topnienia. Wykrojniki dodatkowo wyposa?one s? w listwy z gumy, ktre wystaj? ponad poziom no?y sztancuj?cych lub perforuj?cych oraz umieszczane s? z obu ich stron.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

78. Projektowanie form wtryskowych
Praca w czasie toczenia CNC wymaga zachowywania norm i regu? danych z gry. Obrbka elektroerozyjna ma bogate wykorzystanie w gospodarce przy obrbce cz??ci urz?dze?, zrobionych z towarw trudno skrawalnych i o skomplikowanych konturach geometrycznych. Przebieg odlewania ci?nieniowego, w przeciwie?stwie do innych procesw, polega na nag?ym wstrzykni?ciu metalu do ?ci?ni?tej hydraulicznymi si?ownikami formy przez ciasne bramki systemu wlewowego. Dzi?ki wykrawaniu mo?na nie tylko nada? przedmiotowi po??dany zarys, ale tak?e zrobi? w nim otwr.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

79. Producent ?rodkw czysto?ci
Przedsi?biorstwo Produkcyjno Handlowe INTER TEAM rozpocz??o swoj? dzia?alno?? w 1993 roku jako firma zaopatruj?ca kompleksowo zak?ady pracy w ?rodki higieny.

Dynamiczny rozwj firmy, a tak?e zmieniaj?ce si? potrzeby rynku, spowodowa?y uruchomienie produkcji ?rodkw do bie??cego utrzymania czysto?ci oraz linii profesjonalnych preparatw chemicznych.

Ich szeroka gama i wszechstronne zastosowanie szybko zdoby?y uznanie najbardziej wymagaj?cych klientw, do grona ktrych nale?? dzi? m.in.: profesjonalne firmy sprz?taj?ce, placwki o?wiaty i s?u?by zdrowia, urz?dy administracji, gastronomia, hotelarstwo, du?e zak?ady przemys?owe oraz klienci instytucjonalni i indywidualni.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

80. Hydrotech - hydraulika si?owa
us?ugi w zakresie sprzeda?y, produkcji, projektowania oraz napraw elementw i urz?dze? z nap?dem hydraulicznym. Produkujemy si?owniki hydrauliczne t?okowe i nurnikowe o dowolnej d?ugo?ci skoku. Prowadzimy sprzeda? si?ownikw teleskopowych. Budujemy zasilacze hydrauliczne dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientw. Okuwamy wysokoci?nieniowe przewody hydrauliczne. W naszej ofercie znajduj? si? ponadto: pompy, silniki, zawory, rozdzielacze, elementy z??czne, szybkoz??cza, manometry i inne elementy uk?adw hydrauliki si?owej.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.