Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Sport Turystyka > Biura podró?y


Wpisy
Sort By :
41. Biuro podró?y Gorzów
Wspó?pracuj?c przez ten okres z najlepszymi polskimi organizatorami turystycznymi zdobyli?my do?wiadczenie i wiedz? umo?liwiaj?c? idealne dopasowanie proponowanej oferty do wymogów i oczekiwa? naszych klientów. Specjalizujemy si? w basenie Morza ?ródziemnego oraz Egipcie jednak?e dysponujemy ofert? turystyczn? dla prawie ka?dego miejsca na Ziemi. Biuro Podró?y Alladyn od kilku lat organizuje wyjazdy dla firm. S? to wyjazdy grupowe, szyte na zamówienie klienta, maj?ce charakter szkole? lub nagród fundowanych przez firmy dla swoich kontrahentów lub pracowników. Wspó?pracujemy z du?ymi lokalnymi firmami, dla których od kilku lat organizujemy wyjazdy w coraz to inne niezapomniane miejsca. Proponujemy kompleksow? us?ug?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

42. Przewozy mi?dzynarodowe
Chcia?by? ekonomicznie kupi? bilet autokarowy? Zapraszamy do naszego serwisu biletautobusowy.com, gdzie dowiesz si? wszystkiego o przewozach autokarowych. Urozmaicona propozycja bardzo tanich biletów do wi?kszo?ci pa?stw europejskich, Przejazdy s? dokonywane autokarami o najwy?szym standardzie. U nas zakupisz bilet nie ruszaj?c si? od komputera. Wejd? na nasze forum i podziel si? swoj? opini?. Zapraszamy po informacje do naszego portalu. Mamy do zaoferowania bilety autobusowe wielu znanych firm tj. Agat, Aga-Tur, Appia, Bartu?, Becker-Reisen, Bermuda, Biacomex S.A., BIS-POL, Ecolines, Euro-Express, Eurolines Polska, Europa Express, EUROPA-LINES, EUROPE TRAVEL, EURORES, Gatzka, Globex-Bus, Globtourist.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

43. Wycieczki objazdowe
Polecamy Pa?stwu wycieczki objazdowe autokarowe i samolotowe do wielu krajów m.in. kraje Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i ?rodkowej, Turcja, Kraje Ba?ka?skie, Skandynawia oraz wiele innych. Nasz? specjalno?ci? s? wczasy w Bu?garii, gdzie od 1994 roku umo?liwiamy Pa?stwu wypoczynek w tym pi?knym i niezwykle ciep?ym kraju. Do Bu?garii mo?ecie Pa?stwo uda? si? z nami zarówno samolotem jak i autokarem. Posiadamy obiekty turystyczne w dwóch pi?knych bu?garskich miastach: Primorsko i Sozopol. W ci?gu kilkunastu lat zaufa?o nam tysi?ce klientów, którzy co rok wracaj? i udaj? si? ponownie z nami. Fakt, ?e corocznie mo?emy pochwali? si? pe?nym sezonem sprawia, ?e pozwalamy sobie nazywa? siebie specjalistami w zakresie organizowania wczasów w Bu?garii.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

44. Biuro podró?y Kraków, Mamut Travel, Rejsy po morzu ?ródziemnym, Kolej transsyberyjska
Szukasz oferty wakacyjnej? A mo?e ju? planujesz sp?dzenie urlopu zimowego w tropikach? Teraz w jednym miejscu oferty sprawdzonych organizatorów online. Zapraszamy równie? grupy zorganizowane – bo w grupie zawsze taniej. Dzi?ki wspó?pracy z wieloma organizatorami dajemy mo?liwo?? wyboru najbardziej odpowiedniej i najkorzystniejszej cenowo oferty. Wycieczki po Europie, wczasy w krajach egzotycznych, pielgrzymki, rejsy, kolonie, obozy, wczasy rehabilitacyjne i wiele innych ofert znajd? Pa?stwo na naszej stronie. A je?li nie macie czasu szuka? – wystarczy dok?adnie i szczegó?owo wype?ni? formularz kontaktowy, a z tysi?cy ofert znajdziemy t? odpowiedni?. Specjalnie dla Pa?stwa mamy w swojej ofercie równie? bilety na kolej transsyberyjska , a dla najbardziej samodzielnych turystów mo?liwo?? rezerwacji hoteli online.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

45. Meksyk - pielgrzymki, wycieczki
Portal pielgrzymek.pl przedstawia drogim pielgrzymom ofert? pielgrzymek oraz wycieczek.Pielgrzymki to podró? podj?ta z pobudek religijnych do miejsc swi?tych:Ziemi ?wi?tej, Rzymu, Watykanu, Fatimy, Lourdes, La Salette, Medjugorie, Izraela, Meksyku.Pielgrzymka lub wycieczka, z wypoczynkiem all inclusive w Acapulco
Polski pilot na ca?ej trasie.
Pielgrzymka do Meksyku, oprócz wizyty w Sanktuarium Matki Bo?ej z Guadalupe, to równie? poznawanie tego wspania?ego kraju, jego historii, kultury, zwyczajów ludzi.
Pielgrzymka do Meksyku pozwoli ka?demu odkry? swój w?asny Meksyk, pozwoli do?wiadczy? wspania?ej blisko?ci z innymi pielgrzymami.
Zapraszamy Pa?stwa serdecznie do pielgrzymowania z nami i wspólnego odkrywania m?dro?ci, wiedzy i bogactwa ?wiata. Pielgrzymka pozwala ludziom wierz?cym pozna? od ?rodka korzenie swej chrzescija?skiej wiary.
Mamy nadziej?, ?e wkrótce spotkamy si? na jednym z szlaków pielgrzymkowych.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

46. Biuro Podró?y Kanion Pozna?
Witamy serdecznie

Specjalizujemy si? od roku 1992 w organizacji imprez turystycznych,
integracyjnych i szkoleniowych dla Firm, Szkó?, Instytucji… .
Posiadamy Zezwolenie Wojewody Wlkp.i wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 0335k,
aktualn? Gwarancj? Ubezpieczeniow? zawart? w TUW TUZ, Certyfikat WIT, PIT ,Najwy?sza Jako??,
Odznaczenie ,,Zas?u?onych dla Turystyki ’’

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Dzi?ki wieloletniej wspó?pracy z najwi?kszymi touroperatorami ( Alfastar, Exim, Ecco Travel, GTI, Atur ,
Grecos… )mo?emy zaproponowa? wypoczynek w Polsce i najdalszych krajach w konkurencyjnych cenach.

KOMPLEKSOWA OBS?UGA FIRM I INSTYTUCJI
Organizujemy wyjazdy krajowe i zagraniczne uwzgl?dniaj?ce indywidualne ?yczenia
,, przygotowane na miar? ''.Proponujemy korzystne warunki wspó?pracy z gwarancj?
udanego wypoczynku .

WYNAJEM AUTOKARÓW I MIKROBUSÓW

BILETY LOTNICZE

OBOZY , KOLONIE

UBEZPIECZENIA

Zapraszamy serdecznie

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

47. Bilety autokarowe online
Oferujemy bilety autokarowe online przez ca?? dob?. Mo?esz zakupi? u nas bilety do ponad 900 miejscowo?ci w ca?ej Europie. Sam wybierasz form? p?atno?ci :kart?,przelewem elektronicznym czy zwyk?ym. Sprzedajemy równie? ubezpieczenia znanych firm takich jak Warta,TU Europa, Signal Iduna, Europejskie .Dzi?ki naszej wyszukiwarce online maj? Pa?stwo mo?liwo?? samodzielnego wyboru przewo?nika na danej trasie i najlepszej ceny biletu autokarowego czy te? najkorzystniejszego ubezpieczenie lub karty Euro 26 .Zapraszamy na nasza stron? do zakupu biletów autokarowych. czy do zapoznania si? z ofert? dowozów na lotnisko.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

48. Bilety lotnicze - Informacje o krajach - Nowo?ci - Ciekawostki
U?yteczne informacje o popularnych krajach. Historia pa?stwa. Praktyczne informacje przy podró?y. Po?o?enie i klimat panuj?cy w Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach czy Australii. Przepisy prawne i cywilne obowi?zuj?ce w Tajlandii, Turcji, Kanadzie oraz Japonii. Najwa?niejsze informacje na temat podró?y po USA, Argentynie i Meksyku. Ponadto wyszukiwarka biletów lotniczych i opcja kup bilet lotniczy do takich krajów jak argentyna, australia, chiny, indie, japonia, kanada, meksyk, rosja, tajlandia, usa, turcja, zrednoczone emiraty arabskie. Strona ta pomo?e przygotowuj?cym si? do podró?y zebra? wszystkie niezb?dne informacje, dotycz?ce kraju, do którego si? wybieraj?. Jakie szczepienia s? obowi?zuj?ce, czego nale?y unika?, jak podró?owa? i zarezerwowa? bilet lotniczy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

49. Wizy do Kazachstanu
Nasza dzia?alno?? zwie si? Wizarussia i - jak pokazuje nam sama nazwa - para si? pozyskiwaniem po?wiadcze? na pi?mie zezwalaj?cych na wjazd do danego pa?stwa, czyli krótko mówi?c wiz. Po??dane by?oby wszak?e zaakcentowa?, ?e nie pozyskujemy wiz tylko i wy??cznie do kraju blisko za nasz? wschodni? granic?, czyli po prostu Federacji Rosyjskiej, bo w naszej gestii le?? na dodatek wizy na Bia?oru?, wizy do Kazachstanu, b?d? wizy do Chin. W zwi?zku z powy?szym wida? jasno i wyra?nie, ?e w obszarze uwagi naszej aktywno?ci pozostaje generalnie wschód. Oprócz wspomnianych powy?ej aktywno?ci nasza firma ma za zadanie udzielenie pomocy przybyszom zza granicy, która to pomoc dotyczy zorganizowania stosownych zgód, do których mo?emy zaliczy? mi?dzy innymi nast?puj?ce - karta pobytu dla cudzoziemca.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

50. Obozy j?zykowe
Albion.net.pl to serwis, który w swojej ofercie ma kolonie i obozy nie tylko w kraju, ale i za granic?. Zwiedzaj i odkrywaj Polsk?, ale i inne kraje europejskie. Mo?esz wybiera? spo?ród szerokiej oferty tradycyjnych obozów, ale nie tylko. Znajdziesz u nas równie? szerok? ofert? je?li chodzi o obozy j?zykowe, na których rozrywka po??czona zostanie z nauk? jak?e potrzebnego w dzisiejszych czasach j?zyka obcego. Dla nieco starszych wczasowiczów mamy w ofercie obozy m?odzie?owe. Nasza firma posiada równie? w ofercie obozy stylizowane np. Krain? Tysi?ca Ba?ni lub dla troch? starszych wczasowiczów obozy rycerskie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.