Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka > Muzyka > Organizacja imprez


Wpisy
Sort By :
21. Klauninkowo - Dzie? Dziecka przez ca?y rok !
Organizacja i obs?uga imprez dla dzieci i doros?ych. G?ownie s? to urodziny dla dzieci, Dzie? Dziecka, komunie, chrzciny, bale karnawa?owe, przyj?cia, bankiety, bale, imprezy prywatne, imprezy integracyjne firmowe, imprezy plenerowe, pikniki, festyny, akcje promocyjne, targi. Zabawiamy dzieci go?ci pubw, restauracji, kawiarni i sklepw. Jeste?my elastyczni i otwarci na propozycje wsp?pracy. Oferujemy animatorw/animacje, atrakcje, wyst?py artystyczne (?onglerzy, pokazy, zespo?y muzyczne, hostessy, wat? cukrow?, popcorn, grillowanie na imprezach plenerowych, baseny z pi?kami, wytwornice do baniek mydlanych. Specjalizujemy si? w urodzinach dla dzieci i innych imprezach okoliczno?ciowych oraz plenerowych z klaunem animatorem prowadz?cym zabawy, konkursy i inne atrakcje. Nasi animatorzy przebieraj? si? w kolorowe stroje klaunw i maluj?. Ka?dy z nich ma swj niepowtarzalny strj co dodaje barw imprezom z wi?ksz? ilo?ci? animatorw. Zawsze s? u?miechni?ci i dobrze przygotowani do pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

22. Organizacja imprez
Mnstwo rodzicw pragnie aby ich pociechy by?y szcz??liwe. Niektre nia?cz? swoje pociechy, za? inne trzymaj? je mocn? r?k?, uwa?aj?c, ?e to dla nich najlepsze rozwi?zanie. Jak wiadomo ka?dy obchodzi raz w roku urodziny, albo przyk?adowo imieniny. Kiedy przychodzi takie ?wi?to dla naszej pociechy wtedy idealnym konceptem jest zorganizowanie imprezy dla dzieci. Organizacja imprez wcale nie jest takim prostym zadaniem jak mog?oby si? wydawa?. Nale?y przygotowa? spis go?ci, zrobi? jaki? posi?ek, odpowiednio zape?ni? czas, ?eby go?cie si? nie nudzili. Wi?c takie zadanie mo?na zleci? profesjonalistom. Z tak d?ugim do?wiadczeniem potrafi? oni poprowadzi? imprez? nawet dla najm?odszych. Na takiej imprezie trudniej ogarn?? to wszystko co ma miejsce ni? normalnie. Ponadto dzieci s? mocniej wymagaj?ce ni? doro?li. Kiedy impreza si? uda rodzice i dzieci b?d? uradowani. Wypada dba? si? o to ?eby nasze dzieci by?y uradowane. Dzi?ki temu tworzy si? szczeglna wi?? pomi?dzy rodzicami a ich pociechami. Dzieci ucz? si? od najm?odszych lat takich rzeczy jak mi?o?? i cierpliwo?? i to my jeste?my pierwszym i najwa?niejszym wzorem. W przysz?o?ci to nasze pociechy b?d? przekazywa?y swoje dzieci tych idea?w, ktre przekazali?my im my. Z tego powodu nadzwyczaj wa?nym jest a?eby nawi?za? kontakt z pociechami od jak najwcze?niejszego czasu. Do tego organizowanie tego typu spotka? poszerza w naszych dzieciach takie cechy jak przyk?adowo kreatywno??. S? to atrybuty potrzebne do w?a?ciwego operowania w doros?ym ?yciu. Bez nich niepomiernie ci??ko jest sobie poradzi?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

23. Events
?wiatowej s?awy iluzjonista Maciej Pol zaprasza wszystkich do odwiedzenia jego witryny www www.maciej-pol.pl, na ktrej wynajd? Wy wiele ciekawostek z ?ycia iluzjonisty oraz dodatkowo obszern? biografi?. Magik zdoby? wiedz? praktyczn? wyst?puj?c w wielu pa?stwach, dlatego jego wszystkie wyst?py budz? tak wielki podziw w?rd publiczno?ci. Maciej Pol oczarowuje nas i przenosi do innego ?wiata. Dla wszystkich ktrzy chcieliby skorzysta? z us?ug iluzjonisty zach?camy aby odwiedzili stron? a tam wyszukaj? wszelkie potrzebne informacjie.!!! Szczerze polecamy tego artyst? i zapraszamy na jego wyst?py!!!!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

24. Agencja Eventowa Edino - Imprezy Integracyjne Krakw
Nasza oferta skierowana jest zarwno do firm jak i osb prywatnych. Zajmujemy si? kompleksow? organizacj? mi?dzy innymi: imprez integracyjnych i motywacyjnych, konferencji, bankietw, wieczorw tematycznych, piknikw, imprez okoliczno?ciowych, eventw marketingowych oraz wielu innych wydarze?. Posiadamy ?wietnie zgrany zesp? przebojowych i ambitnych ludzi, ktrzy dzi?ki swojemu do?wiadczeniu i odpowiednim kwalifikacjom sprawi?, ?e Twoja impreza b?dzie strza?em w dziesi?tk?! Nasze g?owy s? pe?ne ciekawych pomys?w, dzi?ki czemu nie kierujemy si? gotowymi scenariuszami. Lubimy wyzwania, dlatego jeste?my w stanie sprosta? ka?demu zleceniu. Je?li chcesz, by Twj event osi?gn?? zamierzony cel a Twoi Go?cie jeszcze przez d?ugi czas wspominali ?wietn? zabaw? podczas Twojej imprezy - zwr? si? do nas! Stworzymy dla Ciebie imprez? na miar? Twoich oczekiwa? i mo?liwo?ci. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Wi?cej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.edino.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

25. Zakl?te Rewiry - Organizacja imprez Wroc?aw
Jeste? mieszka?cem Wroc?awia lub turyst? odwiedzaj?cym nasze miasto? Chcesz zobaczy? i prze?y? niezapomniane chwile we Wroc?awiu? A mo?e potrzebujesz zorganizowa? spotkanie rodzinne lub firmowe, pokaz mody, spotkania teatralne, wernisa? albo wystaw?? Posiadamy 30 metrowy wybieg, idealne o?wietlenie, oryginalny wystrj wn?trz, profesjonalne zaplecze. Organizacja imprez Wroc?aw – to nasza specjalno??. Tylko tutaj poczujesz si? wyj?tkowo. Spe?niamy marzenia, a ograniczy? mo?e nas tylko wyobra?nia. Wszystko najwy?szej jako?ci, wszystko to, co zosta?o zapomniane - klasa, styl, elegancja i jednocze?nie uczucie, ?e w?a?nie tutaj nale?ysz.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

26. Wieczr rajdowy
Motoryzacyjno-sportow? rywalizacj? zapewnia Fabryka Si?y Wody i Ognia! Posiadamy w ofercie symulatory wy?cigowe, samochody zdalnie sterowane, oraz buggy. Jeste?my wykwalifikowanym organizatorem wy?cigw samochodowych, off road?w, oraz specjalnych wieczorw rajdowych. Rzetelno??, do?wiadczenie w organizowaniu imprez, nieomylne prowadzenie wy?cigw oraz zagwarantowanie bezpiecze?stwa wszystkim bior?cym w nich udzia? to niekwestionowane atuty FSWO. Jej us?ugi to ?wietna propozycja zarwno dla klientw prywatnych (wieczory kawalerskie, imprezy okoliczno?ciowe), jak i dla firm (pikniki firmowe, dni otwarte, imprezy integracyjne). Tworzymy scenariusze wydarze? ko?owo-sportowych tak, aby ka?dy znalaz? co? dla siebie. Infolinia: 607 089 282.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

27. Zesp? weselny FORTE Swarz?dz - Pozna?
Zesp? muzyczny Forte.Dzia?amy ju? ponad dwadzie?cia lat wiec do?wiadczeni w tym temacie. Podstaw? stanowi? dwie osoby ale wsp?pracujemy dodatkowo z wokalistk?
i saksofonist?. Dlatego zawsze istnieje mo?liwo?? wyst?pienia w tercecie lub w kwartecie. Jest to zale?ne od upodoba?
klienta. Wykonujemy bardzo znane polskie oraz zagraniczne hity z lat 60,70,80,90 -tych oraz przeboje wsp?czesne.
Poniewa? ?adne wesele nie mo?e si? obej?? bez muzyki biesiadnej , tak? obowi?zkowo mamy w swoim repertuarze.
Sk?ad zespo?u jak wsopmnia?em mog? stanowi? cztery osoby i ka?da z nich dysponuje bardzo dobrym ciekawym wokalem.
Wszyscy maksymalnie anga?uj? si? by jak najlepiej wykona? us?ug?.Ka?dego klienta traktujemu bardzo powa?nie oraz
indywidualnie.Staramy si? pozna? wymagania , potrzeby i ?yczenia zainteresowanych by najlepiej poprowadzi? impreze
ktra na d?ugo pozostawi mi?e wspomnienia.Staramy si? bawi? zawsze "na czasie" dlatego ci?gle wzbogacamy nasz
repertuar o nowe piosenki pojawiaj?ce si? na rynku muzycznym. Oprcz muzyki i ?piewu , proponujemy fachowe prowa-
dzenie imprezy.Zesp? zapewnia doskona?? opraw? muzyczn? ka?dej imprezy.Klaudiusz, to absolwent Pozna?skiej Akademi Muzycznej z do?wiadczeniem scenicznym, ?piewa? w chrze akademickim, operze , oraz projektach musicalowych.
Na Wasze ?yczenie uroczysty obiad u?wietni muzycznym akcentem - s?ynn? ari? z musicalu lub operetki.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 3

Member Reviews Visitor Ratings

28. biesiada gralska
Jontki - to niezwyk?e po??czenie kapeli gralskiej z zespo?em biesiadnym. Zesp? od 18 lat wyst?puje w kraju i za granic? z du?ymi sukcesami, zdobywaj?c uznanie i popularno?? w niemal ca?ej Europie. Sukcesem ka?dego artysty jest odnalezienie drogi do serca publiczno?ci, dlatego w naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo ciekawy i artystycznie r?norodny, profesjonalnie wykonany program, od koncertw estradowych po kameralne biesiady.
Naszym produktem "exportowym" jest Biesiada Gralska - znakomita zabawa urozmaicona polskimi utworami gralsko-biesiadnymi,pasuj?ca doskonale do ka?dej okazji i niemal ka?dej publiczno?ci. Godom Wom to tak: ten zrozumie co to jest dobra zabawa, ktry to przezyje, a uwiercie mi wielu juz sie podziwa?o i dalej si? dziwuj?, od Brukseli po samiuskie Beskidy,
Dotniemy Wom muzycke jako ino zapragniecie!!! HEJ!!!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

29. Zespo? muzyczny AMETYST
Jeste?my zespo?em muzycznym trzyosobowym z Che?ma w woj.lubelskim. Zapewniamy oprawe muzyczn? wesel, bakietow, studniwek i innych imprez. Z naszym zespo?em zabawa zawsze jest udana. Organizujemy rwnie? imprezy Karaoke, na ktorych inni mog? sprbowa? swoich si? w ?piewaniu. Wybierz zesp? Ametyst - satysfakcja gwarantowana poniewa? lubimy to co robimy, jeste?my m?odzi z zapa?em ale rwnie? do?wiadczeniem po paru latach w tej bran?y. Na stronie dost?pne prbki naszych mo?liwo?ci, zdjecia zesp?u oraz terminy imprez karaoke. Je?li szukasz zespo?u, lub chcesz zorganizowa? Karaoke to nie mog?e? lepiej trafi?!! Zapraszamy do wsp?pracy. Zesp? Ametyst.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

30. Hale namiotowe
„Estrada Rybnicka” jest Rybnickim przedsi?biorstwem ktrego domen? jest organizacja imprez plenerowych takich jak koncerty, festyny, bankiety i wesela. Dzia?aj?ca od 1997 roku firma dzi?ki bogatemu do?wiadczeniu oraz obszernemu zapleczu technicznemu obejmuj?cemu sceny, podesty i hale namiotowe w r?nych kszta?tach i rozmiarach a tak?e wysokiej klasy sprz?t o?wietleniowy i nag?a?niaj?cy mo?e zrealizowa? niemal ka?de zlecenie na terenie ca?ego kraju niezale?nie od wymaga? stawianych przez zleceniodawc?. Serdecznie zapraszamy do bli?szego zapoznania si? i skorzystania z oferty przedsi?biorstwa „Estrada Rybnicka”!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.