Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Sport Turystyka > Biura podró?y


Wpisy
Sort By :
21. Holiday Travel - organizacja konferencji
Szukasz do?wiadczonego biura podró?y, które na pewno Ci? nie zawiedzie i zorganizuje wyjazd s?u?bowy, czy te? podró? po?lubn?? W takim razie nasze biuro Holiday Travel b?dzie dla Ciebie idealn? opcj?, z której b?dziesz w pe?ni zadowolony. Dzia?amy na polskim rynku od 1999 roku i stale podnosimy standard naszych us?ug oraz dbamy o jak najlepsz? obs?ug? klienta. Pracuje u nas 20 do?wiadczonych ludzi, którzy ka?dego dnia analizuj? rynek i staraj? si? dopracowywa? dost?pne oferty, aby by?y jeszcze korzystniejsze dla Ciebie.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

22. Wycieczki do Francji
Je?li masz jakie? marzenia, które zwi?zane s? z wyjazdem za granic? na wycieczk?, mo?esz nam o nich powiedzie?, a my zorganizujemy dla Ciebie to, o czym marzysz. Nasze luksusowe wycieczki do W?och, Francji, Finlandii i innych krajów, ciesz? si? szczególnych zainteresowaniem w?ród klientów indywidualnych i biznesowych.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

23. Kite safari egipt - loco-travel.pl - kitesurfing cha?upy
LOCO Travel to firma, która ma ca?kiem sporo do zaoferowania, je?li chodzi o oryginalne wyjazdy. Mo?na u nas liczy? na kursy i szkolenia w czasie wakacje, zwi?zane z aktywnym uprawianiem sportu np. nurkowania, kite surfingu, snowboardu i znacznie wi?cej. A to wszystko w atrakcyjnych cenach za wyjazd.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

24. Biuro podró?y Kroczek - wyjazdy firmowe
Biuro podró?y Kroczek powsta?o z wieloletniego zami?owania do podró?y i dzi?ki swojemu do?wiadczeniu i zaanga?owaniu stale poszerza grono sta?ych klientów. Biuro Kroczek w swojej ofercie wycieczki szkole, wyjazdy firmowe i integracyjne. Siedziba firmy znajduje si? w Limanowej przy ul. Partyzantów 11a.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

25. www.ehschool.pl
Szko?a sportów ekstremalnych zaprasza na wyjazdy narciarskie i snowboardowe - w tym roku zapraszamy mi?dzy innymi do Val Thorens, Livigno i wielu innych znanych alpejskich miejscowo?ci. Na ka?dym wyje?dzie kursantom oferujemy zaj?cia z nauki jazdy na nartach i desce snowboardowej, lub te?, w przypadku osób zaawansowanych, kurs doskonal?cy z technik freestyle. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 24, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

26. Sp?ywy kajakowe dla firm
Podrawie organizuje profesjonalne sp?ywy kajakowe dla firm. Nat?ok codziennych obowi?zków i presja sukcesu w pracy wypalaj? pracowników dlatego powiniene? im zorganizowa? wyjazd integracyjny na sp?yw kajakowy. Wspólne pokonywanie przeszkód na rzece w aktywny sposób przyczynie si? do zintegrowania twojej firmy. Na kajaki najlepsza jest Drawa, Korytnica oraz Mia?a w Puszczy Noteckiej. Wszystkie rzeki s? pi?kne z mo?liwo?ci? nocowania na agroturystykach.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

27. Narty W?ochy Ski Planet
Sp?d? zimowy urlop na nartach w Livigno, w sprawdzonym apartamencie lub hotelu, korzystaj?c z tras zjazdowych o d?ugo?ci ponad 100 km, lub licznych atrakcji turystycznych. Najwi?cej mo?liwo?ci znajdziesz w Biurze Ski Planet, zadowolenie gwarantowane. Przegl?d szerokiej bazy miejsc hotelowych, prosta i szybka rezerwacja i cenne informacje o sposobach sp?dzania czasu w Livigno. Zapraszamy ju? dzi?!

Kategoria:

Data wpisu: May 4, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

28. Tanie kolonie i obozy - Mój Londyn
Nasz? specjalno?ci? jest organizacja atrakcyjnych wyjazdów dla dzieci. Dzi?ki naszej bogatej ofercie mo?emy zaproponowa? dla nich atrakcyjne sp?dzenie czasu niezale?nie od pory roku. Nasza propozycja obejmuje wypoczynek zarówno w kraju jak i za granic?. Dla chc?cych rozwija? swoje zainteresowania mamy oferty tematyczne i po??czone z kursami j?zykowymi.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

29. Wakacje dla seniorów
Travel Senior to program pozwalaj?cy na atrakcyjne wczasy dla Seniorów w Hiszpanii. Celem Europe Senior Tourism jest zach?cenie Seniorów do aktywnego wypoczynku. ?agodny hiszpa?ski klimat stwarza idealne warunki do wakacji poza sezonem w ramach programu TravelSenior. Aby skorzysta? z Wakacje Seniora nale?y spe?ni? tylko dwa wymogi: mie? uko?czone 55 lat oraz by? obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej. W przypadku osób towarzysz?cych, które nie uko?czy?y 55 lat warunkiem jest zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z jednym Seniorem. Wakacje dla seniorów mo?na sp?dzi? w jednym z wymienionych miejsc: Majorka, Costa Del Sol, Costa Brava oraz Costa De La Luz. Mo?liwe tak?e inne kierunki jak Ibiza czy Menorka. Hiszpania Program Senior gwarantuje, ?e w pakietach pobytowych zawarte s? zni?ki cenowe, darmowe wycieczki np. do Barcelony, wino i napoje do posi?ków a to wszystko w luksusowych-czterogwiazdkowych hotelach. A wszystko to dzi?ki dofinansowaniu Rz?du Hiszpanii oraz samorz?dów regionów. Ca?y program Senior Travel Hiszpania s?u?y obydwu stronom. Integracji obywateli Unii oraz podtrzymaniu zatrudnienia w turystyce w Hiszpanii poza ?cis?ym sezonem wakacyjnym

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

30. digitur.pl - organizacja wycieczek zagranicznych
Renomowane biuro podró?y Digitur oferuje atrakcyjne wyjazdy zagraniczne. W naszej ofercie znajduj? si? propozycje z dojazdem autokarowym b?d? te? w?asnym. G?ówne kierunki organizowanych przez nas wyjazdów to Grecja, Bu?garia, W?ochy oraz Chorwacja. Zapewniamy wysok? jako?? us?ug w rozs?dnej cenie. W naszej ofercie znajduj? si? tak?e wyjazdy sylwestrowe, pielgrzymki oraz wyjazdy narciarskie. Zajmujemy si? tak?e przygotowaniem imprez integracyjnych dla przedsi?biorstw oraz wyjazdów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? bogat? ofert?. Dzi?ki naszemu biuru przekonasz si? jak cudowne mo?e by? podró?owanie.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.