Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Dom Wn?trze > Baseny


Wpisy
Sort By :
11. Kratka ?ciekowa na basen
Wychodz?c z niecki basenu ?ciekaj?ca woda z cia?a p?ywaka, by nie stwarza? niebezpiecznego zagro?enia po?lizgni?cia si?, powinna zosta? odpowiednio odprowadzona. Zadaniem kratek ?ciekowych montowanych najcz??ciej na obrze?ach basenw jest zebranie gromadz?cej si? wody oraz sprawne umo?liwienie jej odp?ywu. Film instrukta?owy, ktry zosta? zamieszczony na stronach naszej witryny internetowej wskazuje prawid?owy monta? odwodnienia oraz funkcjonalno?? tego rodzaju rozwi?zania.Na stronach naszego serwisu internetowego zawarli?my wiele bardzo istotnych informacji na temat zastosowania kratek basenowych. Ich zadaniem jest sta?e i bardzo skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody przede wszystkim w obiektach u?yteczno?ci publicznej. Kratki basenowe s? idealnym rozwi?zaniem przy obrze?ach basenw, w obiektach sportowych czy salonach SPA gdzie zosta?y zamontowane ci?gi prysznicowe. Odpowiednie odprowadzenie wody zapewnia nie tylko komfort ale rwnie? bezpiecze?stwo u?ytkownikw.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 9 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

12. Budowa basenw
Firm? za?o?y? w 1986 r. in?. W?odzimierz W?darski. Pocz?tkowo zajmowali?my si? budownictwem i specjalistycznym stosuj?c nowoczesne materia?y i rozwi?zania.Z czasem rozszerzyli?my swoj? ofert? o bran?? instalacyjn?, uzdatnianie wody oraz budow? basenw k?pielowych.Prowadzimy kompleksow? obs?ug? inwestycji pocz?wszy od koncepcji, poprzez projekt, wykonanie niecki basenowej w ka?dej dost?pnej technologii, dostaw? i monta? urz?dze? uzdatniania wody oraz rozruch basenu.Na zrealizowane przez nas obiekty udzielamy gwarancj w zale?no?ci od zastosowanych technologii.Prowadzimy kompleksow? obs?ug? inwestycji, pocz?wszy od koncepcji, poprzez projekt, wykonanie niecki basenowej, dostaw? i monta? urz?dze? stacji uzdatniania wody do uruchomienia basenu.Koordynujemy prac? wszystkich bran?, tak ?eby w prowadzonej inwestycji nie by?o kosztownych niespodzianek oraz zb?dnych problemw.Wykonujemy niecki basenowe ?elbetowe wyko?czone p?ytkami, mozaik? szklan? lub foli? basenow? oraz w technologiach lekkich ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

13. Baseny
Serdecznie zapraszamy na stron? firmy IGG Baseny. Nasza firma posiada swoj? siedzib? w Katowicach, zajmujemy si? monta?em basenw. Oferujemy kompleksow? realizacj? wyposa?ania basenowego takiego jak przykrycia tafli wody czyli zadaszenia basenowe, zarwno p?ywaj?ce jak i pawilonowe. Oferujemy rwnie? atrakcje wodne, dostarczamy i montujemy wieloosobowe wanny z hydromasa?em, filtry basenowe, zarwno dla odbiorcw prywatnych jak i publicznych. Wejd? na nasz? stron? ju? dzisiaj i zapoznaj si? z ofert?, ktr? na niej przedstawiamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

14. baseny ogrodowe
Keske oferuje Pa?stwu kompleksowe rozwi?zania techniki basenowej. Od fazy projektu, przez wykonanie realizacji, sko?czywszy na zapewnieniu wszystkich niezb?dnych produktw codziennego u?ytkowania. Chocia? naszym g?wnym kierunkiem jest technika basenowa, poszerzyli?my nasz? ofert? o dzia? wellness tworz?c rozwi?zania dla klientw indywidualnych oraz hoteli czy farm urody. Oferujemy Pa?stwu m.in. sprz?t do hydroterapii, kapsu?y kosmetyczne, baseny ogrodowe, sauny, wanny, aparaty do elektrostymulacji, ultrad?wi?kw oraz masa?u endodermicznego. Zdrowy styl ?ycia to nie tylko has?o, lecz kierunek zmian, ktre dokonuj? si? na naszych oczach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

15. okna Lublin
Jeste?my innowacyjn? firm?, ktra stawia czo?a zarwno zwyk?ym zamwieniom jak i nietypowym rozwi?zaniom. Oferujemy pomoc w projektowaniu otworw okiennych i drzwiowych, oraz rozwi?zywaniu problemw zwi?zanych z niestandardowymi otworami. Do ka?dego zamwienia podchodzimy indywidualnie, dzi?ki czemu realizowane przez nas projekty s? idealnie dostosowane do potrzeb i oczekiwa? klientw. Drogi kliencie kupuj?c u nas okna i drzwi gratis dostajesz nasz? wiedz? i do?wiadczenie. Zapraszamy do bezp?atnych konsultacji na salonie z naszymi ekspertami.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

16. PHU Anita - Wanny spa i baseny
Nasza firma to zesp? kilku do?wiadczonych osb zajmuj?cych si? wykonawstwem, sprzeda?? i monta?em basenw k?pielowych, zadasze? basenowych, okien i drzwi PCV oraz wyrobw stolarskich. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y. Jako jedyni w kraju produkujemy baseny izolowane. Nasze produkty sprzedawane s? tak?e w innych krajach Europy. Celem naszej firmy jest kompleksowa i szybka obs?uga klienta. Nasze dotychczasowe do?wiadczenia zawodowe to w pe?ni wystarczaj?ce narz?dzia pozwalaj?ce sprosta? Pa?stwa wymaganiom. Bazujemy na do?wiadczeniu zdobytym na rynku nie tylko polskim, ale rwnie? i zagranicznym. Dzi?ki temu mamy szybki dost?p do nowych technologii co pozwala nam dopasowa? si? do potrzeb ka?dego klienta.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

17. Od?nie?arki, kosiarki
Wyposa?enie basenowe, ?rodkw chemiczne przeznaczone do uzdatniana wody basenowej, sauny. Ponadto prowadzimy sprzeda? spalinowych urz?dze? do piel?gnacji terenw zielonych - kosiarki, pilarki, traktorki, od?nie?arki, kosy. Posiadamy w ofercie asortyment renomowanych firm. Zapraszamy do odwiedzenia sta?ej ekspozycji mieszcz?cej si? w Bielsku-Bia?ej, przy ul. Bystrza?skiej 85a (trasa Bielsko - Szczyrk) .

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

18. Sauny Warszawa
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, ktra obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promiennikw podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy rwnie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektw u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.