Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > Lubuskie


Wpisy
Sort By :
11. Eugeniusz Choda?, Kapitan ?eglugi Wielkiej
Moj? wiedz?, zaanga?owanie, ?yciowe do?wiadczenie i serce chc? po?wi?ci? pracy dla dobra mieszka?cw ?agania, Ziemi Lubuskiej i mojej ojczyzny Polski.

Urodzi?em si? 1 stycznia 1955 r. w Gozdnicy, gdzie mieszka?em 4 lata. Od 51 lat moim domem jest ?aga?. Tutaj sko?czy?em Liceum Oglnokszta?c?ce w 1974r. Wielka ch?? poznania ?wiata zamkni?tego dla normalnego obywatela w okresie g??bokiego komunizmu sk?oni?a mnie do studiw na Akademii Morskiej w Szczecinie. Po jej uko?czeniu rozpocz??em moj? przygod? z morzem, ktra trwa do dnia dzisiejszego. Od lat 15 jestem Kapitanem ?eglugi Wielkiej. Op?yn??em kul? ziemsk? kilkukrotnie, ale zawsze wraca?em i wracam do mojej ma?ej ojczyzny – ?agania. Ostatni? kadencj? pe?ni? zaszczytn? funkcj? radnego Gminy Miejskiej ?aga?. Moja ?ona Krystyna urodzi?a mi dwjk? wspania?ych synw, a starszy zrobi? mnie szcz??liwym dziadkiem. M?odszy syn kszta?ci si? jednocze?nie na trzech renomowanych uczelniach. Starszy poszed? w moje ?lady i pracuje w dalekiej Malezji na wie?ach wiertniczych.

Kapitan ?eglugi Wielkiej
EUGENIUSZ CHODA?

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 20 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

12. P.H.U. Malpol - Fiberglass Statuary Experts
Firma Malpol posiada 16 letnie do?wiadczenie gwarantowanej jako?ci w produkcji figur, obiektw reklamowych. Jako g?wny komponent do produkcji wykorzystujemy fiberglass. Nasze zagraniczne realizacje: Cowparade, Oscar - Hollywood, Maskotka Eurobasket - Serbia podnios?y presti? firmy oraz zwi?kszy?y zaufanie klientw co do pewno?ci i zadowolenia z naszych us?ug.

Produkcja:
- figury reklamowe, przestrzenne,
- reklama 3d,
- dinozaury,
- gad?ety reklamowe,
- laminaty,
- artyku?y dekoracyjne i reklamowe,
- life-size figures,
- figury cowparade,
- wyroby promocyjne,
- reklamowe i dekoracyjne,
- reklama zewn?trzna 3d
- figury dekoracyjne i ogrodowe

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

13. Focus Mall
Focus Mall w Zielonej Grze to najwi?ksza w regionie galeria handlowo-rozrywkowa wybudowany przez firm? Parkridge. Znajduje si? w niej blisko 100 markowych sklepw i salonw a tak?e restauracje i sale kinowe. Ca?kowita powierzchnia kompleksu Focus Mall wynosi 48 tys. m kwadratowych nie licz?c budynkw wci?? czekaj?cych na modernizacj?. Zielonogrski Focus Park to najwi?kszy w regionie kompleks rozrywkowo-handlowy wybudowany przez firm? Parkridge, ktra specjalizuje si? w r?nego rodzaju dzia?alno?ci deweloperskiej i dzia?a w ca?ej Europie, a w szczeglno?ci w adaptowaniu starych obiektw poprzemys?owych w nowoczesne centra handlowo-rozrywkowe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

14. Sztukateria- Decor System - partners
PRODUCENT SZTUKATERII... Sztukateria, to fantazja tradycji w Twoich przestrzeniach. Je?li nie Masz pomys?u na swoje wn?trze - zapraszamy na nasz? stron?. Produkujemy: listwy, gzymsy, orac, faseta, ornamenty, przy?cienne, sufitowe, podsufitowe, przy, pod?ogowe, decor, przypod?ogowe, dekoracyjne, fasety, profile, poliuretanowe, gipsowe. Zatem z pomoc? drobnych elementw dekoracyjnych mo?na uzyska? wn?trze o niebanalnym charakterze. Wn?trze ??cz?ce w sobie tradycje, z jako?ci? nowej generacji. Sztukateria wewn?trzna mo?e, zatem by? swoist? metamorfoz? wn?trz lub nowym stylem, ktry zastosujemy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

15. Ekskluzywne ?yrandole i lampy razem z Decor System
?yrandole kryszta?owe to metafora dawnego stylu i klasycznych rozwi?za? w nowoczesnym wydaniu. W swojej ofercie o?wietlenia posiadamy zarwno klasyczne ?yrandole kryszta?owe, jak i modernistyczne lampy o wzorach zaspokajaj?cych wsp?czesne gusty. Nasze lampy i ?yrandole wykonano z najlepszej jako?ci paciorkw ze szk?a egipskiego, ktre wyst?puj? w wielu opcjach kolorystycznych przepi?knie rozpraszaj?c ?wiat?o. Intensywno?? barw, precyzja wykonania oraz ni?sza cena sprawiaj?, i? lampy i ?yrandole kryszta?owe ?wi?tuj? obecnie swj wielki powrt do ?ask.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

16. Profesjonalne strony internetowe Gorzw
Codziennie miliony ludzi wykorzystuje Internet w poszukiwaniu potrzebnych im towarw b?d? us?ug. Czynno?? ta sta?a si? ju? standardem, Internet jest bowiem najkrtsz? drog? w kontaktach klient - sprzedawca, czy producent - kooperant. By? mo?e kto? w?a?nie w??czy? komputer, by przejrze? oferty z bran?y Pa?stwa firmy. Korzy?ci, jakie mo?e w takiej chwili przynie?? posiadanie w?asnej, profesjonalnej strony internetowej ?atwo sobie wyobrazi?. Atrakcyjna wizualnie i merytorycznie oferta zaprezentowana na stronie internetowej na pewno zwrci na siebie uwag?. Hainet jest firm? oferuj?c? us?ugi promowania si? w interncie za pomoc? nowoczesnych stron internetowych. Specjalizujemy si? g?wnie w tworzeniu i obs?udze serwisw internetowych oraz ich pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych. Oferujemy profesjonalne projektowanie i wykonywanie stron internetowych, dostosowane do potrzeb firmy czy te? instytucji oraz doskonale odzwierciedlaj?ce bran?? jak? maj? reprezentowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

17. Strony internetowe Gorzw
Specjalizujemy si? g?wnie w tworzeniu i obs?udze serwisw WWW oraz ich pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych. Oferujemy projektowanie i wykonywanie stron internetowych, dostosowane do potrzeb przedsi?biorstwo czy te? instytucji oraz odzwierciedlaj?ce bran?? jak? maj? reprezentowa?. Podczas prac nad stron? nasza firma stosuje si? do wytycznych organizacji W3C, tak by tworzone strony WWW wy?wietla?y si? poprawnie oraz posiada?y prawid?owy, zgodny ze standardami internetowymi kod. Budowane stron internetowe zgodne z wytycznymi u?atwia p?niejsz? promocj? serwisu oraz gwarantuje i? strona b?dzie wy?wietla?a si? poprawnie we wszystkich kolejnych wersjach przegl?darek internetowych. Dbamy tak?e o taka optymalizacj? kodu HTML, CSS i Javascript aby skrci? czas potrzebny na wczytanie strony przez internautw, co ma rwnie? znaczenia dla p?niejszego procesu optymalizacji serwisu WWW.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

18. Akcesoria samochodowe
Na naszej stronie internetowej dowiedz? si? Pa?stwo wszelkich niezb?dnych informacji na temat akcesoriw samochodowych. Nasze porady mog? okaza? si? niezb?dne przy wyborze cb radia, g?o?nikw samochodowych, xenonw itp. Doradzimy co b?dzie potrzebne aby poprawi? komfort jazdy, a co b?dzie zb?dne. Odpowiednio dobrane akcesoria samochodowe sprawi? i? nasze auto b?dzie dla nas azylem. W celu uzyskania wi?kszej ilo?? informacji, zapraszamy na nasz? stron? internetow?. B?d? mogli tam Pa?stwo podzieli? si? z nami rwnie? swoimi opiniami, dotycz?cymi r?nych sprz?tw.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

19. Okulista gorzw
O?rodek okulistyczny Bednarek jest rodzinn? firm? istniej?c? od kilku lat na rynku. Nasz pierwszy zak?ad ??cznie z gabinetem okulistycznym powsta? w przychodni na ulicy Pi?sudskiego 1A. Od pocz?tku swojego istnienia pracujemy na najnowszych urz?dzeniach na ?wiecie do badania wzroku firm: Canon. Aby zapewni? najwy?sz? jako?? naszych wyrobw, okulary wykonujemy urz?dzeniami wysokiej klasy firmy Essilor. W zwi?zku z du?? liczb? stale przybywaj?cych zadowolonych klientw z us?ug okulistycznych i optycznych otworzyli?my drugi zak?ad przy ulicy Witosa 44a w Gorzowie. Jako dobrze rozwijaj?ca si? firma otrzymali?my dotacje z Unii Europejskiej na wyposa?enie dwch nowych gabinetw okulistycznych w najnowsze innowacyjne urz?dzenia komputerowe do badania oczu. W o?rodku zatrudnieni s? jedynie lekarze specjali?ci chorb oczu (okuli?ci) oraz magister optometrii z dyplomem uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

20. Prowadzenie rwnoleg?e
G6 Farmnavigator jest nawigacj? GPS dedykowan? rolnictwu, praktyczn? i ?atw? w obs?udze dzi?ki du?emu 4.8 calowemu wy?wietlaczowi dotykowemu i intuicyjnym interfejsie obs?ugowym. G6 Farmnavigator pozwala Ci wykonywa? prac? szybciej i dok?adniej, dzi?ki czemu ograniczasz koszty i czas. Praca staje si? przyjemniejsza, a operator doceni mniejsze obci??enie i zyska wi?ksz? wydajno??. Zapisz wszystko po sko?czonej pracy, obejrzyj w programie Google Earth – b?dziesz mie? wszystko pod kontrol?.G6 Farmnavigator powsta? ze wsp?pracy firmy AvMap, wiod?cego w?oskiego producenta nawigacji GPS, b?d?cym na rynku od roku 1994 i niemieckiej firmy Satconsystem, specjalizuj?cej si? w nowoczesnych narz?dziach informatycznych dla rolnictwa. Pozwoli?o to stworzy? produkt wszechstronny, o wielu funkcjach niespotykanych w jednym urz?dzeniu:

- Nawigacja polowa
- Nawigacja drogowa
- Telefon GSM 3-zakresowy*
- Alkomat*
- Odtwarzacz multimedialny

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 11 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.