Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys?


Wpisy
Sort By :
91. Agregat pr?dotwrczy
Oferujemy: agregat pr?dotwrczy - generatory od 2KW do 64KW, deszczownie, niezale?ne zasilanie, zasilanie awaryjne.
Najta?sze agregaty i generatory na rynku w swojej klasie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

92. Elstin s.j - elektroinstalacje, sterowania i nap?dy.
Firma Elstin powsta?a w 2007 roku. Dzia?alno?? tej firmy skierowana jest na elektroinstalacje, sterowania i nap?dy.
Sp?ka Elstin wykona?a ju? wiele realizacji. Firma Zenona ?ukaszewskiego i Zbigniewa Dyki uruchamia?a mi?dzy innymi

hydrofornie i pompownie. Ich wiedza, umiej?tno?ci zawodowe i do?wiadczenie pozwala na realizacj? zada? w terminie i na

najwy?szym poziomie. Firma posiada wszystkie wymagane prawem i Polskimi Normami uprawnienia do wykonywania instalacji,

ktre znajduj? si? w ofercie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

93. Cukierki reklamowe
Cukierki reklamowe - to idealny pomys? na to, by otworzy? firm?. Firm?, ktra rzecz jasna b?dzie pe?ni?a us?ugi takie jak cukierki reklamowe. Takie cukierki reklamowe s? bardzo popularne, nie tylko w Polsce, ale rwnie? na ca?ym ?wiecie. Cukierki reklamowe - to idealny pomys? na to, by otworzy? firm?. Firm?, ktra rzecz jasna b?dzie pe?ni?a us?ugi takie jak cukierki reklamowe. Takie cukierki reklamowe s? bardzo popularne, nie tylko w Polsce, ale rwnie? na ca?ym ?wiecie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

94. Elstin sp.j - elektroinstalacje, sterowanie i nap?dy
Elstin s.j jest wiod?ca firm? na rynku us?ug z dziedziny automatyki i elektrotechniki. W ofercie firmy mo?emy znale?? mi?dzy innymi baterie kondensatorw, nap?dy regulowane, instalacje elektryczne, prefabrykacj? rozdzielnic i wiele innych. Firma realizowa?a wiele projektowych dla presti?owych firm takich jak International Paper, PPU Izolacje Miszewko 38, a nawet bra?a udzia? w mi?dzynarodowym projekcie Panattoni.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

95. Skup z?omu
Firma zajmuje si? skupem oraz sprzeda?? z?omu metali kolorowych. Obecnie posiadamy cztery punkty z?omu na terenie wojewdztwa lubelskiego. Podstawow? sfer? dzia?alno?ci firmy jest skup i sprzeda? z?omu metali kolorowych, a tak?e rozbirka konstrukcji stalowych oraz maszyn. Firma posiada wszelki sprz?t u?atwiaj?cy za?adunek, roz?adunek oraz transport z?omu. Ponadto dysponujemy paczkark? do z?omu, prasono?ycami oraz kontenerami. Zapewniamy konkurencyjne ceny i natychmiastowe rozliczenie p?atno?ci za towar.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

96. Folie Okienne Perfekt Pozna?
Firma PERFEKT zajmuje si? monta?em folii okiennych: antyw?amaniowych,
przeciws?onecznych, matowych, lustrzanych i dekoracyjnych na szyby, w
budynkach mieszkalnych, biurowych, na wystawach sklepowych, w bankach,
szko?ach i innych instytucjach publicznych. Gwarantujemy najwy?sz?
jako?? ?wiadczonych us?ug oraz do?wiadczenie . Pracujemy na foliach
okiennych najnowszej technologii, ktre posiadaj? stosowne atesty, w
zale?no?ci od zastosowania.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

97. Herbata IrvingTea
Herbata Irving to najszlachetniejsze herbaty zebrane z my?l? o wszystkich szukaj?cych niezapomnianych wra?e? smakowych. Zapraszamy do zapoznania si? z nowymi mieszankami i smakami herbat, ktre odmieni? Twoje ?ycie i ca?y otaczaj?cy Ci? ?wiat.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

98. obrbka skrawaniem
Szukaj?c nowych mo?liwo?ci w zakresie poszerzenia rynku zbytu naszych wyrobw nawi?zali?my kontakty z partnerami bran?y motoryzacyjnej, realizuj?c wielkoseryjne zlecenia na elementy stosowane w konstrukcjach samochodw osobowych, wykonujemy rwnie?.
Produkcja elementw dla maszyn przemys?u ci??kiego.
Produkcja sprz?tu p. po?., g?wnie zaworw hydraulicznych, nasad, redukcji, wstawek oraz automatycznych urz?dze? ga?niczych.
Produkcja przewodw hydraulicznych wysokoci?nieniowych do uk?adw sterowniczych hydrauliki grniczej oraz innych odbiorcw na bazie w??y wysokoci?nieniowych firmy ?Semperit?, ?Alfa-Goma?, ?Stomil?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

99. Serwis i konserwacja bram, szlabanw, nap?dw, bram p.po?.
Specjalizujemy si? w kompleksowej obs?udze serwisowej bram gara?owych, przemys?owych, systemw prze?adunkowych, nap?dw

elektrycznych oraz zasilania awaryjnego. Poza dzia?alno?ci? us?ugow? dostarczamy i montujemy bramy przemys?owe i gara?owe

firmy Hormann, systemy oszcz?dzania energii w obwodach o?wietleniowych, klimatyzacji i ch?odnictwie.

Oferta firmy

I. Us?ugi
- okresowe przegl?dy konserwacyjne
- naprawy bie??ce
- usuwanie awarii
- serwis ca?odobowy
- doradztwo techniczne

II. Produkty
1. Bramy Gara?owe - Hormann
- segmentowe
- uchylne

2. Bramy Przemys?owe - Hormann
- sk?adane
- kurtyny paskowe
- przeciwpo?arowe
- przesuwne
- rolowane
- segmentowe
- szybkobie?ne

3. Systemy prze?adunkowe - Hormann
- mosty prze?adunkowe
- ko?nierze uszczelniaj?ce
- naprowadzacze k?

4. Kraty
5. Drzwi stalowe (w tym przeciwpo?arowe)
6. Szlabany
7. Automatyka do wszystkich oferowanych urz?dze?
8. Systemy oszcz?dzania energii w obwodach o?wietleniowych
9. Zasilanie awaryjne (UPS, agregaty pr?dotwrcze)
10. Cz??ci zamienne do wszystkich oferowanych urz?dze?

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

100. Sztukateria elewacyjna i wewn?trzna Decor System
Dla Ciebie ??czymy elegancj? i tradycj?. Je?li nie Masz pomys?u na swj dom, zapraszamy na nasz? stron?. Produkujemy: listwy, gzymsy, wyko?czeniowe, profile, elewacyjne, bonie, przyokienne, styropianowe, do boniowania, przy?cienne, sztukaterie, sztukateria, styropianowa, sztukatorstwo, okienne, www. Produkujemy nasze wyroby z u?yciem zaawansowanej technologii i wysokiej jako?ci materia?w. Wybieraj?c sztukateri? firmy Decor System, wykonan? metod? sztukatorsk?, macie Pa?stwo pewno??, ?e wybieracie trwa?o?? i now? jako?? w systemach dekoracji.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.