Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia


Wpisy
Sort By :
91. projekt instalacji elektrycznej
G?wnym obszarem dzia?a? firmy jest projektowanie instalacji elektrycznych. Mamy do?wiadczenie w projektowaniu obiektw przemys?owych, gospodarczych jak i mieszkalnych. Wykonujemy rwnie? projekty o?wietlenia terenu, instalacji odgromowych oraz adaptacje projektw typowych z zakresu cz??ci elektrycznej wraz z kompletnym projektem wewn?trznej linii zasilaj?cej oraz ewentualnie wraz z dokumentacj? na przy??cze energetyczne. Zapraszamy do nawi?zania wsp?pracy zarwno architektw jak i inwestorw. Na naszej stronie znajd? Pa?stwo wszystkie niezb?dne informacje kontaktowe oraz list? kilku ostatnich realizacji. Dzia?amy na terenie ?odzi i okolicznych miejscowo?ci, takich jak Zgierz, Aleksandrw ?dzki, Strykw, G?owno, Pabianice i inne

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

92. wideofilmowanie Bia?ystok
Oferujemy Pa?stwu zr?nicowane pakiety filmowe jak rwnie? fotograficzne pozwalaj?ce wybra? najlepiej dopasowan? do Pa?stwa wymaga? i oczekiwa? ofert?. Nasze umiej?tno?ci nabyte podczas d?ugoletniego do?wiadczenia, bogate portfolio oraz indywidualne podej?cie do klienta daje Pa?stwu gwarancj?, ?e realizacja filmu lub zdj?? b?dzie wspania?? pami?tk? na dalsze ?ycie. Filmy realizujemy w jako?ci Full HD i przekazujemy Pa?stwu na p?ytach DVD i Blu-Ray. Zdj?cia wykonujemy w formacie bezstratnym NEF jak i JPG . Wszystkie materia?y archiwizujemy podczas rejestracji da dyskach. Z przyjemno?ci? informujemy, i? wszystkie realizacje filmowe na sezon 2012 obj?te s? promocj? "Blue Ray za zero". Otrzymujecie Pa?stwo nagranie w jako?ci Full HD bez dodatkowych op?at

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

93. lotto team
Robert Jan Szustkowski, dla przyjaci? „Robin”. M?ody cz?owiek, kierowca rajdowy, ktry z powodzeniem realizuje si? w przedsi?wzi?ciach biznesowych, skutecznie wspieraj?c rodzinn? firm?. Od najm?odszych lat fascynowa?y go samochody. Gdy by? dwulatkiem, dosta? od ojca katalog z samochodami. Ku zaskoczeniu rodzicw b?yskawicznie nauczy? si? rozpoznawa? wszystkie marki . Jako nastolatek prbowa? swoich si? na motocyklu, na kursach rajdowych w Finlandii i Norwegii. Nigdy nie poci?ga?a go mechanika, zawsze zdecydowanie wola? by? kierowc?. Wykazywa? te? zami?owanie do sportu. Pierwsza styczno?? z rajdami terenowymi pojawi?a si? dzi?ki ojcu, ktry w 2008 roku otrzyma? propozycj? udzia?u w Rajdzie Trans Syberia, a nast?pnie, razem z Jarkiem Kazberukiem przejecha? Dakar 2010, zajmuj?c 35. miejsce. To zaszczepi?o ide? wyruszenia w kolejny rajd Dakar. Tym razem...ci??arwk?. Rozpocz??y si? treningi, przygotowania, zdobywanie kondycji fizycznej. W?rd wyzwa? znalaz? si? m.in. wygrany rajd Marocco Challenge 2010 i pierwsze dachowanie a tak?e pobicie rekordu w jak najszybszym przep?yni?ciu Atlantyku z za?og? Romana Paszke.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

94. posi?ki pracownicze
Jeste?my firm? gastronomiczn? dzia?aj?c? od 1997 roku zajmuj?c? si? zbiorowym ?ywieniem a od 2006 roku pracuj?c? w systemie HACCP. G?wnym celem, jaki sobie wyznaczyli?my to pe?ne zadowolenie klienta i satysfakcja z wykonanej us?ugi. Posiadamy zgod? sanepidu na pe?n? produkcj? posi?kw z p?produktw, wykwalifikowany i do?wiadczony personel, w?asn? logistyk?, przystosowane odpowiednio zaplecze kuchenne wraz ze wszystkimi pomieszczeniami oraz sprz?tem niezb?dnym do przygotowywania du?ych ilo?ci posi?kw, bez strat na ich jako?ci. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientw, oferujemy Pa?stwu codzienne dostawy ciep?ych, smacznych i po?ywnych posi?kw regeneracyjnych oraz profilaktycznych dla pracownikw Pa?stwa firmy, po bardzo atrakcyjnych cenach. Bez ?adnych dodatkowych ukrytych op?at

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

95. blacha trapezowa Krakw
Pokrycie, ktrego kszta?t doskonale nawi?zuje do tradycji dachw ceramicznych. Nowoczesna, wyrafinowana fi?ska technologia t?oczenia w po?aczeniu z surowcem z najlepszych ?wiatowych koncernw produkujacych blachy powlekane pozwala na t?oczenie du?ych arkuszy blachy, przez co ukladanie dachu jest szybsze i ta?sze, a ilo?c ??cze? arkuszy ograniczona do minimum. Blachodachwki KROLL-Dystrybucja dost?pne s? w szerokiej gamie kszta?tw, pow?ok i kolorw. Blachodachwki KROLL-Dystrybucja to elegancja i ponadczasowy styl, przy jednocze?nie niskiej cenie. Nasza firma zajmuje si? profesjonaln? sprzeda?? stalowych systemw dachowych renomowanych firm. Wsp?praca z najwi?kszymi producentami blachy dachowej oraz niska mar?a pozwala nam zaoferowa? Pa?stwu najlepsze ceny na rynku. Przy wi?kszych zamwieniach istnieje zawsze mo?liwo?? negocjacji cenowych. – Kupuj?c u nas otrzymuj? Pa?stwo ceny hurtowe na towar prosto od producenta. Nasz? firm? charakteryzuje szybko?? dzia?ania, profesjonalne doradztwo, najni?sze ceny na rynku przy zachowaniu mo?liwie najwy?szej jako?ci. Nasz g?wny obszar dzia?ania to Ma?opolska, jednak wi?ksze zamwienia realizowane s? na terenie ca?ego kraju

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

96. Architekt Kielce
Witamy na stronie Biura Us?ug Projektowych ARTIS – PROJEKT architektura&modele. Zapewniamy naszym klientom kompleksow? obs?ug? na najwy?szym poziomie i na ka?dym etapie inwestycji. Zdobyte do?wiadczenie przy r?norodnych tematach pozwala nam na podej?cie do ka?dego projektu w sposb wyj?tkowy i na zastosowanie indywidualnych rozwi?za? zarwno pod wzgl?dem funkcjonalnym jak i technologicznym. Wsp?pracuj?ca grupa wykwalifikowanych i do?wiadczonych projektantw r?nych bran? zapewni Pa?stwu stworzenie wysokiej jako?ci projektw pod wzgl?dem technicznym. Nasze us?ugi oraz pomoc w doborze idealnego projektu ?wiadczymy na terenie woj. ma?opolskiego, ?l?skiego, ?wi?tokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

97. radca prawny Ostrw
Kancelaria radcowska zapewnia kompleksow? obs?ug? prawn? osb fizycznych oraz podmiotw gospodarczych. ?wiadczymy pomoc prawn? na najwy?szym poziomie gwarantuj?c profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie zlece?. Dbaj?c o indywidualne podej?cie do ka?dego klienta oferujemy szeroki wachlarz us?ug prawnych, przy zachowaniu standardw zasad etyki i godno?ci wykonywanego zawodu. Ch?tnie podejmujemy nowe wyzwania i odpowiadamy na potrzeby klientw wykorzystuj?c nasz? wiedz? i zaanga?owanie w celu zaproponowania im korzystnych rozwi?za? prawnych. Oferta kancelarii skierowana jest zarwno do klientw indywidualnych jak i podmiotw gospodarczych

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

98. Kontener transport
Wystarczaj?ce jest, ?e daj?cy przewz wska?e konkretny adres, a firma przywiezie kontener z jego importem. To tak ?atwo wygl?da, realnie wydaje si? do?? w przeciwnym razie, natomiast kiedy zabiera si? za to profesjonalna spedycja o jakiej mo?na poczyta? na stronie http://kontener-transport.pl/ nikt jak rwnie? niczym nie musi si? trapi?. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z owego, jak szybko mo?na ustali? formalno?ci, natomiast zarwno dostarczy? artyku?y do tak niezwykle odleg?ych miejsc. O ca?okszta?t wolno dopyta? w tym miejscu http://kontener-transport.pl/kontakt/, a w razie potrzeby istnieje zarwno szansa udania si? do siedziby firmy, gdzie tych szczeg?w znajdzie si? jeszcze sporzej.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

99. Internet Jelenia Gra
Szybki internet! Szanowni Klienci z Jeleniej Gry, zapraszamy do korzystania z oferty internetowej – NeoConnect. Opcja ta ma bardzo wiele zalet, do ktrych przede wszystkim nale?y ogromna elastyczno??. Decyduj?c si? na opcj? NeoConnect otrzymujesz INTERNET BEZ JAKIEGOKOLWIEK LIMITU DANYCH (?ci?gaj ile tylko chcesz)! Klienci mog? wybra? d?ugo?? trwania umowy, pr?dko?? Internetu (od 8 MB do 64 MB). Niezwyk?? propozycj? zawart? w cenie jest rwnie? hosting w?asnej strony WWW! Ka?dy Klient uzyskuje sta?y adres IP. Tani Internet Jelenia Gra? Szybki Internet Jelenia Gra? Nie trzeba szuka? dalej – oferta NeoConnect zaspokoi nasze potrzeby – b?dziemy mogli korzysta? z sieci nie obawiaj?c si? o ?adne limity danych.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

100. wypo?yczalnia samochodw osobowych Warszawa
Wypo?yczalnia Rent&Drive - tylko nowe samochody, najni?sze ceny, brak limitu kilometrw, najwy?sza jako?? ?wiadczonych us?ug. Wypo?yczalnia Rent&Drive zajmuje si? wynajmem krtkoterminowy dla firm i osb prywatnych. Posiadamy wy??cznie nowe i bogato wyposa?one samochody. Ka?dy z nich posiada pe?ne ubezpieczenie wraz z pakietem serwisowym oraz dodatkowo w razie nieszcz??liwego wypadku przys?uguje Pa?stwu samochd zast?pczy na ca?y okres wynajmu. Aby wynaj?? samochd nale?y: mie? uko?czone 21 lat; posiada? wa?ne prawo jazdy od co najmniej roku. Nale?y tak?e: zna? dat? i miejsce wynajmu; wybra? samochd; wybra? dodatkowe akcesoria i us?ugi; zarezerwowa? samochd ON-LINE lub telefonicznie

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.