Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Internet Komputery > Adresy, linki


Kategorie

Maskowanie adresów (1)

Skracanie adresów (2)

Skracanie linków (2)


Wpisy
Sort By :
1. pvv.pl - Platforma darmowych aliasów i krótkich linków
Niniejszy serwis pvv.pl oferuje Twojej stronie internetowej mo?liwo?? szybkiego skrócenia i posiadania atrakcyjnego adresu www.
Skracacz linków w serwisie to proste w obs?udze i funkcjonalne narz?dzie s?u??ce do skrócenia d?ugiego linku, dzi?ki któremu staje si? ?atwy do zapami?tania i przesy?ania w poczcie, komunikatorach. Je?li masz bardzo ciekaw? stron? lub aukcj? internetow? a link do niej jest d?ugi i trudny do zapami?tania, to skorzystaj z naszej us?ugi skracacza linków. Twój link b?dzie mia? wtedy posta?: pvv.pl/link.
Pami?taj, nasza platforma us?ug daje Ci krótki adres i krótszy link dla Twojej strony internetowej ?atwiejszy do zapami?tania i gwarantuje szybko??, niezawodno?? oraz stabilno?? prowadzonych us?ug, a wi?c zarejestruj swój alias - zanim zrobi to kto? inny.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Domeny PL
Domeny pl - najta?sza rejestracja i odnowienia. Odnowienia domen wcale nie musz? by? drogie. Sprawd? nas a dowiesz si? ?e mo?esz rozszerza? wa?no?? swoich domen sporo taniej. Rejestracja domeny pl za 9, 90 z?. Odnowienie domeny pl za 59, 00z?. Dodatkowo ka?dy Abonent otrzymuje zupe?nie za friko konto pocztowe o rozmiarze 1GB na poczt? we w?asnych domenach. Bez organicze? skrzynek pocztowych! Sprawd? ju? - przenie? do nas swoje domeny i ciesz si? na nieprzerwanie darmow? poczt? pod swoj? domen?. Ka?dy klient otrzymuje równie? dost?p do bezp?atnego serwera przekierowa? - mo?esz konfigurowa? dowolne przekierowania oraz ustawia? dowolne subdomeny w obr?bie Twoich domen ! Mo?esz r?cznie edytowa? wpisy w rekordach DNS oraz MX. Oprócz domen polskich obs?ugujemy równie? domeny eu - europejskie, globalne, regionalne oraz funkcjonalne. Tylko u nas odnowisz domen?.eu za jedyne 29,99z?. Przeniesienie domeny eu to koszt tylko 30z? - za? domena transferowana jest automatycznie odnawiana na kolejny rok. Czy to si? op?aca? bezspornie - nie warto przep?aca? latami. ochoczo pomo?emy przy transferach Twoich domen internetowych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Certyfikaty SSL Globalsign
Jeden z najwi?kszych polskich rejestratorów domen internetowych i sprzedawców certyfikatów SSL, które, szyfruj?c komunikacj? pomi?dzy przegl?dark? internetow? klienta a witryn?, zapewniaj? najwy?sze bezpiecze?stwo przesy?anych danych. Oferuje atrakcyjne ceny na rejestracj? i odnowienie adresów, a tak?e udost?pnia us?ug? pozwalaj?c? na ostateczne zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pe?nej funkcjonalno?ci. Pod tak? domen? mo?na podczepi? dowolny serwis, uruchomi? poczt? i korzysta? z nich przez ca?y czas próbny.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. iPhone serwis naprawa - iClinic - iPod naprawa Warszawa.
iClinic - iPhone, iPod, Mac serwis i naprawa. Warszawa i ca?a Polska. 1g, 2g, 3g. Szyba, szybka, ekran lcd - co kolwiek by to nie by?o - jeste?my w stanie to naprawi?
naprawa,3g s,iphone,wymiana,classic,touch,iphone,serwis,uszkodzony. lcd,ekran,szyba,3gs,szybka,3g,ipod,serwis,iphone,16gb,naprawa,warszawa,2g,warszawa,zbita

iPhone serwis naprawa - iclinic - profesjonalny serwis wyspecjalizowany w naprawie wszystkich rodzajów uszkodze? dotycz?cych iphone oraz ipod touch - zarówno fizycznych jak i programowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 26 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

5. Katalogi Stron SEO / Pozycjonowanie strony
Powszechny Spis Katalogów / Pozycjonowanie strony - lista darmowych przyjaznych katalogów stron Internetowych, aktualizowana na bie??co. Dodaj swoja stron? do nich wszystkich ju? teraz !!! Tutaj znajduj? si? przyjazne pozycjonowaniu stron katalogi stron www. Chcesz wypozycjonowa? stron?, zwi?kszy? ogl?dalno?? - nie tra? czasu dodaj swoj? stron? do katalogów znajduj?cych si? w spisie, pozycjonowanie strony.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.