Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Ró?ne Inne > Tablice rejestracyjne


Wpisy
Sort By :
1. Skup samochodów
Firma nasza trudni si? odkupem samochodów u?ywanych od firm i osób prywatnych.
Za ka?dy samochód p?acimy pieni?dze natychmiast bez zb?dnych formalno?ci.
Mo?ecie Pa?stwo pozby? si? samochodu nie wychodz?c z mieszkania.
Jest to najprostsza forma sprzeda?y.
Potrzeba wype?ni? formularz i czeka? na kontakt telefoniczny.
Kupujemy samochody z lat 1990-2010.
Stan techniczny oraz model bez-znaczenia.
Interesuje nas ka?de auto, jednak?e preferujemy i najlepiej p?acimy za auta kilkuletnie w dobrym stanie. Wspó?pracujemy z dealerami samochodów nowych. Je?li kupujecie fabrycznie nowe auto u dowolnie wybranego Dealera, a dotychczas u?ywane zostawiacie w rozliczeniu tak?e mo?emy je kupi? p?ac?c wi?cej ni? Dealer (prosimy o wcze?niejszy kontakt).

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. tablice multimedialne
Jeste?my niezale?nymi ekspertami w sprawach tablic interaktywnych, które s? wy??cznym przedmiotem naszej dzia?alno?ci.. Nie sprzedajemy notebooków, rzutników ani jakiegokolwiek innego sprz?tu. Nie promujemy te? o nas - tablice interaktywne?adnego modelu ani producenta tablic, poniewa? nie jeste?my dystrybutorem jednej konkretnej firmy.

Zdajemy wi?c sobie spraw?, ?e doradztwo przy zakupie tablicy interaktywnej jest szczególnie istotne dlatego nie zastanawiaj si? i przyjd? do nas. Odpowiemy na ka?de pytanie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.