Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka > Ksi?garnia


Wpisy
Sort By :
1. Virtualo.pl
Ksi??ek nigdy do??! Te? wyznajemy t? zasad?! Jednak miejsce masz ograniczone na p?kach. Przerzu? si? e-booki! Zajrzyj na Virtualo.pl. Nasza ksi?garnia internetowa to a? 70 tysi?cy tytu?w od znanych i cenionych autorw. Mamy krymina?y, powie?ci obyczajowe, fantastyk?, literatur? faktu czy poezj?. Sprawd? te? popularne serie - Wied?min, Policjanci z Lipowa i wiele wi?cej. Poznaj szczeg?y! Tel. 22 460 04 66.

Kategoria:

Data wpisu: May 28, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. ?rd?a wiedzy z impusloficyna
Kluczem do sukcesu jest wiedza. Trzeba od najm?odszych lat powi?ksza? jej zasoby i piel?gnowa? p?d do niej. Pedagogika ksi??ki to recepta na zaspokojenie g?odu wiedzy. Wydawnictwo pedagogiczne daje dost?p do czekaj?cych potem w obiekcie jakim jest ksi?garnia pedagogiczna zasobw przeznaczonych dla dzieci w wieku szkolnym i osb doros?ych pod postaci? ksi??ek tematycznych, prac r?nego rodzaju, czasopism i innych.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Ksi?garnia
Je?li jeste? mi?o?nikiem sp?dzania wolnego czasu z dobr? ksi??k? historyczn?, koniecznie odwied? nasz? internetow? ksi?garni?. Wsp?pracujemy, a dok?adnie istniejemy dzi?ki cenionemu wydawnictwu historycznemu. Tylko u nas znajdziesz pozycje ponad 200 autorw w kategoriach: powie?? historyczna, wojenna, dokument, biografia, fantastyka historyczna, krymina?. O wiele wi?cej czeka Ci? na stronie. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. eClicto - nowa kultura czytania
Projekt eClicto jest pierwszym w Polsce kompletnym systemem dedykowanym e-bookom, czyli elektronicznym ksi??kom, i ich czytelnictwu.
Na projekt eClicto sk?adaj? si? cztery ?ci?le powi?zane ze sob? obszary: -Ksi?garnia eClicto, czyli sklep internetowy ze zbiorem elektronicznych ksi??ek beletrystycznych i specjalistycznych.
-Czytnik eClicto – urz?dzenie mobilne, wykorzystuj?ce nie stosowan? dotychczas w Polsce technologi? elektronicznego papieru, ktre pozwala czyta? e-booki i inne publikacje elektroniczne,
-Manager eClicto – darmowy program, zapewniaj?cy ?atwy dost?p zakupionych e-bookw i szybkiego przenoszenia ich na czytnik,
-Blog eClicto – z informacjami o projekcie eClicto i e-papierze, zapowiedziami i recenzjami e-bookw, tak?e aktualno?ciami ze ?wiata kultury.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. ksi??ki z zagranicy
BWK Bookseller od 20 lat zajmuje si? importem, dystrybucj? i promocj? ksi??ek z zagranicy. We wsp?pracy z wydawnictwami z ca?ego ?wiata oferuje szeroki wybr najnowszych naukowych publikacji z zagranicy w j?zyku angielskim, francuskim, hiszpa?skim i niemieckim. Bookseller posiada zbir ksi??ek z wielu dyscyplin naukowych: socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia, informatyka, medycyna i wiele innych. Realizujemy zamwienia indywidualne, oferujemy ceny katalogowe, nie pobieramy dodatkowych op?at za zamwion? ksi??k?. Dla studentw English Division rabat 5% na podr?czniki akademickie po angielsku.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. Ksi?garnia Nysa
Ksi?garnia Internetowa oraz Hurtownia Podr?cznikw "Edukacja" powsta?a w Nysie w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego lokalnego rynku na specjalistyczn? ksi?garni? edukacyjn?.
Obecnie realizujemy zamowienia na terenie ca?ej Polski.

Nasza oferta kierowana jest do szk?, przedszkoli, poradni logopedycznych, bibliotek oraz instytucji o?wiatowych.
Istniej? u nas mo?liwo?? zamawiania ksi??ek, pomocy dydaktycznych z wiod?cych wydawnictw edukacyjnych- jak WSIP, Nowa Era, Harmonia, itp. w promocyjnych cenach.

Je?eli Pa?stwo byliby zainteresowani nasz? ofert?, zapraszamy do sk?adania zamwie? poprzez

* nasz? stron? internetow? - www.edukacjawysylkowa.pl

* telefonicznie- 0791 77 42 42

* lub osobi?cie w siedzibie naszej firmy: Nysa, Rynek 36b /Ratusz, 3p./

GWARANTUJEMY PROMOCYJNE CENY (5% ni?sze od cen katalogowych) , a tak?e szybki czas realizacji zamwienia oraz darmow? przesy?k? (zamwie? powy?ej 100z?.)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 6 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

7. aksiazka.pl
Ksi?garnia internetowa i sie? ksi?gar? w Krakowie. Dostawa na terenie ca?ej Polski i odbir osobisty w Krakowie. Najlepsza dost?pno?? towaru. Do tego ?wietne ceny, ci?g?e obni?ki i promocje.Szukasz ksi??ki dla siebie? Jako prezent? U nas na pewno co? znajdziesz. Do tego wybierzesz spo?rd wielu form p?atno?ci, dostawy i odbioru towaru.

Zaczynaj?c na podr?cznikach do wszystkich szk?, u nas znajdziesz rwnie? beletrystyk?, albumy, przewodniki, ksi??ki do j?zykw obcych i s?owniki, bajki, lektury, audiobooki, artyku?y papiernicze, gry planszowe, kalendarze, pocztwki i wiele wiele innych interesuj?cych rzeczy.
Odwied? nasz? stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Ksi?garnia Internetowa
Odwied? internetow? ksi?garni? historyczn? Klio. Ka?da ksi??ka wybierana jest przez naszych ekspertw: historykw sztuki i archeologw. Przesz?o 100 ty?. ksi??ek w atrakcyjnych cenach.
Tu znajdziesz rzadkie tytu?y wydawnictw naukowych i akademickich.
Nasze najbardziej popularne dzia?y to: historia, archeologia, ?rd?a historyczne, zabytki, zamki, architektura, sztuka i kutura.
Ofert? uzupe?niamy o ksi??ki z zakresu psychologii, dziennikarstwa i marketingu, poezji, religioznawstwa i politologii.
W ofercie znajdziesz rwnie? ciekawe ebooki.
Dla sta?ych klientw i przy wi?kszych zamwieniach oferujemy rabaty.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Podr?czniki szkolne i akademickie
Polanglo to przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? dostarczaniem dla placwek edukacyjnych podr?cznikw, s?ownikw j?zykowych i innych ksi??ek. Ksi?garnia j?zykowa Polanglo oferuje podr?czniki szkolne i akademickie najwy?szej jako?ci za przyzwoit? cen?. Na s?owniki j?zykowe, ktre dostarczamy szko?om mamy liczne rabaty, dzi?ki ktrym cena za s?owniki j?zykowe jest mniejsza ni? w innych ksi?garniach j?zykowych. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? w celu zapoznania si? z nasz? ofert? na s?owniki j?zykowe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Ksi??ki katolickie
Bia?y Kruk to lider na krajowym rynku albumw, powsta? w 1996 r. z inicjatywy dziennikarza, fotografika i wydawcy - Leszka Sosnowskiego.
Wydawnictwo specjalizuje si? w albumach o tematyce katolickiej i kulturalnej publikowanych cz?sto tak?e w wersjach obcoj?zycznych.
Nale?y do najwi?kszych na ?wiecie wydawnictw przybli?aj?cych pontyfikat Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.