Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Konferencje


Wpisy
Sort By :
1. Elmar - Szkolenia dla firm, instytucji, urz?dw, szk? i bankw
Wiemy jak sprawi?, aby twoi pracownicy lepiej si? czuli w czasie obs?ugi klienta niepe?nosprawnego. Doskonale zdajemy sobie spraw? z brakw umiej?tno?ci, ktre mog? powodowa? ?e takie kontakty s? trudne do przeprowadzania, a zwi?zane z nimi niepewno?ci mog? wywo?ywa? uzasadniony strach i l?k. Czy mo?na temu zapobiega?? A je?li tak, to w jaki sposb? Przedstawiamy nowe mo?liwo?ci, jakie daj? szkolenia savoir vivre w stosunku do klienta niepe?nosprawnego.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Portofino W?oc?awek
Hotel Portofino jest dogodnie usytuowany we wschodniej cz??ci W?oc?awka, w niewielkiej odleg?o?ci od dworca kolejowego. Hotel Portofino oferuje komfortowe pokoje z prysznicem, klimatyzacj? i bezp?atnym bezprzewodowym dost?pem do Internetu. Wszystkie pokoje zosta?y nowocze?nie i stylowo urz?dzone i utrzymane s? w koj?cych barwach.

Hotelowe wn?trza zachwycaj? niezwyk?ym, wsp?czesnym wystrojem. Dzie? mog? tu Pa?stwo rozpocz?? od pysznego ?niadania, a nast?pnie wybra? si? na odkrywanie okolicy. Do Pa?stwa dyspozycji w hotelu jest bezp?atny, prywatny parking oraz otwarty przez ca?? dob? bar, doskona?y do odpr??enia si? przy drinku. Po dniu wype?nionym prac? lub wypoczynkiem zach?camy do skosztowania wy?mienitych specja?w kuchni regionalnej, serwowanych w przyjemnych wn?trzach ?rdziemnomorskiej restauracji hotelu Portofino.

Restauracja ?rdziemnomorska Portofino jest naszym "oczkiem w g?owie". Zesp? pracownikw to starannie dobrana grupa ludzi, dbaj?ca o ka?dy szczeg? Pa?stwa pobytu.

Nasz? specjalno?ci? s? doskona?e owoce morza.
W restauracji w ktrej Szefem jest kucharz wychowany w tradycji kuchni ?rdziemnomorskiej Go?cie mog? spodziewa? si? prawdziwie egzotycznych smakw.

Restauracja Portofino oferuje us?ugi cateringowe na terenie W?oc?awka i okolic, a tak?e innych miejscach Polski. Korzystamy z najlepszej klasy sprz?tu, a nasza profesjonalna obs?uga jest w stanie pomc w ka?dym detalu organizowanego wydarzenia.

Oprcz smacznych potraw oferujemy profesjonalne doradztwo, obs?ug? kelnersk? oraz stylowe dekoracje.

Hotel Restauracja Portofino to doskona?e miejsce do profesjonalnej organizacji konferencji, szkolenia lub bankietu. Posiadamy sale szkoleniowe na wynajem wyposa?one we wysokiej jako?ci sprz?t multimedialny, z dost?pem do szybkiego internetu.

Nasze centrum szkoleniowe, zlokalizowane jest we wschodniej cz??ci W?oc?awka przy g?wnej obwodnicy miasta - kierunek P?ock, Lipno, zaledwie 6 km od wjazdu na autostrad? A1 w Pikutkowie (w?ze? W?oc?awek P?noc).

Wieloletnie do?wiadczenie w organizacji spotka? biznesowych i szeroki zakres oferowanych us?ug pozwala nam na indywidualne dostosowanie oferty do Pa?stwa potrzeb.

Oferujemy:

-sale szkoleniowe do wynaj?cia we W?oc?awku w pe?ni wyposa?one dla Pa?stwa potrzeb
-sale konferencyjne klimatyzowane - do 100 osb
-bezp?atne ??cze internetowe WiFi 50 mb/s w ka?dej Sali
-bezp?atny sprz?t multimedialny w ka?dej Sali
-bezp?atny strze?ony parking
-bezp?atn? szatni?
-profesjonaln? obs?ug? konferencyjn?
-jako jedyne Centrum w Polsce specjalistyczne wyposa?enie umo?liwiaj?ce prowadzenie zaawansowanych szkole? -praktycznych dla firm z bran?y technologicznej
-dodatkowe atrakcje na ?yczenie
-noclegi w trzygwiazdkowym Hotelu Portofino w komfortowo wyposa?onych pokojach z bezp?atnym dost?pem do Groty solnej oraz Sauny
-obs?ug? cateringow? na najwy?szym poziomie w Restauracji Portofino, profesjonalnie przygotowany barek kawowy, lunch, kolacja lub bankiet

Kategoria:

Data wpisu: Jul 6, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Mapping 3d - Berrylife
Ka?da wsp?czesna firma, aby zaistnie? w ?wiadomo?ci klienta potrzebuje reklamy. A jak wiadomo dobra kampania reklamowa nie jest z?a. Skorzystaj wi?c z do?wiadczenia firmy Berrylife i pozwl, aby i Twoja firma zyska?a dzi?ki naszej pomys?owo?ci i wsparciu naszych ekspertw. Stworzymy dla Ciebie instalacje multimedialne i aplikacje interaktywne, udzielimy wsparcia w organizacji konferencji imprez, targw i kampanii reklamowych dzi?ki wykorzystaniu urz?dze? multimedialnych. Dzia?amy w my?l zasady owocnej interakcji – pozwl wi?c aby efekty naszej pracy przynios?y owocne rezultaty Twoich dzia?a? promocyjnych. Wsp?praca z nami zmieni oblicze Twojej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Wyk?ady znanych osb na uczelni wy?szej
Uczenie si? na studiach wy?szych to aktualnie nie tylko nudne wyk?ady. Uczelnie staraj? si? zach?ci? do siebie studentw zr?nicowaniem wyk?adw a tak?e metod przekazywania informacji. Nowoczesne sale kusz? do ich u?ycia. Jednym ze trickw na zach?cenie studentw jest zapraszanie s?awnych osb na wywiad wzgl?dnie do poprowadzenia wyk?adu. Cz?sto na takie wyk?ady przychodz? t?umy studentw. Mo?liwo?? zadania pytania, porozmawiania z osob?, ktr? widzimy w szklanym ekranie jest niezwyk?a. Osoby takie mog? da? ciekawsz? wiedz? ni? ta z podr?cznikw. Nale?y wprawdzie uwa?a?, gdy? nie ka?dy go?? ma wpraw? do przekazywania audytorium swojej wiedzy w sposb atrakcyjny tudzie? efektywny. Nale?y dodatkowo zadba? o to, azali? ustalony go?? nie wzbudza nadto wielkich kontrowersji w ?rodowisku studenckim, jako ?e prawdopodobnie to by? zarzewiem jakiego? konfliktu.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Sale konferencyjne wielkopolskie
Kompletny portal dla przygotowuj?cych konferencje. Prezentuje bogaty wybr sal szkoleniowych umiejscowionych w ca?ej Polsce. Zainteresowani znajd? tu najszersz? ofert? sal szkoleniowych w wojewdztwie mazowieckim i wielkopolskim. Odpowiedni obiekt dobior? tu rwnie? klienci urz?dzaj?cy szkolenia nad morzem czy w grach. Przyst?pna wyszukiwarka u?atwia znalezienie obiektu w r?nych miastach. Oferta dotyczy sal szkoleniowych i specjalistycznych obiektw szkoleniowych w najwy?szym standardzie, z klimatyzacj? i innym wyposa?eniem niezb?dnym przy przebiegu konferencji i szkole?. Wszystkie posiadaj? rwnie? adekwatny reprezentacyjny wygl?d, na miar? specjalistw w ka?dej bran?y. Strona na bie??co aktualizuje wiadomo?ci co do rynku obiektw konferencyjnych, wraz z korzystnymi promocjami.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. sale szkoleniowe Warszawa
Noa Cowork - innowacja dla Twojej pracy. Szukasz swojego miejsca pracy? U nas je znajdziesz. Innowacyjne podej?cie, najwy?sze standardy, komfort, dost?p do szerokopasmowego internetu, to wszystko znajdziesz u nas. A konkretnie, mikrobiura dwuosobowe oraz jednoosobowe; otwart? stref? pracy z wydzielonym biurkiem, je?li lubisz pracowa? w towarzystwie innych osb. Ponadto profesjonalna obs?uga recepcyjna, sale konferencyjne, strefa spotka? biznesowych oraz kuchnia i strefa relaksu. Wynajmuj?c u nas biurko b?dziesz mia? dost?p do specjalnych rabatw do pozosta?ych stref. Oferujemy wynajem sal konferencyjnych oraz biur na godziny. Do??cz do nas i razem z nami twrz niepowtarzaln? spo?eczno?? Noa Cowork.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Imprezy firmowe Warszawa
Nasza elastyczno?? zaspokaja potrzeby wszystkich naszych Klientw Przygotowujemy i prowadzimy imprezy w ka?dym zak?tku ?wiata. Pracujemy 24h przez 365 dni w roku. Gwarantujemy pe?n? organizacje pocz?wszy od transportu po zielon? traw? na pustyni, od wynaj?cia sali konferencyjnej po zastrugane o?wki. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, a priorytetem jest dla nas zadowolenie naszych klientw. Najlepsze referencje stanowi zadowolenie wielu wsp?pracuj?cych z nami firm z bardzo r?nych bran?. I cho? ich wymagania s? nieraz bardzo du?e, jeste?my w stanie sprosta? im wszystkim i dostosowa? si? do ka?dego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Konferencje, kongresy, targi i eventy - organizujemy!
Je?eli potrzebujesz zorganizowa? bardzo wa?ne wydarzenie Twojej firmy lub organizacji to dobrze trafi?e? bowiem Happy Life Management to zaufana i sprawdzona firma, ktra sprosta Twoim wymaganiom!
Oferuje kreatywne wykonanie powierzonych projektw oraz powa?ne podej?cie do nich.
Pracownicy maj? ?wietne pod?o?e zawodowe, du?e do?wiadczenie. Wychodz? naprzeciw potrzebom klientw. Powierz im organizacj? wydarzenia, a b?dzie to udana impreza.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Agencja modelek BEAUTY MODELS
OFERUJEMY:
* transport, organizacj? i koordynacj? pracy hostess i modelek
* obs?ug? targw, bankietw i imprez firmowych przez hostessy i hostmanw
* organizacj? i pomoc w organizacji pokazw mody
* realizacj? kampanii reklamowych wg. wskazwek klienta
* pe?n? organizacj? sesji zdj?ciowych
* kompleksow? realizacj? reklamy outdoor i indoor - billboard
* Tancerki - Tancerki na imprezy okoliczno?ciowe, bankiety, dyskoteki, rozkr?canie imprez

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Agencja Modelek PRIME
PRIME to dynamicznie rozwijaj?ca si? agencja modelek / agencja hostess stworzona przez zesp? do?wiadczonych specjalistw. Nasza oferta skierowana jest do firm pragn?cych zwi?kszy? sprzeda? swoich produktw, towarw czy us?ug poprzez efektywne zorganizowanie akcji promocyjno-marketingowych.

Nadrz?dnym celem agencji PRIME jest segment TOP HOSTESSY oraz modeling. Specjalizujemy si? w dostarczaniu personelu na wszelkiego rodzaju imprezy, targi, promocje oraz eventy. Posiadamy w naszej bazie 2000 osb na terenie ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.